mi-logo

Zamjena senzora položaja volana

Zamjena senzora položaja volana
Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Senzor položaja volana obavještava računalo vozila o trenutačnom položaju volana. Informacija koju senzor položaja volana prenosi računalu služi za informiranje ostalih sustava čiji rad ovisno o položaju volana. Ako se senzor položaja volana ošteti, računalo vozila ostaje bez informacija, te se onesposobljavaju određeni sustavi automobila. Senzor položaja volana se nalazi na stupu volana, te njegova zamjena zahtjeva rastavljanje kompletnog stupa. 

https://motointegrator.com/hr/hr/autoservisi?additionalServices=413
Savjeti: icon

Savjeti:

 • Zamjena senzora položaja volana zahtjeva spajanje vozila na dijagnostički uređaj
Koraci u obavljanju usluge icon

Koraci u obavljanju usluge

 • Postavljanje kotača u osnovni položaj 
 • Uklanjanje poklopca volana
 • Uklanjanje kućišta senzora položaja volana
 • Odvajanje senzora od električnog sustava
 • Otpuštanje vijaka koji drže senzor za stup volana
 • Uklanjanje neispravnog senzora položaja volana
 • Ugradnja novog senzora položaja volana
 • Pritezanje vijaka koji drže senzor
 • Ponovno spajanje senzora na električni sustav
 • Ponovno postavljanje kućišta senzora položaja volana
 • Ponovno postavljanje poklopac volana

Autoservisi: Zamjena senzora položaja volana

Popularni gradovi
  Pronađite autoservis