Поддръжка

Филтрите на автомобила: колко често се налага смяна на въздушния филтър?

Въздушният филтър отговаря за пречистването на въздуха, който прониква във всмукателния тракт, а след това и в двигателя, от твърди частици, остатъци от изгорели газове и прах. Филтрите са от този вид експлоатационни елементи на автомобила, които изискват от потребителя редовна проверка и подмяна.

Улавяните от филтъра замърсявания на въздуха след известно време го задръстват, което води до преминаване на по-малки количества въздук към цилиндрите на двигателя, което пък от своя страна може да доведе до значителен спад в мощността му, по-кратък период на експлоатация, по-висок разход на гориво, а дори и до повреда на цилиндрите, буталата и буталните пръстени. Изследванията сочат, че въздушните филтри задържат годишно около 6 кг прах.

При леките автомобили най-популярни са т.нар. сухи филтри, при които въздухът преминава през филтриращ материал, най-често памук или целулоза, по-рядко през изкуствен материал (полиестер).

Колко често се налага смяна на въздушния филтър?

Според препоръките на техниците филтърът трябва да бъде сменян по време на периодичния технически преглед на автомобила, който в зависимост от честотата на каране, трябва да се провежда след изминаване на около 15 000 – 30 000 км.

Но филтърът може да се задръсти значително по-рано и това зависи както от условията на експлоатация, така и от неговото качество – затова се пропоръчва проверка на неговото състояние след изминаването на всеки няколко хиляди километра. При интензивно използвани превозни средства трябва да бъде подменян на около 20 000 км. В случаите, когато пробегът е неголям, смяната на филтъра става на 2-3 години.

Смяна на филтъра

Смяната на въздушния филтър е една от най-лесните дейности, които се препоръчва да бъдат извършвани редовно от собствениците на моторни превозни средства. Първо е необходимо да бъде локализирана кутията на филтъра (най-често тя се намира отстрани на двигателя), след това трябва да бъде демонтиран нейния капак (като се внимава да не се повредят затварящите механизми) и да се извади филтърът. Следващата ни стъпка е почистване с помощта на влажен мек парцал на кутията от едрите замърсявания. В чистата кутия поставяме нов филтър, като обърнем внимание той да приляга точно на мястото си, затваряме капака и операцията е приключена. Готово!

Подобни статии