Motointegrator koristi kolačiće. Kolačiće koristimo radi poboljšanja Vašeg iskustva na stranici. Korištenjem ove stranice prihvaćate kolačiće u skladu s Vašim trenutnim postavkama preglednika. Više informacija pronađite na stranici Pravila o privatnosti
  1. Početna stranica
  2. Uvjeti i odredbe korištenja

Uvjeti i odredbe

1. INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1. Uvjete u nastavku donosi i primjenjuje društvo Inter Cars S.A. sa sjedištem u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, e-pošta:[email protected] i internetska stranica http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Korisnik i svaka druga osoba može se obratiti Pružatelju usluga služeći se kontaktnim podatcima navedenima u prethodnoj točki 1.1. te sljedećim kontaktnim podatcima:

1.2.1. e-adresa:[email protected]

1.2.2. internetska stranica: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt ,

1.2.3. telefon: +48 801 980 980,

1.2.4. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. Opseg, u kojemu ove Odredbe reguliraju pružanje usluga u elektroničkom obliku, čini ih odredbama i uvjetima opisanima u članku 8. zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju IT usluga (Narodne novine / Journal of Laws, br. 1219., u skladu s izmjenama i dopunama).

1.4. Svatko može besplatno pristupiti sadržaju ovih Odredbi i pročitati ga.

2. DEFINICIJE

Sljedeći nazivi, napisani velikim početnim slovima, u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja:

2.1. „grupacija Capital Group” – podrazumijeva se da znači društvo Cars S.A. i sva ostala društva s kojima je društvo Inter Cars S.A. u odnosu obuhvaćenom značenjem Računovodstvenog zakona od 29. rujna 1994. (Narodne novine / Journal of Laws, br. 395., izmijenjen): (i) izravni ili neizravni kontrolni subjekt (putem drugi izravnih podružnica), (ii) podružnica, (iii) pridruženo trgovačko društvo, (iv) podređeno društvo.

2.2. „Služba telefonske pomoći” – operativna, upotrebljava je telefonski kontaktni centar Pružatelja usluga, uključuje tim ljudi i tehničku infrastrukturu. Korisnik može dobiti Službu telefonske pomoći pozivom na sljedeće brojeve: +385 08009154. Glavno područje rada Službe telefonske pomoći jest kontaktiranje s Korisnikom u pogledu Usluge rezervacije (npr. kako bi se dogovorili datum i vrijeme dolaska Korisnika u Automehaničarsku radionicu)

2.3.„Recenzija” – znači informacije (komentare) koje je Korisnik predao IT sustavu služeći se značajkama MI servisa, u skladu s točkom 3.9. Odredbi. Nakon što Pružatelj usluga prihvati Recenziju, ona se prikazuje na stranici MI servisa, pod dijelom Automehaničarska radionica na koju se primjenjuje, u dijelu „Recenzije” – opcionalno, uz odgovor Automehaničarske radionice. Kako bi mogao predati Recenziju u MI servis, Korisnik je obvezan navesti svoje puno ime, e-adresu, telefonski broj, marku i model vozila te datum dolaska u Automehaničarsku radionicu.

2.4. „Potrošač” – znači potrošača prema definiciji u skladu s člankom 221. Zakona o pravosuđu od 23. travnja 1964., Građanski zakonik (Narodne novine / Journal of Laws, br. 459., u skladu s izmjenama i dopunama).

2.5. „Odredbe”, „Odredbe i uvjeti” – znači ove Odredbe koje je pripremio i koje primjenjuje Pružatelj usluga.

2.6. „MI servis” – znači servis temeljen na internetu koji funkcionira na bazi IT sustava, uz značajku tražilice automehaniarskih radionica kojima se upravlja i koje su dostupne na internetu, na domeni: www.motointegrator.com/hr/hr

2.7. „IT sustav” – jest sustav Pružatelja usluga baziran na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji koji se upotrebljava za pružanje Usluga, posebice uključujući korisnička grafička sučelja MI servisa.

2.8. „Ugovor” – jest sporazum o pružanju Usluga između Pružatelja usluga i Korisnika, u skladu s Odredbama. Ako je Pružatelj usluge Ugovor sklopio s Korisnikom koji je Potrošač, Ugovor ima oblik i prirodu ugovora na daljinu, kako je opisano u Zakonu o pravima potrošača.

2.9. „Usluga” – jest usluga specificirana u točki 3.1. Odredbi, a pruža je Pružatelj usluga služeći se IT sustavom.

2.10. „Usluge automehaničarske radionice” – jesu usluge koje, u skladu sa znanjem Pružatelja usluga, nudi određena Automehaničarska radionica te ih može vršiti za Korisnika. Informacije koje se odnose na ove Usluge nalaze se u MI servisu. Informacije o Uslugama automehaničarske radionice koje su predstavljene u sklopu MI servisa ne čine ponudu u skladu s Civilnim zakonikom (Narodne novine / Journal of Laws 2017., br. 459, u skladu s izmjenama i dopunama).

