Tato stránka používá cookies. Další informace o tom, jak je používat a jak změnit nastavení. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies v souladu s vaším aktuálním nastavením prohlížeče. Více informací v našem Zásady ochrany osobních údajů
 1. Domů
 2. Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ WEBU    MOTOINTEGRATOR.COM

 1. Definice
  • Správce údajů – společnost Inter Cars S.A. se sídlem ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Polsko.
  • Osobní údaje – údaje týkající se identifikované fyzické osoby, nebo fyzické osoby, kterou je možné identifikovat na základě jednoho nebo několika zvláštních znaků, které určují její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, lokalizačních údajů, internetového identifikátoru a údajů shromažďovaných pomocí cookies a obdobných technologií.
  • Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů
  • GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.
  • Portál – internetový portál provozovaný Správcem údajů na adrese motointegrator.com.
  • Uživatel – jakákoliv fyzická osoba navštěvující web nebo využívající jednu nebo více služeb, nebo funkcí specifikovaných v těchto Zásadách.
 2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Webového PORTÁLU
  • V souvislosti s používáním webového Portálu Uživatelem shromažďuje Správce údajů osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb a dále údaje o chování uživatele na Portálu. Níže jsou uvedena podrobná pravidla a účely zpracování osobních údajů shromažďovaných při používání Aplikace a Portálu Uživatelem.
 3. Účely a právní základ zpracování údajů NA webovém PORTÁLU

POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 • Osobní údaje všech osob, které portál používají (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a údajů shromažďovaných prostřednictvím cookies nebo jiných obdobných technologií) a které nejsou registrovanými Uživateli (tj. osobami, které nemají na Portálu svůj profil), zpracovává Správce údajů:
  • za účelem poskytování elektronických služeb, jejichž podstatou je poskytování Uživatelům obsahu shromážděného na Portálu – v tomto případě jsou údaje zpracovávány na základě nezbytnosti jejich zpracování za účelem plnění smlouvy (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR);
  • pro analytické a statistické účely – v tomto případě je právním základem zpracování oprávněný zájem správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR), jenž spočívá v analyzování chování Uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšování funkčnosti a poskytovaných služeb;
  • za účelem případného určení a uplatnění nároků nebo obrany před nároky – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v hájení jeho oprávněných zájmů;
  • pro marketingové účely Správce údajů a jiných subjektů, zejména v souvislosti s behaviorální reklamou – podmínky zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou uvedeny v části MARKETING.
 • Činnost Uživatele na Webu, včetně jeho osobních údajů, je zaznamenána v systémových záznamech (speciální počítačový program pro ukládání chronologického záznamu informací o událostech a akcích týkajících se IT systému používaného pro poskytování služeb Správcem). Informace shromážděné v protokolech se zpracovávají hlavně pro účely související s poskytováním služeb. Správce také zpracovává informace pro technické, administrativní účely a pro zajištění bezpečnosti IT systému a pro správu systému a také pro analytické a statistické účely - v tomto ohledu je právním základem pro zpracování legitimní zájem sledovaný správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

REGISTRACE A POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

 • Od osob, které se zaregistrují na webových stránkách, se požaduje, aby poskytly údaje potřebné k založení a vedení účtu. Poskytování údajů označených jako povinné je nutné k založení a vedení účtu a jejich neposkytnutí znemožňuje založení účtu.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány:
  • za účelem poskytování služeb souvisejících s provozováním účtu na Portálu – právním základem zpracování je nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR);
  • pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v analyzování chování uživatelů v Aplikaci nebo na Portálu, způsobu, jakým používají svůj účet, a jejich preferencí za účelem zlepšování používaných funkcionalit;
  • za účelem případného určení a uplatnění nároků nebo obrany před nároky – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v hájení jeho práv;
  • pro marketingové účely Správce údajů a jiných subjektů – podmínky zpracování osobních údajů pro marketingové účely jsou uvedeny v části MARKETING.
 • Pokud uživatel zadá na Portál jakékoli osobní údaje jiných osob (včetně jejich jmen, adres, telefonních čísel, nebo e-mailových adres), může tak učinit pouze za předpokladu, že tím nebudou porušeny platné zákony nebo osobní práva této osoby.

Geolokace

 • Správce zajistil na Portálu uživatelský webový geolokační nástroj. Použití této funkce je volitelné a není nutné pro další využívání webového Portálu. Údaje o geolokaci jsou zpracovávány pouze za účelem, umožnění uživateli vyhledat nejbližší síť kamenných prodejní míst Správce, pak je právním základem pro zpracování dat souhlas uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. b/) GDPR). Výše uvedená data jsou zpracována pouze jednou, to znamená, že je Správce neuchovává trvale.

Kontaktní FORMY

 • Správce zajišťuje technická řešení pro kontakt pomocí elektronických kontaktních formulářů. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů, které jsou nutné pro kontaktování Uživatele a zodpovězení jeho dotazu. Poskytnutí údajů je vyžadováno pro přijetí a vyřízení dotazu a jejich neposkytnutí znemožňuje vyřízení.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace odesílatele a vyřizování jeho dotazů zaslaných prostřednictvím poskytnutého formuláře – jejímž právním základem pro zpracování je nutnost zpracování ke splnění smlouvy o poskytování služby (čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR).
 1. Marketing
  • Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou zahrnovat:
   • zobrazení marketingového obsahu Uživateli, který není přizpůsoben jeho preferencím (kontextová reklama);
   • zobrazování marketingového obsahu odpovídajícího zájmům Uživatele (behaviorální reklama);
   • zasílání e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo zasílání sdělení, která v některých případech obsahují obchodní informace (newsletter).
   • provádění jiných typů činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronicky a telemarketingové činnosti).
  • Správce údajů používá při realizaci marketingových aktivit v některých případech profilování. To znamená, že pomocí automatického zpracování údajů Správce údajů vytvoří uživatelský profil a na základě shromážděných údajů vyhodnotí určité znaky týkající se Uživatelů (např. e-mailovou adresu, typ zařízení, použitou technologii, četnost návštěv, model vozidla) za účelem analyzování jejich nákupního chování a prognózování budoucího chování. Díky tomu lze lépe přizpůsobit zobrazovaný obsah individuálním preferencím a zájmům Uživatele.

KONTEXTOVÁ REKLAMA

4.3. Správce údajů zpracovává Osobní údaje Uživatelů pro marketingové účely v souvislosti se zobrazováním kontextové reklamy Uživatelům (tj. zobrazování reklamy, která není přizpůsobena preferencím Uživatele). V takovém případě jsou Osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR).

BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA

 • Správce údajů a jeho důvěryhodní partneři zpracovávají Osobní údaje Uživatelů, včetně Osobních údajů shromážděných prostřednictvím cookies a jiných obdobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti se zobrazováním behaviorální reklamy Uživatelům (tj. reklamy přizpůsobené preferencím Uživatele). V takovém případě zpracování Osobních údajů zahrnuje také profilování Uživatelů.
 • Seznam důvěryhodných partnerů Správce údajů je uveden zde [hypertextový odkaz na seznam partnerů].

NEWSLETTER

4.6. Správce údajů poskytuje službu Newsletter za podmínek, které jsou uvedeny v provozním řádu, osobám, které k tomuto účelu poskytly svojí e-mailovou adresu. Pro poskytování služby Newsletter je nutné poskytnout osobní údaje. Pokud nebudou příslušné osobní údaje poskytnuty, nebude možné newsletter zasílat. Tento způsob komunikace s Uživatelem může zahrnovat profilování. To znamená, že pomocí automatického zpracování údajů vytvoří Správce údajů uživatelský profil a na základě shromážděných údajů vyhodnotí vybrané faktory související s Uživateli (např. e-mailovou adresu, historii objednávek, typ zařízení, použitou technologii, frekvenci návštěv, model vozidla) za účelem analyzování jejich nákupního chování a prognózování budoucího nákupního chování. Díky tomu je možné lépe přizpůsobit zasílaná sdělení individuálním preferencím a zájmům uživatele.

4.7. Osobní údaje jsou zpracovávány:

4.7.1.za účelem poskytování služby zasílání newsletteru – právním základem je nezbytnost zpracování za účelem plnění smlouvy (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. b/ GDPR);

4.7.2. poskytování marketingového obsahu Uživateli v rámci newsletteru – právním základem zpracování, včetně profilování, je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) v návaznosti na poskytnutý souhlas se zasíláním newsletteru;

4.7.3. pro analytické a statistické účely – právním základem zpracování je oprávněný zájem správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v analyzování chování Uživatelů v Aplikaci a na Portálu za účelem zlepšování používaných funkcí;

4.7.4. za účelem případného určení a uplatnění nároků nebo ochrany před nároky – právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce údajů (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v hájení jeho práv.

PŘÍMÝ MARKETING

4.8. Osobní údaje uživatele mohou být také použity Správcem k odesílání uživatelského marketingového obsahu různými kanály, tj. E-mailem, textovou / multimediální zprávou nebo telefonem. Taková opatření jsou prováděna Správcem, pouze pokud k nim Uživatel udělil souhlas, kde může být souhlas kdykoli odvolán.

4.9. V některých případech může správce provádět přímé marketingové činnosti pomocí tradiční pošty. V souvislosti s tímto typem marketingu má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dat.

