Кое моторно масло е най-доброто? Какво представляват класовете вискозитет и качество на моторните масла? Как да подберем подходящото моторно масло за автомобила?

1. Синтетични срещу полусинтетични срещуминерални масла – по какво се различават помежду си?


Синтетичните, полусинтетичните и минералните масла се различават помежду си по своите базови масла и по пакета от присадки. Към настоящия момент най-много се работи върху синтетичните масла и те са най-често развивани – благодарение на това те са най-добре съгласувани с изискванията на производителите на двигатели, а тези двигатели са по-дълготрайни и работят по-добре.

Освен това синтетичните масла са термично по-стабилни, могат да работят при по-висока температура и при по-голям натиск върху смазваните повърхности. Оказват влияние и като забавят износването на частите на двигателя и намаляват съпротивлението, освен това допринасят за понижаването на разхода на гориво. Синтетичните масла осигуряват чистота на двигателя по-добре от минералните, като редуцират утайките, които остават в него, и могат да издържат по-дълъг период между две смени на маслото. Улесняват запалването на двигателя при ниска температура. Всичко това обяснява факта, че синтетичните масла се прилагат при повечето нови автомобили.

2. Кой от посочените по-горе видове масло е най-добър и защо?


Синтетичните масла със сигурност са с по-добро качество. Тези масла (напр. Castrol EDGE 5W-30) променят вискозитета си по-малко при смяна на температурата – издържат на високи температури, което означава, че не се отлагат във формата на отлагания по вътрешните части на двигателя, с което не допринасят за неговото износване, а в същото време са достатъчно течни при ниски температури (като запазват течното си състояние дори при -60°C), което улеснява запалването на двигателя през зимата.

Освен това се грижат за чистотата на двигателя, позволяват пестене на гориво и осигуряват по-голяма защита на двигателя от износване. Да не пропускаме и факта, че по-бавно се изчерпват и по-бавно стареят, така че могат да работят в режимl LongLife, а най-новите технологии отговарят и на най-необичайните изисквания (за пример можем да посочим маслата с ниско съдържание на пепел Low SAPS за автомобили с филтри за твърди частици DPF).

Чистите синтетици предлагат повече ползи, превъзхождайки минералните и полусинтетичните масла всякак по отношение на експлоатация и защита. По тази причина повечето европейски производители препоръчват употребата на синтетични масла при своите най-нови модели автомобили.

3. Купуваме използвана 10-годишна кола. Какво масло да използваме при смяната на маслото?


Винаги трябва да се използва такова масло, каквото отговаря на изискванията на производителя. Някои коли могат да бъдат експлоатирани с минерални масла, а други – не. Когато двигателят на автомобила е силно износен и освен това не сме сигурни какво масло е използвано по-рано, най-безопасно ще бъде да изберем минерално или полусинтетично масло, за да избегнем отмиването на отлаганията – това може да доведе до течове или до намаляване на степента на компресия.

Когато сме сигурни, че колата, независимо от значителния изминат пробег, е карана със синтетично масло, можем да използваме масло от същия тип, но с по-голям вискозитет (напр. Castrol EDGE 10W-60) – това може да намали консумацията на масло в двигателя, а също така да помогне за намаляване на шума, издаван от мотора.

4. 5W-40, 15W-40 и т.н. Какво означават тези стойности?


С тези стойности се определя вискозитетът на маслото – т.е. те определят съпротивлението на маслото при изливане (често вискозитетът е бъркан с плътността, нещо, което не трябва да се прави), изведени са от класификацията по SAE (Society of Automotive Engineers). Индексът с буква W определя вискозитета при ниски температури, напр. 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, а индексът без буква W определя вискозитета при високи температури, напр. 20, 30, 40, 50, 60. Колкото по-нисък е вискозитетът, толкова по-малко е съпротивлението на маслото и следователно загубите на мощност на двигателя са по-малки. От друга страна по-високият вискозитет осигурява по-добра защита на двигателя от износване. Така че вискозитетът на избраното масло трябва да представлява компромис между тези две крайности.