2.11. „Pružatelj usluga” ili „Društvo” – znači društvo: Inter Cars S.A., sa sjedištem u Varšavi (adresa: 02-903 Varšava, ul. Powsińska 64), Poljska, upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnoga grada Varšave u Varšavi, XIII. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod brojem: 0000008734, NIP broj (za identifikaciju poreznog obveznika): 1181452946, nacionalni registracijski broj društva REGON: 014992887, e-pošta: [email protected] i internetska stranica: http://www.intercars.com.pl/.

2.12. „Zakon o pravima potrošača” – jest pravni akt donesen 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Narodne novine / Journal of Laws 2017., br. 683, u skladu s izmjenama i dopunama).

2.13. „Zakon o zaštiti osobnih podataka” – jest pravni akt donesen 29. kolovoza 1997. o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine / Journal of Laws 2016., br. 922., u skladu s izmjenama i dopunama).

2.14. „Korisnik” – znači subjekt koji, prema i u skladu sa zakonskim propisima, ima pravo sklopiti Ugovor, subjekt koji upotrebljava MI servis na bilo koji način te posebice subjekt koji prikazuje (posjećuje) stranice MI servisa. Kako bi se izbjegli nesporazumi, podrazumijeva se da „Korisnik” prvenstveno znači osobu koja je sa Pružateljem usluga sklopila Ugovor o pružanju Usluga.

2.15. „Automehaničarska radionica” – znači treću stranu koja vodi garažu za popravak automobila ili nudi automehaničarske usluge (npr. popravke automobila), koja surađuje s Pružateljem usluga ili sa subjektom iz grupacije Capital Group na temelju zasebnog sporazuma. Važeći popis (registar) automehaničarskih radionica i njihovih adresa dostupan je na stranici MI servisa: motointegrator.com/hr/hr.

2.16. „Prezentacija poslovanja automehaničarske radionice” – znači zbirku podataka i informacija o Automehaničarskoj radionici (uključujući adresu Automehaničarske radionice, kontaktne pojedinosti i informacije o troškovima za usluge određene Automehaničarske radionice koje, koliko je poznato Pružatelju usluga, provodi Radionica u slučaju da Korisnik namjerava upotrebljavati Usluge automehaničarske radionice) predstavljene u sklopu MI servisa. Prezentacija poslovanja automehaničarske radionice ne predstavlja ponudu, u skladu s propisima Civilnog zakonika (Narodne novine / Journal of Laws 2017., br. 459, u skladu s izmjenama i dopunama).

3. OPĆE ODREDBE (VRSTE I DJELOKRUG USLUGA)

3.1. Pružatelj usluga pruža sljedeće Usluge u sklopu MI servisa:

3.1.1. Mrežna usluga – usluga dostave, na pojedinačan zahtjev Korisnika, podatke i informacije koje su dostupne na javno dostupnoj internetskoj stranici MI servisa, prikazujući internetsku stranicu MI servisa i specificiranu URL adresu te omogućujući dodavanje Recenzija i upotrebu IT mehanizma MI servisa (značajke MI servisa). Mrežna usluga posebice obuhvaća sljedeće značajke:

a) pretraživanje i pregledavanje javno dostupnih podstranica MI servisa (tj. podstranica MI servisa koje ne zahtijevaju registraciju i prijavu),

b) pregledavanje Prezentacija poslovanja automehaničarske radionice koje su dostupne na javno dostupnim podstranicama MI servisa,

c) pružanje IT mehanizama MI servisa koji se upotrebljavaju za naručivanje Usluga rezervacije (elektronički obrasci itd.),

d) pregledavanje Recenzija objavljenih na MI servisu,

e) dodavanje Recenzija s pomoću značajki MI servisa kako bi se one prikazale na MI servisu, u skladu s pravilima opisanima u točki 3.9. u nastavku,

3.1.2. Usluga rezervacije – usluga koja uključuje poduzimanje stvarnih mjera Pružatelja usluga kako bi se rezervirao dolazak Korisnika u Automehaničarsku radionicu (tj. realizacija dolaska Korisnika prostoru automehaničarske radionice), posebice kako bi se Korisniku omogućilo dobivanje odabrane Usluge automehaničarske radionice.

3.1.3. Usluga promotivne ploče – značajka koja Korisniku koji nije potrošač i koji je sklopio s Pružateljem usluge Ugovor o pružanju usluga ili Automehaničarska radnja, čini dostupnim namjenski online prostor unutar aplikacije koji se može koristiti za objavljivanje promocija koje organiziraju sami ili u suradnji s Pružateljem usluge.

3.2. Mrežna usluga dostupna je svima, nije potrebno registrirati se na MI servis. Svaki Korisnik može pregledavati javno dostupne internetske stranice MI servisa.