5. SOCIÁLNÍ MÉDIA

5.1. Správce údajů zpracovává Osobní údaje Uživatelů, kteří navštěvují jeho profily na sociálních sítích (Facebook). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s provozováním profilu, včetně zpracování za účelem informování Uživatelů o aktivitách Správce údajů a za účelem propagace různých událostí, služeb a produktů. Právním základem zpracování Osobních údajů Správcem údajů za tímto účelem je jeho oprávněný zájem (právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR) spočívající v propagaci vlastní značky.

 1. Zveřejňování PŘIPOMÍNek

6.1. Správce zajišťuje možnost zveřejňovat komentáře na webových stránkách. Poskytování osobních údajů v polích označených jako „povinná pole“ je nepovinné, ale v případě jejich neposkytnutí není možné vložit komentář. Data viděná všemi uživateli jsou: hodnocení workshopu, komentář a datum návštěvy ve workshopu. K ověření daného stanoviska je nutné poskytnout další povinné údaje. Poskytnutí dalších údajů označených jako nevyžadované je dobrovolné.

6.2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zveřejnění komentáře v rámci funkcí poskytnutých Správcem - právním základem pro zpracování je, že zpracování je nezbytné pro poskytování služby (čl. 6 odst. 1 písm. b/) GDPR) a s ohledem na poskytování nepovinných údajů - právním základem pro zpracování je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a/ GDPR).

 1. COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

7.1. Cookies Cookies jsou malé textové soubory nainstalované v zařízení Uživatele, který si prohlíží Portál. Cookies shromažďují informace, které usnadňují používání portálu, např. prostřednictvím zapamatování si návštěv Uživatele v Aplikaci nebo na Portálu a jeho aktivit.

Servisní “COOKIES

7.2. Správce údajů používá tzv. servisní cookies zejména za účelem poskytování elektronických služeb Uživateli a za účelem zlepšování kvality těchto služeb. Proto Správce údajů a jiné subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, používají cookies, ukládají informace nebo získávají přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení Uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Za tímto účelem jsou používány následující cookies:

7.2.1. cookies s údaji zadanými Uživatelem (ID relace), po dobu trvání relace (ang. user input cookies);

7.2.2. autentizační cookies používané při službách vyžadujících autentizaci po dobu relace (ang. user centric security cookies);

7.2.3. cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. k detekci podvodů v oblasti autentizace (ang. user centric security cookies);

7.2.4. relační cookies multimediálních přehrávačů (např. cookies flash přehrávače) po dobu trvání relace (ang. multimedia player session cookies);

7.2.5. permanentní cookies používané k přizpůsobení uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo déle (ang. user interface customization cookies).

MARKETINGové COOKIES

7.3. Správce údajů a jeho Partneři používají také cookies pro marketingové účely, včetně cílení behaviorální reklamy na uživatele. Za tímto účelem Správce údajů a důvěryhodní partneři ukládají informace nebo získávají přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (telefon, tablet atd.).

 1. ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PARTNERy SPRÁVCE ÚDAJŮ

8.1. Správce údajů a jeho Partneři používají různá řešení a nástroje k analytickým a marketingovým účelům. Dále jsou uvedeny základní informace o těchto nástrojích. Příslušné podrobné informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů partnera.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Cookies Google Analytics jsou soubory, které společnost Google používá k analýze toho, jak Uživatel používá Aplikaci a Portál, ke zpracování statistik a zpráv o fungování Aplikace a Portálu. Společnost Google nepoužívá shromážděná data k identifikaci Uživatele a ani tyto údaje nespojuje za účelem jeho identifikace. Podrobné informace o rozsahu a podmínkách shromažďování údajů, které souvisí s touto službou, jsou uvedeny na odkazu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

GOOGLE ADS

8.3. Google Ads je nástroj určený k měření účinnosti reklamních kampaní Správce údajů, pomocí něhož lze analyzovat údaje, jako jsou například klíčová slova nebo počet jedinečných uživatelů. Platforma Google Ads umožňuje také zobrazovat naše reklamy minulým návštěvníkům našeho Portálu. Informace o zpracování údajů společností Google v rámci výše uvedené služby jsou uvedeny na odkazu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

FACEBOOK PIXELY

8.4. Facebook pixely jsou nástrojem určeným k měření efektivity reklamních kampaní Správce údajů na Facebooku. Pomocí tohoto nástroje lze použít pokročilé analýzy dat za účelem optimalizace využívání dalších nástrojů Facebooku Správcem údajů. Podrobné informace o zpracování údajů Facebookem naleznete na tomto odkazu: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

HOTJAR

8.5. Hotjar je nástroj, který umožňuje Správci provádět analýzy aktivit Uživatelů na Webu, např. dotazníky nebo průzkumy spokojenosti a anonymním shromažďováním informací o kliknutích na konkrétní místa na Webu. Nástroj neumožňuje identifikaci uživatele. Podrobné informace o údajích shromážděných prostřednictvím služby Hotjar a procesu deaktivace naleznete na adrese https://www.hotjar.com/privacy.

