mi-logo

Zamjena senzora temperature ulja

Zamjena senzora temperature ulja

Točna cijena servisa će biti poznata nakon procjene rada od strane autoservisa

Temperatura ulja u automobilu je ključni sastojak za održavanje glatkog rada motora. Temperatura ulja mora biti najmanje nekoliko stupnjeva toplija od rashladnog sredstva, tj. antifriza. Ako je temperatura ulja previsoka ili preniska, motor se može oštetiti. Senzor temperature ulja vozaču daje do znanja kada je ulje na svojoj savršenoj radnoj temperaturi. Ako se senzor temperature ulja ošteti, treba ga zamijeniti novim.

http://hr.bosch-automotive.com/hr/startpage_5/startpage_1
service info

Savjeti:

  • Senzor temperature ulja treba zamijeniti s brtvom senzora
  • Kod zamjene senzora uvijek provjerite količinu ulja u sustavu
  • Senzor temperature ulja uvijek treba zamijeniti novim
media info

Raspon usluga

  • Uklanjanje dijela ulja iz sustava motora
  • Odvajanje senzora od električnog sustava
  • Uklanjanje starog senzora temperature ulja
  • Ugradnja novog senzora temperature ulja
  • Punjenje sustava uljem

Autoservisi koji u svojoj ponudi imaju: Zamjena senzora temperature ulja