3.3. Usluga rezervacije dostupna je svima, nije potrebno registrirati se na MI servis, u skladu s točkom 3.10. ovih Odredbi.

3.4. Ugovor o pružanju mrežnih usluga otvoren je ugovor i počinje se provoditi u trenutku objave URL upita na koji Korisnik u svojem prozoru preglednika dobiva uspješne rezultate s bilo koje od dostupnih stranica MI servisa ili u trenutku kada Korisnik klikne na bilo koju hipervezu koja ga usmjerava na bilo koju javno dostupnu stranicu internetske stranice MI servisa (npr. posjet MI servisu). Ugovor o pružanju mrežnih usluga raskida se u trenutku kad Korisnik napusti stranice MI servisa.

3.5. Ugovor o pružanju usluga rezervacije može se sklopiti i raskinuti u skladu s pravilima opisanima u točki 7. ovih Odredbi.

3.6. Usluge se pružaju za Korisnika, bez obveznih naknada u korist Pružatelja usluga. Korisnik snosi trošak veze s internetom, u skladu s Korisnikovim ugovorom s telekomunikacijskim operaterom (pružatelj internetskih usluga).

3.7. Pružatelj usluga obavještava Korisnika o tome da ga neće teretiti bilo kakvim depozitom ili da od Korisnika neće zahtijevati nikakvo financijsko jamstvo.

3.8. Pružatelj usluga obavještava da MI servis nema značajku e-trgovine te Pružatelj usluga putem MI servisa ne prodaje nikakvu vrstu robe. U kartici panela „Posjeti trgovinu” vidljiva je samo hiperveza na vanjsku uslugu. Kupnja robe u takvoj trgovini treće strane odvija se na temelju zasebnog sporazuma sklopljenog između subjekta koji vodi trgovinu i njegova korisnika. Pružatelj usluga neće se smatrati odgovornim ni za kakve informacije i aktivnosti prethodno navedene e-trgovine treće strane.

3.9. Kao dio mrežne usluge, Korisnik može poslati Recenziju određene Automehaničarske radionice koristeći se značajkama MI servisa (obrazac za Recenziju nalazi se dijelu „Recenzije” Prikaza poslovanja automehaničarske radionice).

3.9.1. Da bi predao Recenziju MI servisu, Korisnik je obvezan:

a) popuniti obrazac za Recenziju, navodeći osobne pojedinosti, uključujući: puno ime, e-adresu, telefonski broj, marku i model vozila te datum dolaska u Automehaničarsku radionicu,

b) prihvatiti Odredbe.

3.9.2. Recenzije koje preda Korisnik potvrđuje (prihvaća) Pružatelj usluga. Pružatelj usluga obavještava da se ne miješa u sadržaj Recenzija, no zadržava pravo odbiti objaviti Recenziju ako je njezin sadržaj protivan važećem pravu, protivan utvrđenim obič ajima ili kada krši Odredbe.

3.9.3. Pružatelj usluga posebice može odbiti objaviti sadržaj koji:

a) promiče diskriminaciju na temelju etničkog podrijetla, religije (vjere) ili koji sadržava materijale povezane s fašizmom, pornografijom ili koji se općenito smatraju vulgarnima ili nasilnima;

b) vrijeđaju vjerska uvjerenja ili je protivan zahtjevima navedenima u točki 4.1. Odredbi;

c) sadržava reklamni sadržaj ili ostale komercijalne materijale;

d) sadržava poveznice na druge mrežne stranice, posebice one konkurentskih servisa;

e) sadržava osobne podatke, kontaktne podatke ili adrese ostalih subjekata;

f) nije povezan s recenziranom Automehaničarskom radionicom;

g) je neželjen (spam);

h) je pisan na način da namjerno proturječi gramatičkim i pravopisnim pravilima ili je u izričito nečitljivu obliku.

3.9.4. U svrhu potvrde Recenzije Pružatelj usluga može kontaktirati s Korisnikom služeći se e-adresom ili telefonskim brojem Korisnika koje Korisnik navede u obrascu za Recenziju.

3.9.5. U slučaju da Pružatelj usluga pozitivno potvrdi (prihvati) određenu Recenziju, objavljuje je MI servis ili se objavljuje u Prezentaciji poslovanja automehaničarske radionice (u odjeljku „Recenzije ”).

U slučaju negativne potvrde (odbijanja) određene Recenzije, Pružatelj usluga o toj činjenici obavještava Korisnika šaljući e-poruku na adresu navedenu u obrascu za Recenziju.

3.9.6. Pružatelj usluga dozvoljava Automehaničarskoj radionici da odgovori na Recenziju koju preda Korisnik. U tu se svrhu sadržaj Recenzije prije objave dostavlja Automehaničarskoj radionici na koju se RAecenzija odnosi.

