Pravilno sastavljanje, odnosno rastavljanje glavčine kočionih diskova, iznimno je važan proces za svakog mehaničara. U nastavku teksta, pročitajte korisne informacije koje se odnose na pravilno uklanjanje i ugradnju glavčina, alat koji je potreban za taj posao, kao i opće preporuke za izvršenje te radnje.
Depositphotos_232714580_l-2015.jpg

I Opće preporuke

 • Uvijek provjerite tehnički priručnik vozila.
 • Provjerite imate li ispravne alate za postavljanje glavčine diska u skladu sa specifikacijama proizvođača.
 • Provjerite jesu li svi alati za ugradnju u dobrom stanju, a radno područje čisto i sigurno
 • Provjerite jeste li kupili odgovarajući komplet za vozilo prije postavljanja, dijelove ne smijete uklanjati iz ambalaže sve dok ne budu spremni za ugradnju
 • Preporučuje se da se istodobno zamijene obje glavčine stražnjih diskova kako bi se izbjegli sigurnosni problemi, a tijekom zamjene bilo kojeg diska, također se preporučuje postavljanje novih kočnih obloga.
 • Komplet se isporučuje sa svim novim vijcima i kapicama koji su potrebni kako bi se disk ugradio u skladu sa specifikacijama proizvođača. Nikada nemojte ponovno upotrebljavati stare vijke i kapice.
 • Nikada ne rastavljajte i ne odvajajte komponente glavčine diska.
 • Ako se tijekom postupka ugradnje čuju neki nenormalni zvukovi, disk se mora ukloniti i provjeriti ima li pukotina ili drugih oštećenja na ležaju, ako su pronađena oštećenja, disk se ne smije ugraditi.
 • Da biste izbjegli oštećenje davača, držite ga dalje od magnetskih polja. Plastičnu zaštitnu kapicu uklonite tek neposredno prije ugradnje.
 • Ispravna postavka zateznog momenta nalazi se na naljepnici vanjske kutije glavčine diska.
 • Primijenite zatezne momente koje je naveo proizvođač, ne zaboravite okrenuti disk tijekom primjene postavke zateznog momenta.II Potrebni alati

Alat za vraćanje kočionih klipova (broj dijela OE KM-6237-C)


III Uklanjanje

1. Rastavljajte sljedećim redoslijedom:

- Stražnji kotač,
- Kočione čeljusti, zatim nosač i kočione obloge,
- Zaštitna kapica,
- Matica glavčine kotača,
- Glavčina kočionog diska.2. Prije ugradnje nove glavčine kočionog diska:

- Očistite poluosovinu,
- Pazite da ne oštetite senzor za ABS,
- Gurajte dok okrećete klip kočione čeljusti natrag s alatom za vraćanje kočnih klipova (OE KM-6237-C).

IV Ugradnja

3. Komplet tvrtke NTN-SNR sadrži sve dijelove potrebne za ugradnju glavčine diska. Važno je zamijeniti sve komponente isporučene u kompletu. Sve su komponente potrebne za ispravan rad glavčine kočionog diska.4. Prije ugradnje nove glavčine kočionog diska uklonite plastični zaštitni poklopac za ASB®. Pripazite da zaštitite magnetski davač od udaraca. Izbjegavajte svaki kontakt s prljavim ili magnetskim površinama. Provjerite jesu li magnetski polovi oštećeni pomoću kartice za testiranje za ASB®5. Ugradite nove komponente obrnutim redoslijedom od onoga kojim ste ih uklanjali:

- Ugradite novu glavčinu kočionog diska na poluosovinu
- Pazite da ne oštetite senzor za ABS
- Ugradite novu maticu
- Upotrijebite moment ključ za zatezanje matice na odgovarajući zakretni moment koji je odredio proizvođač, postavke zakretnog momenta mogu se naći na naljepnici proizvoda.
- Ugradite novu zaštitnu kapicu od masnoće

Da bi se osiguralo pravilno postavljanje glavčine diska, NTN SNR navodi ispravnu postavku zakretnog momenta za proizvod na naljepnici kutije proizvoda.6. Završni koraci:

- Ponovno ugradite nosač čeljusti,
- Ugradite nove kočione obloge,
- Ponovno ugradite kočionu čeljust,
- Ponovno montirajte kotač.

Povezani članci