5. Да приемем, че нямам представа какво масло имаме в двигателя, колата е на няколко години. Намираме се в чужбина и трябва да долеем масло. Какво да купим?


Първата крачка, която трябва да се направи, е да се погледне в инструкцията за употреба на превозното средство. Там са определени параметрите на вискозитета и качеството на маслото в следния вид: вискозитет – напр. SAE 5W-30, SAE 10W-40, качество – напр. ACEA A3/B4, API SL/CF, VW 507.00, MB 229.51, BMW Longlife-01. Следователно основните изисквания, които трябва да спазим, са нормите за качество и вискозитет, определени от производителя.
Трябва да се подбере такова масло, което ще има вискозитет като посочения в инструкцията и ще отговаря на нормата за качество, предписана в нея. Тогава ще можем да сме сигурни, че сме подбрали маслото правилно. Още по-лесно е да се подбере масло за доливане, ако производителят на автомобила не посочва собствени норми, ами се позовава на спецификации API или ACEA, съгласно които са класифицирани почти всички масла.

6. За кои двигатели използваме синтетични, полусинтетични, минерални масла? Сред синтетичните масла имаме 5W-30 или 5W-40, а сред минералните – 15W-40, 20W-40, 15W-50. Те имат, различен клас вискозитет. Но за кои двигатели се препоръчва 15W-40 и за кои – 15W-50? Има ли някаква разлика и не е ли достатъчно само определението „минерални“?


Разликите във вискозитета и в базовото масло са много съществени. Колкото по-ново е устройството на двигателя, толкова по-съвременни масла се използват, и толкова по-големи са разликите между самите масла. Правилният избор на масло е този, който отговаря на изискванията на производителя – това е най-важното.

7. Двигатели с LPG – и тук има синтетични, полусинтетични и минерални масла? По какво се различават маслата за LPG от обикновените?


Двигател, използван с LPG, изчерпва качествата на маслото. От тази гледна точка, ако разполагаме с LPG уредба, се препоръчва маслото да се използва за период от време, по-кратък с около 25%. Причина за това е по-бързото изчерпване на пакета от присадки на моторното масло, например поради наличие на сяра (съгласно стандарта БДС EN 589 максималното съдържание на сяра в LPG възлиза на 50 mg/kg, съгласно стандарта БДС EN 590 максималното съдържание на сяра в нафтата възлиза на 10 mg/kg, съгласно стандарта БДС EN 228 максималното съдържание на сяра в безоловния бензин възлиза на 10 mg/kg) и по-високите работни температури.

Съгласно стандартите в газа LPG може да има дори до 5 пъти повече сяра отколкото в безоловния бензин или дизеловото гориво, а това ще повлияе върху качествата на маслото. Маслото, използвано за двигател с LPG, трябва да отговаря на всички изисквания на производителя, определени за експлоатация с безоловен бензин (ако не са посочени изрични изисквания за експлоатация с LPG), но периодът на експлоатация трябва да се съкрати с около 25% спрямо нормалната експлоатация, без възможност за прилагане на режим LongLife.

8. За дизелов двигател трябва ли да се използват масла различни от тези за бензинов двигател?


Стандартите за качество за бензиновите и дизеловите двигатели се различават значително, но моторните масла в преобладаващия брой случаи отговарят и на едните, и на другите. Поради тази универсалност към момента е трудно да се намери масло, подходящо единствено за дизелови или единствено за бензинови двигатели. Значително повече разлики могат да се намерят между отделните масла от гледна точка на приложението им при двигатели с различно устройство и оборудване.
Маслата се различават по приложението им при двигатели с филтри за твърди частици (DPF), трипътни катализатори (TWC), системи за впръскване на гориво тип Common Rail или с удължен пробег .Тези разлики трябва да са най-важни при избора на моторно масло. Не трябва да се забравя също така, че дизеловите двигатели предлагат различен процес на горене, по време на който възникват отлагания и замърсявания.
Тези двигатели произвеждат повече сажди и в тях се наслагват повече киселинни съединения, затова при тях употребата на масла (напр. Castrol Magnatec Diesel 5W-40) със специален пакет, контролиращ разнасянето на саждите, осигурява оптимално смазване на двигателя за целия период на експлоатация.

