mi-logo

Zamjena ventila klimatizacijskog sustava

Zamjena ventila klimatizacijskog sustava

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Električni ventil za ekspanziju regulira količinu tvari za hlađenje koja teče u isparivač. Ako klimatizacijski sustav ne radi učinkovito, prva stvar koju treba provjeriti je ventil. Ako je začepljen, dovoljno rashladne tvari ne ulijeva se u isparivač. Slijedom toga, klimatizacijski sustav ne radi učinkovito i kompresor se brže kvari. Ako ventil dopušta prevelik protok tvari, koja se akumulira se u isparivaču, smrzne i utječe na rad cijelog sustava.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti

  • Klimatizacijski ventil za ekspanziju često se previdi u dijagnosticiranju kvarova klimatizacijskog sustava. Istodobno, neučinkovit rad klimatizacijskog sustava obično je uzrokovan kvarom ventila.
media info

Raspon usluga

  • Uklanjanje rashladne tekućine iz sustava
  • Skidanje cijevi aklimatizacijskog sustava
  • Zamjena ventila
  • Punjenje sustava s rashladnim sredstvom

Autoservisi: Zamjena ventila klimatizacijskog sustava

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis