В автомобила се използва масло не само за двигателя. Друг механизъм, който изисква особено грижливо смазване, е скоростната кутия. Смазките, използвани на пазара, се отличават с това, че с времето губят свойствата си и изискват смяна. Това е така и в този случай. При това без значение дали става дума за автоматична скоростна кутия, или за ръчна. Как се сменя маслото в скоростната кутия? Това е темата на днешното ни ръководство.

Маслото в скоростната кутия изпълнява много сходни функции на това в двигателя. Преди всичко смазва металните елементи по време на работа. Ограничаването на силата на триене подпомага удължаването на живота на зъбчатите колела и лагерите. За какво друго служи смазката в скоростната кутия? По време на работа в затворената система събира замърсяванията (например металните частици), охлажда системите на механизма по време на движение, предпазва от корозия металния корпус отвътре и дори в някаква степен заглушава вибрациите, възникващи по време на смяна на скоростите.

За да може маслото в скоростната кутия да изпълнява своята роля, то трябва да бъде с подходящите параметри. Те зависят не само от типа на скоростната кутия, но и от характера на превозното средство. Защото например един вид масло се използва за джипове, а друг – за спортни коли. Маслото, използвано в скоростната кутия, има определена трайност.С времето то губи своите параметри и в следствие на това изпълнява своята роля много по-лошо. За да не доведе това до повреда на елементите на скоростната кутия, маслото трябва да се сменя редовно.

Кога се сменя маслото в скоростната кутия? Няма един конкретен интервал

Интервалът на смяна на маслото в скоростната кутия зависи от много фактори с експлоатационен и технологичен характер. Обикновено се приема, че маслото в автоматична скоростна кутия трябва да се смени за първи път при пробег над 60 – 100 хиляди километра. Поне така сочат препоръките на отделните производители на автомобили. След първото обслужване е добре следващото посещение в сервиза да се извърши в по-кратък срок. Оптимално пробегът не трябва да надвишава 30 – 60 хиляди километра. Принципът е лесен: колкото по-стар е автомобилът и по-износен механизмът, толкова по-кратък трябва да е интервалът.

Кога се сменя маслото в ръчна скоростна кутия? Механичната скоростна кутия се отличава с това, че разполага с по-малък брой невралгични точки– например прецизни системи за управление. В резултат на това необходимостта от педантична грижа за качеството на маслото е малко по-малка. Приема се, че оптималният интервал за смяна на маслото в ръчна скоростна кутия е 100 хиляди километра. При това без значение дали става дума за първо обслужване, или за всяко следващо.

Динамична смяна на маслото в автоматична скоростна кутия

Как се сменя маслото в скоростната кутия? В случай на автоматична скоростна кутия процедурата е доста сложна. Защото само отвиването на пробката за изпускане на маслото и източването на маслото с помощта на гравитацията водят единствено до частична смяна. Тъй като голямо количество от веществото – често дори 60% от обема– остава в системата. Така осъществена, смяната позволява само освежаване на маслото. Това означава, че шофьорът, за съжаление, не може да се справи сам с цялостната смяна. В такъв случай е необходима помощта на механик и осъществяването на т. нар. динамична смяна на маслото.

В този случай служителят в сервиза трябва да свърже към загрялата скоростна кутия специална помпа. С помощта на налягане тя изтласква старото масло от механизма и почиства вътрешността му със специален препарат. След завършване на процеса залива механизма със съответното количество нова смазка. По време на динамичната смяна на маслото в скоростната кутия, разбира се, отново трябва да се смени филтърът. Но това не е краят. Стандартно се провежда компютърна адаптация на скоростната кутия – само тогава тя ще може да работи правилно.

Много по-лесно е, в случай че процедурата се отнася за ръчна скоростна кутия. Как се сменя маслото в скоростната кутия? Най-напред автомобилът трябва да се повдигне, например на подемник, и да се извърши неговото правилно нивелиране. След това трябва да се намерят всички пробки – те могат да бъдат дори три! Първо се развива пробката за наливане на масло, след това – тази за изпускане. Когато цялото масло се източи в специално подготвено легенче, пробката за изпускане се завива. Тук трябва да се посочи, че е необходимо да се използва ново уплътнение – гумено или медно. В края на процедурата с помощта на пробката за наливане се допълва нивото на маслото.

Как се сменя маслото в скоростната кутия? При ръчна скоростна кутия е по-лесно!

Преди наливане на масло в скоростната кутия трябва да се провери в сервизната книжка какво количество смазка се изисква за нея. То не трябва да бъде нито прекалено много, нито прекалено малко. Общият принцип за смяна на маслото в ръчна скоростна кутия звучи интуитивно. Но понякога производителите залагат изненади за шофьорите, които затрудняват или направо правят невъзможно самостоятелното осъществяване на процедурата. Така например Ford нямат изобщо пробки, при Daewoo Lanosie за източване на старото масло е необходимо отстраняване на капака под скоростната кутия, а понякога отработеното вещество може да бъде единствено изсмукано от вътрешността на скоростната кутия или източено при смяна на съединител.

Разбира се, може да се случи така, че шофьорът да не иска изобщо сам да сменя маслото нито в ръчна скоростна кутия, нито в автоматична. За щастие в такъв случай той може да използва услугите на механик. Обслужването на скоростната кутия е много по-евтино при ръчните скоростни кутии. При автоматична скоростна кутия шофьорът трябва да се подготви за много по-голяма сума.

В обобщение скоростната кутия на автомобила е ключов механизъм, който всеки ден е подложен на голямо натоварване. Шофьор, който иска да избегне сериозни разходиза евентуални ремонти, не трябва да забравя за нейната поддръжка. А основа на поддръжката представлява смяната на маслото. И което е интересно – това се отнася не само за автоматичните скоростни кутии, но и за ръчните! Как се сменя маслото в скоростната кутия? При ръчна скоростна кутия дори самостоятелната смяна, извършена от шофьора, ще мине гладко. При автоматична скоростна кутия е по-добре да потърсите за помощ механик.

Подобни статии