9. Коли с филтър DPF. Доколкото знам, маслото в този случай трябва да бъде означено със знак C3. А дали има и минерални, и синтетични, и получинтетични масла с това означение?


Маслата, предназначени за коли с филтри за твърди частици, са изработени по технология с ниско съдържание на пепел (Low SAPS). Благодарение на тази технология филтърът за твърди частици значително по-бавно се задръства и тези масла според класификацията ACEA се означават с C1, C2, C3 или C4. Тези стандарти разполагат с допълнителни изисквания и на тяхна база производителите препоръчват употребата им при произведените от тях двигатели. Най-често препоръчваният стандарт е ACEA C3. При маслата, предназначени за леки коли, е много трудно да се намери такова с ниско съдържание на пепел, различно от синтетично. При товарните автомобили също се използват масла с ниско съдържание на пепел, затова пък при тях може да се срещнат както синтетични, така и полусинтетични, а понякога дори минерални масла.

10. Добро масло, но кое масло е такова?


С избора на масло е същото както с покупката на резервни части за колата – трябва да се използват само такива с добро качество. Как да познаем дали маслото отговаря на нашите изисквания? Качеството на маслото има изключително голямо значение преди всичко заради това че съвременните двигатели стават все по-мощни.

Това се дължи на постигането на възможно най-големия капацитет на двигателя и ограничаване на емисията на изгорени газове без загуба на максималната мощност, а двигателите все по-често се конструират съгласно принципа на даунсайзинг – малък обем, голяма мощност. В началото на деветдесетте години средностатистическият бензинов двигател с обем 1,4 l разполага с мощност в рамките на 50-75 к.с. В момента конструкторите успяват да изкарат от такъв обем дори до 180 к.с., а 120-130 к.с. е стандартно за пазара.
Ключът за постигане на тези параметри е почти повсеместното използване на турбокомпресор. Двигателите, подпомагани от механизми за сгъстен въздух и компресори, са по-благоприятни както за околната среда, така и за портфейла на шофьорите, но тъй като сега работят под голямо натоварване и при по-високи температури и по-големи налягания отколкото преди няколко години, изискват много по-съвременни смазочни средства. Освен това маслата трябва да бъдат по-издръжливи и поради по-дългите изминати пробези между две смени на масло.

11. Добрата марка гарантира ли качество?


Ако искаме да поддържаме двигателя в полагащото му се състояние на чистота и да му осигурим възможно най-добрата защита от износване, трябва да използваме маркови моторни масла, като например Castrol. Марковото масло не само носи гаранция за качество, но е и продукт на непрестанни изследвания и тестове за издръжливост, провеждани във фирмените лаборатории и в реални условия на пътя.

Всичко това се прави, за да може маслото да отговаря на изискванията на съвременните конструкции на двигателите. Отскоро на пазара се появиха маслата Castrol EDGE с иновативната технология FSTTM (Fluid Strength Technology TM), която активно и динамично подсилва маслото и му осигурява възможността непрекъснато да реагира на нуждите на двигателя и да се настройва към него при всеки стил на шофиране. Благодарение на това Castrol EDGE осигурява защита срещу износване при екстремни условия на каране, а при неголеми натоварвания на двигателя – допринася за спестяването на гориво.

Това е първото масло на пазара, което съчетава в себе си тези две ползи. Предлаганите до този момент масла са или енергоспестяващи, или осигуряват по-добра защита от износване. Освен това новата гама масла Castrol EDGE с технологията FSTTM свеждат до минимум контакта между отделните метални части в задвижващия механизъм.