3.9.7. Ocjena za Automehaničarsku radionicu vidljiva u Recenziji predstavlja srednju vrijednost izračunanu na temelju ocjena koje je dao Korisnik u obrascu za Recenziju. Srednja vrijednost u obzir uzima: opći dojam o doalsku u Automehaničarsku radionicu, kvalitetu usluge, točnost, usklađenost s procijenjenim troškom, urednost i estetiku.

3.9.8. Pružatelj usluga informira o tome da će u Recenziji predanoj u MI servisu biti javno vidljive sljedeće informacije: ime te marka i model vozila koje navede korisnik u obrascu za Recenziju, datum objave i odgovor Automehaničarske radionice (ako je primjenjiv).

3.9.9. Slanjem Recenzije Korisnik može dati privolu kojom:

a) svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u njihove marketinške svrhe;

b) svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u marketinške svrhe subjekata s kojima surađuju;

c) od Pružatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group pristaje na svoju e-adresu primati trgovinske informacije povezane s prethodnim subjektima i subjektima koji surađuju s grupacijom Capital Group;

d) od Pružatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group pristaje telefonski primati trgovinske informacije povezane s prethodnim subjektima i subjektima koji surađuju s grupacijom Capital Group.

3.9.10. Pružatelj usluga ovim putem informira da Pružatelj usluga obrađuje podatke poslane u obrascu za Recenziju, uključujući osobne podatke u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka od 13. lipnja 2016. (Narodne novine / Journal of Laws, 2016., br. 922, u skladu s izmjenama i dopunama), kako bi potvrdio njegovu autentičnost.

Ti podaci, osim navedenih kontaktnih pojedinosti, mogu se dati Automehaničarskoj radionici kao primatelju osobnih podataka kako bi se potvrdilo odnosi li se Recenzija zaista na stvaran dolazak.

3.10. Usluga rezervacije i funkcija predaje Recenzije možda neće biti dostupne za Automehaničarske radionice koje se nalaze na teritoriju određene zemlje. Ove Odredbe primjenjuju se na opseg u kojemu se usluge/funkcije nude Korisnicima u vezi s Automehaničarskim radionicama koje se nalaze na teritoriju određene zemlje.

4. ZABRANA PREDAJE NELEGALNOG SADRŽAJA

4.1. Dok upotrebljava Usluge Korisnik ne smije predavati nelegalni sadržaj, posebice onaj:

4.1.1. koji krši prava drugih ljudi, posebice vlasnička ili osobna autorska prava, trgovinsku povjerljivost, prava na industrijsko vlasništvo kao i osobna prava ostalih,

4.1.2. koji podržava ili emitira radikalne socijalne stavove, posebice sve vrste diskriminacije na temelju roda, dobi, invaliditeta, rase, religije, nacionalnosti, političkih ili socijalnih uvjerenja, pripadnosti sindikatima, etničkog podrijetla vjere ili spolnosti,

4.1.3. koji poziva na izvršenje zločina,

4.1.4. koji krši zakonske propise koji su na snazi.

4.2. Korisnik, koji dobije informaciju da bilo koji dio sadržaja MI servisa nije u skladu sa zakonom koji je na snazi ili s Odredbama o pružanju usluge, o toj činjenici može obavijestiti Pružatelja usluga, osobito slanjem poruke na e-adresu: [email protected].

4.3. U slučaju dobivanja formalne obavijesti ili kredibilnih informacija o nezakonitom sadržaju poruke, koje objavi Korisnik, Pružatelj uslugA ima pravo onemogućiti pristup prethodno navedenom sadržaju.

4.4. Korisniku se zabranjuje upotreba MI servisa na način koji može dovesti do bilo kakvih smetnji u radu IT sustava ili bilo kojeg njegova elementa.

5. TEHNIČKI UVJETI I RIZICI

5.1. Usluge, uključujući sam MI servis, moguće je upotrebljavati samo uz internetsku vezu koja radi i s IT sustavom koji zadovoljava sljedeće minimalne tehničke zahtjeve:

5.1.1. odgovarajuće konfigurirani preglednik, usklađen sa standardnom verzijom Microsoft Internet Explorera ne manjom od 8.0, verzijom Firefoxa ne manjom od 26, verzijom Chrome ne manjom od 27 ili verzijom Mac OS X Safari ne manjom od 8.0.,

5.1.2.na uređaju mora biti omogućena opcija aktiviranih kolačića te mora biti aktivan tumač Java Script jezika.

5.2. U točki 5.1. navedeni su tehnički parametri potrebni za odgovarajući rad IT sustava koji upotrebljava Pružatelj usluga.

5.3. Pružatelj usluga informira da, u slučaju da Korisnik ne zadovolji prethodno opisane minimalne tehničke zahtjeve, upotreba Usluga neće biti moguća, možda će biti ometena ili MI servis može raditi na neodgovarajući način ili uopće ne raditi.

