mi-logo

Zamjena ventila klimatizacijskog sustava

Zamjena ventila klimatizacijskog sustava
Točnu cijenu usluge daje autoservis nakon procjene!

Električni ventil za ekspanziju regulira količinu tvari za hlađenje koja teče u isparivač. Ako klimatizacijski sustav ne radi učinkovito, prva stvar koju treba provjeriti je ventil. Ako je začepljen, dovoljno rashladne tvari ne ulijeva se u isparivač. Slijedom toga, klimatizacijski sustav ne radi učinkovito i kompresor se brže kvari. Ako ventil dopušta prevelik protok tvari, koja se akumulira se u isparivaču, smrzne i utječe na rad cijelog sustava.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
Savjeti icon

Savjeti

  • Klimatizacijski ventil za ekspanziju često se previdi u dijagnosticiranju kvarova klimatizacijskog sustava. Istodobno, neučinkovit rad klimatizacijskog sustava obično je uzrokovan kvarom ventila.
Raspon usluga icon

Raspon usluga

  • Uklanjanje rashladne tekućine iz sustava
  • Skidanje cijevi aklimatizacijskog sustava
  • Zamjena ventila
  • Punjenje sustava s rashladnim sredstvom

Autoservisi: Zamjena ventila klimatizacijskog sustava

Popularni gradovi
    Pronađite autoservis