Тестовете, състоящи се в симулиране на работата на разпределителния вал с обхват от 800 до 5000 оборота в минута, показват, че новите масла намаляват контакта метал-метал с 40 процента. Маслото също така трябва идеално да защитава двигателя от корозия, от вредното въздействие на водата, както и от киселинните продукти на изгарянето и окисляването на маслото по време на работа.

Само присадките с най-високо качество са в състояние да осигурят на двигателя съответното ниво на защита от износване и да го поддържат чист.

12. Какво представляват класовете по качество и стандартите за вискозитет на маслото?


Когато се избира масло, трябва да се провери класът му според качеството. Най-често използваната класификация е изработена от Американския петролен институт API (American Petroleum Institute). Класовете масла за бензинови двигатели се отбелязват с буква S в началото и друга буква в края, напр. SD, SF, SJ, SM. Колкото по-далеч от началото на азбуката е буквата, толкова по-висок е класът на маслото по отношение на качеството. Маслата за дизелови двигатели се означават с буква C в началото и втора буква след това.

Така както и при бензиновите двигатели, качеството на маслото расте заедно с поредните букви. Напр. Масло CH е по-добро от масло CD. По-голямата част от предлаганите на пазара масла са подходящи както за бензинови, така и за дизелови двигатели. За вторите, особено когато са снабдени с турбокомпресор и филтър за твърди частици, е добре да се използват масла с ниско съдържание на пепел.

Те са малко по-скъпи от традиционните масла за дизелови двигатели, но благодарение на тях няма риск от повреда на филтъра за твърди частици, чиято смяна води до доста сериозен разход. Такъв тип масло с ниско съдържание на пепел е Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40. Неговото високо качество позволява да бъдат удължавани периодите между смените на маслото, което от своя страна значително понижава разходите по поддръжка на автомобила (между другото, маслото EDGE Turbo Diesel 5W-40 отговаря на стандарта на BMW Longlife-04).
Освен избора на масло със съответното качество, не по-маловажно е да бъдат спазени определените стандарти за вискозитет, препоръчвани, или дори изисквани, от производителя на автомобила. Например, ако производителят на двигателя е проектирал смазочна система за масло с вискозитет 5W-30, то при използването на масло 5W-40 съпротивлението при работа на двигателя, както и на маслената помпа, при 100°C (най-честата температура за работа на маслото) ще бъде по-високо. Това ще доведе до по-голям разход на гориво или по-малка мощност на двигателя. Тази промяна ще бъде още по-осезаема при по-голяма разлика във вискозитета на препоръчваното и фактически използваното масло.

13. Как правилно да изберем моторно масло?


Основен фактор при избора на масло е познаването на средата, в която то ще бъде използвано. Всеки производител на двигател поставя различни изисквания спрямо маслото, смазващо системата. Част от фирмите се съсредоточават върху защитата от износване на задвижващия механизъм, други предпочитат масла с нисък вискозитет, които пестят гориво, а трети залагат на силната защита на сложните катализиращи системи. За да бъде идеална работата на маслото, то трябва да изпълнява конкретните изисквания на производителя. Затова правилният избор на моторно масло е едно от главните предизвикателства по време на експлоатацията на автомобила. Това се отнася както за собствениците на колите, така и за механиците, които сменят маслото в сервиза. Как да се запознаем с изискванията, поставяни от производителите?

Спецификации, отнасящи се за качеството

На помощ пристигат спецификациите, отнасящи се за качеството, които класифицират маслата съгласно възможностите за употреба. Именно те трябва да представляват основание за избор на моторно масло. Често производителите на автомобили имат свои собствени стандарти, определящи конкретните параметри на маслата (напр. Volkswagen, BMW). А някои се възползват от познатите класификации, отнасящи се за качеството, на API (Американския петролен институт) или ACEA (Асоциация на европейските автомобилни производители).