5.4.Kada upotrebljava usluge platforme, na račun Korisnika instaliraju se datoteke o kolačićima. To se radi nakon dobivanja jasne privole Korisnika, jasno iskazane odgovarajućim postavkama u pregledniku.

5.5. Više informacija o datotekama kolačića koje upotrebljava MI servis može se pronaći na adresi: www.motointegrator.com/hr/hr/zaštita-osobnih-podataka

5.6. U svrhu potvrđivanja Ugovora o pružanju usluga, podatci se pohranjuju u bazu podataka na poslužiteljima Pružatelja usluga, zajedno s informacijama o prihvaćanju Odredbi.

5.7. Pružatelj usluga služi se sljedećim metodama i tehničkim sredstvima za otkrivanje pogrešaka u podatcima navedenima u obrascu za kontakt, opisanom u točki 7.4. Odredbi (tj. sklapanje Ugovora o pružanju Usluga rezervacije):

5.7.1. potvrdom unesenih podataka,

5.7.2. mehanizmom automatskog dovršavanja unosa podataka.

5.8. Potvrda, zaštita i pružanje sadržaja sklopljenog Ugovora o izvođenju usluga provode se:

5.8.1. predstavljanjem sadržaja ugovora u MI servisu, na stranici: https://motointegrator.com/hr/hr/uvjeti-i-odredbe,

5.8.2. potvrdom Korisnika da je pročitao Odredbe.

5.9. Pružatelj usluga informira da upotreba Usluga nosi rizik i mogućnost pronalaska slabih točaka kriptografskog sustava te otvaranja zaštićenog IT sustava kako bi se dobile osobne pojedinosti ili druge informacije.

6. ODUSTAJANJE OD UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA

6.1. Korisnik, koji je Potrošač, ima pravo odustati od Ugovora o pružanju usluga koji se odnosi na Mrežne usluge i Usluge rezervacije u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora te pritom nije dužan navesti razlog. Da bi Ugovora ostalo na snazi, dovoljno je poslati odgovarajuću izjavu prije roka.

6.2. Rok se utvrđuje u trenutku sklapanja Ugovora o pružanju Mrežnih usluga ili Usluga rezervacije te iznosi 14 dana od dana sklapanja Ugovora.

6.3. Da bi se odustajanje od Ugovora provelo, Korisnik je dužan obavijestit Pružatelja usluga o svojoj odluci o odustajanju od ugovora u obliku jasne izjave (npr. u obliku izjave poslane e-poštom ili običnom poštom).

6.4. Pružatelj usluga izjavu o odustajanju od Ugovora u pogledu Mrežnih usluga ili Usluga rezervacije može dati u obliku čiji je obrazac naveden u Prilogu 2 Zakona o pravima potrošača.

6.5. Ako Korisnik izjavu o odustajanju od Ugovora u pogledu Mrežnih usluga ili Usluga rezervacije pošalje elektroničkim putem, Pružatelj usluga Korisniku odmah šalje poruku elektroničke pošte, potvrđujući primitak Korisnikove izjave.

6.6. U slučaju odricanja od ugovora u pogledu ugovora o pružanju mrežnih usluga ili ugovora o pružanju usluga rezervacije, smatra se da taj ugovor nije sklopljen.

6.7. Odredbe iz prethodnih točaka 6.1. – 6.6. primjenjuju se samo na Korisnike koji su Ugovor o pružanju Krežnih usluga ili Ugovor o pružanju Usluga rezervacije sklopili u svojstvu Potrošača (tj. na Korisnike koji su Potrošači).

7. USLUGA REZERVACIJE

7.1. Ažurirani popis Automehaničarskih radionica dostupan je na stranici:www.motointegrator.com/hr/hr

7.2. Dobivajući Mrežne usluge Korisnik može pregledavati Prezentaciju poslovanja automehaničarske radionice.

7.3. Kao dio Ugovora o Uslugama rezervacije, Korisnik može rezervirati u skladu s pravilima opisanima u nastavku koja važe za Usluge Automehaničarske radionice.

7.4. Ugovor o Uslugama rezervacije između Pružatelja usluga i Korisnika sklapa se u skladu sa sljedećim postupcima:

7.4.1. kada se Korisnik želi koristiti Uslugama rezervacije kako bi naručio Uslugu Automehaničarske radionice (tj. rezervirao dolazak u Automehaničarsku radionicu radi pružanja Usluga Automehaničarske radionice):

a) Korisnik ide na podstranicu MI servisa koja sadržava gumb „Rezerviraj dolazak”. Nakon što klikne na taj gumb, počinje postupak rezervacije usluga Automehaničarske radionice (tj. postupak sklapanja Ugovora o Uslugama rezervacije),

b) među ponuđenim značajkama MI servisa (na podstranicama) Korisnik:

