Kada neuspjeli pokušaji paljenja postanu sve češći i češći, a zimsko razdoblje se polako približava, krajnje je vrijeme za zamjenu akumulatora.

Testiranje akumulatora 

Da biste bili sigurni da je akumulator stvarni uzrok poteškoća prilikom paljenja, najprije ga je potrebno testirati. Testiranje akumulatora se može obaviti na dva jednostavna načina:

 • Mjerenjem razine i gustoće elektrolita
 • Mjerenjem napona akumulatora

Pomoću testiranja vrlo ćemo brzo otkriti, da li je akumulator uistinu neispravan, tj. je li mu potrebna zamjena. U nastavku ćemo objasniti kako se rade navedena testiranja.

Mjerenje gustoće elektrolita

Ako u svom automobilu imamo klasični akumulator s pristupom ćelijama u kojima se nalazi elektrolit, potrebno je samo skinuti poklopac i provjeriti pokriva li tekućina sve ćelije akumulatora. Ako pokriva, idući korak je mjerenje gustoće tekućine. Za mjerenje gustoće se koristi hidrometar, te ako pomoću hidrometra izmjerimo gustoću elektrolita koja nije niža od 1,26 g/cm³, tada je sve u redu.


Mjerenja napona akumulatora

Mjerenje napona se radi pomoću voltmetra. S isključenim motorom i statičnom potrošnjom energije (alarm itd.), očitanje voltmetra ne bi trebalo pokazati manje od 12,4 V. Kada pokrećemo automobil i ne uključimo nijedan prijemnik struje, naše očitanje bi trebalo oscilirati iznad 14,4 V.

Ako testiranje akumulatora pokazuje da je akumulator neispravan, potrebno ga je što prije zamijeniti, kako se ne biste doveli u neugodnu situaciju. Zamjena akumulatora nije komplicirana kod većine automobila, te ju većina vozača može odraditi sama.


Kako zamijeniti akumulator? 

Prije same zamjene akumulatora, najprije je potrebno pronaći mjesto gdje je akumulator smješten. Kod većine automobila, akumulator se nalazi u prednjem dijelu automobila, ispod haube. Zamjena akumulatora započinje skidanjem stezaljki ili klema s polova akumulatora. Za to vam je potreban najobičniji ključ koji vam omogućava odvrtanje matice. Ništa teško. Najprije isključite minus (crni kabel), a zatim plus stezaljku (crveni kabel). To će vam omogućiti da izbjegnete iskrenje na kontaktima. Zatim opustite vijke koji vežu akumulator za kućište i uklonite stari akumulator.

Jednostavno, zar ne?


Koji akumulator izabrati? 

Odabir akumulatora prvenstveno ovisi o specifikacijama akumulatora koje je zadao proizvođač automobila, te koliko je vozilo napunjeno dodatnom opremom koja zahtijeva napajanje.

Akumulatori imaju dva osnovna parametra: kapacitet (Ah) i udarnu snagu (A). Snaga akumulatora ovisi o veličini kućišta akumulatora, kao i aktivnoj tvari u njemu. Udarna snaga, izražena u amperu (A), vrlo je važna, s obzirom da se ona koristi za paljenje motora. 

Prilikom odabira branda akumulatora, preporučujemo akumulatore renomiranih proizvođača kao što je Bosch.


Bosch akumulatori

Inovativne tehnologije značajno doprinose prvoklasnoj kvaliteti i visokoj učinkovitosti Bosch

akumulatora. Bosch je ciljano razvio posebne tehnologije za profile različitih zahtjeva raznih tipova vozila.

To jamči maksimalnu sigurnost i pouzdanost.


S4 E s EFB tehnologijom: za osobna vozila sa Start/Stop sustavom i velikim brojem električnih trošila 

Bosch akumulator S4 s EFB tehnologijom prilagođen je potrebama osobnih vozila sa Start/Stop sustavima. On jamči sigurno pokretanje motora, čak i kada je uključen veliki broj električnih trošila u motornom vozilu.

Prednosti:

 • EFB tehnologija (Enhanced Flooded Battery/Poboljšani olovni akumulator): s poliesterskom bandažom obložena pozitivna ploča jamči dodatno zadržavanje aktivnog materijala na ploči i veliku otpornost na naizmjenične cikluse
 • Dulji radni vijek trajanja i dvostruka otpornost na naizmjenične cikluse, u usporedbi s uobičajenim starterskim akumulatorima
 • Sigurnije pokretanje motora pri ekstremnim vanjskim temperaturama i velikom broju električnih trošila
 • Posebno dobra apsorbcija naboja pri punjenju akumulatora i velika otpornost na kratke dionice vožnje
 • Ne zahtijeva nikakvo održavanje i siguran je od izlijevanja
 • Bosch prvoklasna kvaliteta


S5 A s AGM tehnologijom: za osobna vozila sa Stat/Stop sustavom i rekuperacijom 


Bosch akumulator S5 A s AGM tehnologijom opskrbljuje motorno vozilo s dovoljnom količinom električne energije za česta zaustavljanja i pokretanja i pouzdano napaja električna trošila tijekom Stop faze.
Prednosti:

 • AGM tehnologija (Absorbent Glas Matt/Apsorpcijski pust od staklenih vlakana): Akumulatorska kiselina vezana u pustu od mikro staklenih vlakana omogućava prolaz većih količina energije
 • Dulji radni vijek trajanja i do 4 puta veća otpornost na naizmjenične cikluse u usporedbi s uobičajenim starterskim akumulatorima
 • Konstantna snaga i pri kratkim vožnjama, u stani-kreni prometu i pri velikoj potrošnji u stacionarnom radu
 • Odlična apsorbcija naboja pri punjenju akumulatora i startna snaga pri velikom broju električnih trošila
 • Apsolutno ne zahtijeva održavanje i siguran od izlijevanja
 • Bosch prvoklasna kvalitetaS5/S4/S3 s tehnologijom PowerFrame®: Optimalna učinkovitost pokretanja za svaki putnički automobil 

Bosch sa svojim S5, S4 i S3 akumulatorima nudi tri linije akumulatora po mjeri za raznovrsne potrebe i tipove vozila. Rešetka s posebnom tehnologijom Powerframe® - zaslužnom za optimalni protok električne energije, manji stupanj korozije i duži uporabni vijek - ključna je za učinkovitost i pouzdanost ovih Boschevih akumulatora. S5, S4 i S3 stoga udovoljavaju strogim međunarodnim zahtjevima za kvalitetu za učinkovitost pri pokretanju hladnog stroja i kapacitet.


Prednosti:

 • 100% bez potrebe za održavanjem
 • Maksimalna pouzdanost zahvaljujući dvostrukoj zaštiti od povratnog paljenja, koja štiti akumulator od iskrenja čak i tijekom transporta i naginjanja
 • Zabrtvljeni poklopac akumulatora sprječava curenje elektrolita
 • Boscheva prvoklasna kvaliteta
 • Ergonomične ručke za jednostavnu ugradnju i laki transport

Povezani članci