GOOGLE TAG MANAGER

8.6. Google Tag Manger je nástroj, který umožňuje správci provádět analýzy aktivit uživatelů na webových stránkách tím, že umožňuje správu dalších analytických nebo marketingových nástrojů používaných kontrolérem.

 1. Správa nastaverní cookies

9.1. Uživatel může kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním cookies za účelem shromažďování dat, včetně získání přístupu k datům uloženým v zařízení uživatele.

9.2. Souhlas není vyžadován pouze u cookies, jejichž použití je nezbytné k poskytování telekomunikačních služeb (přenos dat za účelem zobrazení obsahu).

9.3. Souhlas s používáním cookies je možné odvolat prostřednictvím nastavení prohlížeče Příslušné podrobné informace naleznete na následujících odkazech:

9.3.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

9.3.2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

9.3.3.Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

9.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.4. Uživatel může kdykoli ověřit aktuální nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči pomocí nástrojů, které jsou dostupné na následujících odkazech:

9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

 1. Doba zpracování Osobních údajů

10.1. Doba zpracování údajů Správcem údajů je závislá na typu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu poskytování služby nebo vyřizování objednávky, do odvolání poskytnutého souhlasu nebo platného podání námitky proti zpracování údajů v případech, kdy je právním základem zpracování údajů oprávněný zájem Správce údajů.

10.2. Doba zpracování údajů může být prodloužena, pokud je zpracování nezbytné k určení a uplatnění jakýchkoli nároků nebo obrany před nároky, a po uplynutí této doby pouze v případech a v rozsahu dle právních předpisů. Po uplynutí doby zpracování budou údaje nevratně smazány nebo anonymizovány.

 1. PRÁVA UŽIVATELE

11.1. Uživatel má právo na přístup k údajům a právo požadovat jejich opravu, výmaz omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo podat námitku proti zpracování údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru v oblasti ochrany Osobních údajů.

11.2. Pokud jsou údaje o Uživateli zpracovávány na základě souhlasu, lze tento souhlas kdykoli odvolat kontaktováním Správce údajů na stránkách.

11.3. Uživatel má právo podat námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely, pokud ke zpracování dochází v souvislosti s oprávněným zájmem Správce údajů, a, z důvodů souvisejících se zvláštní situací Uživatele, také v dalších případech, kdy právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem Správce údajů (např. zpracování pro analytické a statistické účely). Marketingové souhlasy lze spravovat také na stránkách https://rodo.intercars.eu

11.4. Více informací o právech vyplývajících z GDPR naleznete zde https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/.

 1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

12.1. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje sdělovány externím subjektům, zejména autoservisům (v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, zejména rezervacím).

12.2. V případě zveřejnění komentáře na webové stránce budou zveřejněny osobní údaje uživatele, jako je hodnocení autoservisu, datum návštěvy v servisu, jakož i další dobrovolné údaje, pokud byly poskytnuty uživatelem, spolu s komentářem obsah.

 1. PŘdávání údajů MIMO EHP

13.1. Úroveň Úroveň ochrany Osobních údajů vně Evropského hospodářského prostoru (EHP) se liší od úrovně zajišťované evropskou legislativou. Z tohoto důvodu předá Správce údajů Osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, pokud to bude nezbytné a pokud bude zajištěna požadovaná úroveň ochrany, zejména prostřednictvím:

13.1.1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími Osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise o zajištění požadované úrovně ochrany Osobních údajů;

13.1.2. používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;

13.1.3. používání závazných korporátních zásad schválených příslušným dohledovým orgánem;

13.1.4. v případě předání údajů do USA – spolupráce se subjekty účastnícími se programu Privacy Shield (ang. Privacy Shield), který byl schválen Evropskou komisí.

13.2. Ve Správce údajů vždy oznámí záměr předat Osobní údaje mimo EHP při jejich shromažďování

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

14.1. Na Správce osobních údajů je možné se obrátit na e-mailové adrese [email protected] nebo na korespondenční adrese Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Polsko.

14.2. Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu údajů, na něhož je možné obrátit v jakékoliv záležitosti týkající se zpracování Osobních údajů prostřednictvím e-mailu [email protected].

 1. ZMĚNY Zásad OCHRANY oSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně revidovány a podle potřeby aktualizovány.

15.2. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů byla schválena a je účinná od r. 2020