i. bira uslugu Automehaničarske radionice koju želi dobiti u odabranoj Automehaničarskoj radionici ili informira o potrebi dijagnosticiranja problema,

ii. bira Automehaničarsku radionicu (lokaciju određene Automehaničarske radionice) u koju želi doći,

iii. navodi svoje kontaktne pojedinosti, uključujući e-adresu i telefonski broj,

iv. opcionalno: navodi marku i model, datum proizvodnje automobila i predloženo vrijeme i datum dolaska (ono koje odgovara Korisniku), kada bi Korisnik želio doći u Automehaničarsku radionicu, ime i prezime te dodatne napomene,

c) Korisnik može dati privolu kojom:

i. svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u njihove marketinške svrhe;

ii. svoju e-adresu i telefonski broj čini dostupnima drugim društvima iz grupacije Capital Group u marketinške svrhe subjekata s kojima surađuju;

iii. od Pružatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group pristaje na svoju e-adresu primati trgovinske informacije povezane s prethodnim subjektima i subjektima koji surađuju s grupacijom Capital Group;

iv. od Pružatelja usluga i ostalih subjekata iz grupacije Capital Group pristaje telefonski primati trgovinske informacije povezane s prethodnim subjektima i subjektima koji surađuju s grupacijom Capital Group.

d) označavanjem potvrdnog okvira na podstranici MI servisa Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio Odredbe te da prihvaća njihov sadržaj. Korisnikovo neprihvaćanje Odredbi rezultira nemogućnošću nastavaka korištenja Uslugama rezervacije te nemogućnošću sklapanja valjanog Ugovora o pružanju Usluga rezervacije.

e) Korisnik šalje kontaktni obrazac klikom na odgovarajući gumb. Slanjem kontaktnog obrasca Pružatelju usluga Korisnik naručuje pružanje Usluga rezervacije u skladu s Odredbama. Trenutak slanja kontaktnog obrasca podrazumijeva sklapanje Ugovora o pružanju Usluge rezervacije između Pružatelja usluga i Korisnika.

7.5. Svaki put predmet Ugovora o pružanju Usluga rezervacije, uključujući opseg određenih aktivnosti koje provodi Pružatelj usluga, u slučaju kada Korisnik navede potrebu za rezervacijom Usluge Automehaničarske radionice (tj. želju za dolaskom u određenu Automehaničarsku radionicu kako bi mogao dobiti Uslugu u toj određenoj Automehaničarskoj radionici) uključuje stvarne aktivnosti usmjerene ugovaranju dolaska Korisnika u tu Automehaničarsku radionicu koju je izabrao Korisnik. Pružatelj usluga u sklopu tih aktivnosti šalje kontaktne i osobne podatke Korisnika Automehaničarskoj radionici, podatke koje dostavi Korisnik u obrascu Usluga rezervacije uključujući osobne pojedinosti u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka.

7.6. U sklopu provedbe Usluga rezervacije, Služba telefonske pomoći može kontaktirati s Korisnikom te Korisnik može kontaktirati sa Službom telefonske pomoći radi prijenosa informacija ili napomena (npr. potvrđivanje vremena i datuma dolaska itd.).

7.7. Pružatelj usluga informira:

7.7.1. o tome da ne jamči da odabrana Automehaničarska radionica zaista pruža odabrane usluge te da će Korisniku biti omogućeno dobivanje takvih usluga Automehaničarske radionice pod uvjetima navedenima u MI servisu (uključujući cijenu usluga Automehaničarske radionice navedenu u MI servisu),

7.7.2. o tome da ne preuzima nikakve obveze uime Automehaničarske radionice, da ne sklapa nikakve ugovore uime Automehaničarske radionice te da Korisniku ne jamči da će Automehaničarska radionica pružiti usluge u korist Korisnika.

7.8. Pružatelj usluga ovime informira da ga se ne može smatrati odgovornim ni za kakve aktivnosti ili odustajanja Automehaničarske radionice kao ni za nepružanje usluga od strane Automehaničarske radionice.

7.9. Pružatelj usluga ne jamči da će Korisniku moći biti dodijeljena odabrana Automehaničarska radionica prema uvjetima navedenima u MI servisu (uključujući cijenu usluga Automehaničarske radionice navedenu u MI servisu). Pružatelj usluga obvezan je pokazati najvišu razinu profesionalne skrbi kako bi osigurao da su informacije navedene u MI servisu u vezi s uslugama Automehaničarske radionice ažurirane i točne.

7.10. Korisnikova upotreba Usluga rezervacije ne rezultira sklapanjem bilo kakva Ugovora o pružanju usluga Automehaničarske radionice između Korisnika i Automehaničarske radionice ili Pružatelja usluga (tj. Ugovora o pružanju usluga koje Korisnik navede u kontaktnom obrascu).

