mi-logo

Смяна на клапан EGR

Смяна на клапан EGR
Обхват на услугите icon

Обхват на услугите

  • Демонтиране на компонентите ( в зависимост от двигателя ), които възпрепятстват достъпа до EGR клапана
  • Демонтиране на EGR клапана
  • Почистване или подмяна на клапана
  • Отстраняване на записаните грешки за EGR в компютъра

Сервизи: Смяна на клапан EGR

Популярни градове
    Открийте автосервиз