7.11. Korisnikova upotreba Usluga rezervacije (odlazak u Automehaničarsku radionicu) ne obvezuje Korisnika na kupnju bilo kakvih usluga koje nudi Automehaničarska radionica kao ni na sklapanje ugovora s automehaničarskom radionicom.

7.12. Usluge Automehaničarske radionice nudi određena Automehaničarska radionica na temelju zasebnog sporazuma između Automehaničarske radionice i Korisnika.

8. PRITUŽBE NA PRUŽANJE USLUGA

8.1. Korisnik ima pravo ulaganja pritužbe na Usluge koje pruža Pružatelj usluga.

8.2. Pritužba se Pružatelju usluga može dostaviti u bilo kojem obliku, uključujući:

8.2.1. slanje na e-adresu Pružatelja usluga koja je navedena u točki 1.2.1. Odredbi,

8.2.2. dostavljanjem Pružatelju usluga u pisanom obliku, npr. slanjem kurirskom službom ili poštom na adresu Pružatelja usluga navedenu u Odredbama ili osobnim dolaskom na adresu sjedišta Pružatelja usluga navedenu u točki 1.1. Odredbi.

8.3. Pritužba treba sadržavati najmanje: puno ime osobe koja ulaže pritužbu i opis razloga za pritužbu.

8.4. Pružatelj usluge razmotrit će pritužbu u roku od 30 (trideset) dana od njezina zaprimanja.

8.5. Pružatelj usluge bez odgode nakon razmatranja pritužbe, ne kasnije od vremena navedenoga u prethodnoj točki 8.4., Korisniku dostavlja odgovor na pritužbu. Odgovor se šalje na e-adresu ili na adresu za dostavu koju Korisnik navede u pritužbi. Ako pritužba ne sadržava podatke koji omogućuju slanje odgovora na pritužbu Korisniku, odgovor će se nalaziti u sjedištu Pružatelja usluga, na adresi navedenoj u točki 1.1. Odredbi, dok ga Korisnik osobno ne preuzme.

9. USLUGA PROMOTIVNE PLOČE

9.1. Opseg usluge Promotivne ploče uključuje mogućnost objavljivanja informacija o promotivnim aktivnostima koje organiziraju partneri treće strane koji pružaju robu i usluge vezane uz tržište automobila.

9.2. Pružatelj usluga na svojoj internetskoj usluzi objavljuje informacije vezane uz aktualne promotivne aktivnosti koje organiziraju partneri treće strane, a posebno ponude koje su:

9.2.1. ograničene vremenom ili količinom raspoloživih jedinica usluge ili proizvoda koji se nudi po sniženoj cijeni ili po povlaštenim uvjetima

9.2.2. popusti na cijenu, ponuđeni uz dodatnu besplatnu uslugu ili uslugu po sniženoj cijeni

9.2.3. besplatni proizvodi ili usluge koje se nude uz glavnu uslugu ili proizvod

9.3. Usluga omogućuje preusmjeravanje korisnika izravno na web stranicu partnera treće strane (kako je navedeno u obrascu za narudžbu promocije), ili objavljuje sve informacije kao što su kodovi za popust i uvjeti i odredbe izravno na ploči za promociju

9.4. U nedoumici tko je organizator, pretpostavlja se da Pružatelj usluge nije organizator ili suorganizator promocije objavljene na Promotivnoj ploči, te se sva pitanja i pritužbe trebaju uputiti organizatoru promocije.

9.5. Usluga Promotivne ploče je zasebno uređena Uvjetima promotivnih usluga

10. IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA SPOROVA

10.1. Korisnik koji je Ugovor sklopio u svojstvu Potrošača ima pravo na izvansudsko rješavanje i obradu pritužbi. Potrošač može primijeniti arbitražu ili dogovorno rješavanje spora. Pružatelj usluga ovime obavještava da Potrošač može poslati svoj zahtjev za rješavanjem spora izvansudskom nagodbom, pod rukovodstvom regionalnog trgovinskog inspektora ili može uložiti zahtjev za pokretanjem arbitraže kod regionalnog trgovinskog inspektora. Postupci rješavanja spora izvansudskom nagodbom koje primjenjuje regionalna trgovinska inspekcija dostupni su u njihovim sjedištima te na internetskim stranicama regionalnih inspektorata trgovinske inspekcije. Više informacija o mogućnostima upotrebe izvansudskih načina rješavanja sporova može se pronaći na internetskoj stranici Ureda za konkurentnost i zaštitu potrošača (uokik.gov.pl). Izvan Republike Poljske Potrošač zahtjev za rješavanjem spora može poslati nadležnom tijelu svoje zemlje koje je subjekt za ARS u smislu članka 4. točke 1(h) Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

10.2. Korisnik može prijaviti sve sporove između Korisnika koji je Potrošač i Pružatelja usluga, a koji su rezultat upotrebe MI servisa, kako bi oni postali predmetom rješavanja spora s pomoću platforme ODR (internetsko rješavanje sporova) dostupne na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (poveznica na platformu ODR može se pronaći na podstranicama MI servisa). Upotreba platforme ODR pravo je, a ne obveza Korisnika koji je Potrošač i provodi se u skladu sa zakonskim odredbama Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ.

11. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI PRUŽATELJA USLUGA PREMA PODUZETNIKU

11.1. U slučaju sklapanja Ugovora o pružanju Usluga između Pružatelja usluga i Korisnika koji u sklopu ugovora djeluje u svojstvu poduzetnika, cjelokupna i potpuna odgovornost Pružatelja usluga u vezi s određenim Ugovorom ograničava se na iznos od 5.000,00 PLN (pet tisuća PLN), osim ako se određenim zakonskim propisima ne propisuje drugačije.

11.2. Ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga navedeno u prethodnoj točki 10.1. ne primjenjuje se na štete koje su hotimice nanesene Korisniku, koji se smatra poduzetnikom, te u drugim slučajevima kada ograničenje odgovornosti Pružatelja usluga nije moguće zbog implicitno obvezujućih zakonskih propisa.

11.3. Radi izbjegavanja svake sumnje koja može nastati iz tumačenja, Pružatelj usluga ovime informira da se odredbe prethodnih točaka 10.1. – 10.2. ne primjenjuju na Ugovore o pružanju usluga sklopljene između Pružatelja usluga i Korisnika koji djeluje u svojstvu Potrošača.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Odredbe stupaju na snagu dana 15.03.2018.

12.2. Mjerodavno pravo ovih Odredbi i uvjeta jest pravo Republike Poljske ako nije u suprotnosti s člankom točkom 2. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I.), prema kojemu izbor prava ne može za posljedicu imati lišavanje potrošača zaštite koja mu je osigurana odredbama od kojih se ne može odstupit sporazumom na temelju prava zemlje u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište, pod uvjetom da poduzetnik provodi svoje komercijalne ili stručne djelatnosti u zemlji u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište te da je ugovor obuhvaćen opsegom tih aktivnosti.

12.3. U slučaju spora na temelju ugovora sklopljenih na temelju ovih Odredbi i uvjeta, spor će se rješavati na sudu koji je nadležan za sjedište ugovaratelja ako nije u suprotnosti s člankom 18. Uredbe (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, prema kojemu Potrošač može pokrenuti postupak protiv druge ugovorne stranke pred sudovima mjesta gdje potrošač ima domicil.

12.4. Pružatelj usluga ima pravo izmjene Odredbi ako nastupi bilo koji od važnih uzroka navedenih u nastavku:

12.4.1. potreba za prilagođavanjem Odredbi kako bi bile usklađene s važećim pravom koje se odnosi na Usluge koje se pružaju u sklopu aktivnosti MI servisa,

12.4.2. potreba za prilagođavanjem poslovne djelatnosti Pružatelja usluga bilo kakvim preporukama (odlukama, presudama, smjernicama) i odlukama ovlaštenih tijela države uprave, lokalne uprave ili sudova,

12.4.3. razvoj ili izmjena funkcionalnosti MI servisa, posebice uvođenje novih usluga ili promjena opsega postojećih,

12.4.4. uvođenje naplate Usluga,

12.4.5. promjene u opsegu ii prirodi poslovnog djelovanja Pružatelja usluga,

12.4.6. promjene tehničkih uvjeta pružanja Usluga, promjene tehničkih zahtjeva za IT sustav koji bi Korisnik trebao imati kako bi dobivao Usluge,

12.4.7. potreba za prilagodbom Odredbi najboljoj praksi u vezi s pružanjem Usluga, uključujući najbolje prakse u vezi sa zaštitom prava Korisnika,

12.4.8. potreba za ispravljanjem očiglednih pogrešaka u pisanom tekstu koje bi se mogle pojaviti u Odredbama,

12.4.9. pojava novih rizika i prijetnji u vezi s upotrebom Usluga, promjene takvih rizika ili prijetnji ili nestanak (eliminacija) rizika i prijetnji povezanih s upotrebom Usluga,

12.4.10. promjene elektroničkih adresa, uključujući hiperveze navedene u Odredbama,

12.4.11. promjene metoda i tehničkih sredstava opisanih u Odredbama koji se primjenjuju za otkrivanje pogrešaka u podatcima navedenima u obrascu za kontakt, opisanih u točki 7.4. Odredbi (tj. sklapanje Ugovora o pružanju Usluga rezervacije),

12.4.12. promjene metoda i tehničkih načina potvrđivanja, zaštite i pružanja sadržaja sklopljenog Ugovora o provođenju određenih Usluga,

12.4.13. promjena podataka o Pružatelju usluga navedenih u Odredbama, uključujući ime, telefonske brojeve, e-adrese.

12.5. O promjenama Odredbi Pružatelj usluga informira na svojoj internetskoj stranici.