14. Какво точно съдържат спецификациите, отнасящи се за качеството?


Преди да изберете масло, трябва да си отговорите на следните въпроси: 1. Дали става дума за бензинов или дизелов двигател? 2. Дали двигателят разполага със система за вторична обработка на изгорелите газове (филтър за твърди частици, система с трипътен катализатор)? 3. Може ли да бъде обслужван в режим на удължен пробег LongLife?

Всички тези фактори оказват влияние върху броя налични спецификации и широкото предлагане на масла. Всеки стандарт съдържа в себе си информация за възможните масла за конкретния двигател, когато се различава по строеж и характеристика на работата. Модерните двигатели са все по-мощни и в тях има по-голямо ефективно налягане.
Строгите стандарти относно емисията на изгорели газове принуждават производителите да прилагат допълнителни системи с цел намаляване на количествата емитирани вредни за околната среда вещества (напр. филтри за твърди частици). Освен това някои двигатели могат да бъдат обслужвани в режим на удължен пробег между смените на маслото (LongLife). Да дадем пример – масло със стандарт VW 507 00 е масло за дизелови двигатели с инжекционно или Common Rail впръскване, с филтър DPF, с възможност за прилагане в режим LongLife.
В сравнение със стандартите на производителите спецификациите на ACEA или API не са толкова строги. Напр. стандартът на ACEA Cx позволява използването на масло в двигатели, изискващи масла с ниско съдържание на пепел Low SAPS, но не определя толкова прецизно типа впръскване на гориво или периодите между смените на маслото. Използването на масла по тази спецификация позволява значително да се удължи периодът на експлоатация на филтрите DPF. Често висшите (по-новите) спецификации могат да заместват низшите (по-старите), но не винаги.

15. Какво означава вискозитетът на маслото?


Пореден съществен параметър на маслото е неговия вискозитет, който трябва да бъде подбиран също съгласно изискванията на производителя. В момента на пазара са най-популярни всесезонни масла, подходящи за употреба както през зимата, така и през лятото. Такива масла се отбелязват със знак xW-x (например 5W-30), където xW означава вискозитет при условия на ниска температура („зимно масло“), а втората част посочва вискозитета при условия на висока температура („лятно масло“).

Въпреки че на пръв поглед изглеждат подобни, маслата 5W-30 и 5W-40 проявяват различни стойности на вискозитет при температура от 100°C (това е оптималната работна температура за моторното масло, затова при тази температура се извършват сравненията на параметрите на вискозитета). Небрежността при избора на вискозитета на дадено моторно масло може да доведе до бързо износване на двигателя. Но много производители допускат и използването на масло с вискозитет в по-широк обхват поради различни устройства на двигателя.

16. Как да изберем моторно масло в 5 стъпки?


Ако познавате спецификациите, отнасящи се за качеството и за вискозитета на препоръчваното масло, работата е лесна. Достатъчно е да ги намерите на опаковката на маслото.

Знаейки какъв двигател имате в колата, дали разполага със системи за вторично преработване на изгорели газове или дали работи в режим LongLife, можете от таблицата да изберете примерните спецификации, които трябва да притежава маслото. За пример ще посочим два често срещани автомобила: Opel Vectra C 1.8 16V от 2003 година (с Longlife) и Volkswagen Passat 1.9 TDI от 2004 година (без Longlife).
Опелът има бензинов двигател, който се използва в режим на удължен пробег максимално до 30 хиляди километра. Стандартът, на който трябва да отговаря маслото за този двигател, е GM-LL-A-025, който се съдържа в стандарта dexos2. На това изискване отговаря маслото Castrol EDGE 5W-40. Фолксвагенът разполага с дизелов двигател, основан на инжекционно впръскване, което изисква масла с по-висока издръжливост от гледна точка на прилаганата технология за впръскване на гориво.

Двигателят не е снабден с филтър DPF, а автомобилът е експлоатиран в режим на нормален пробег. Стандартът, на който трябва да отговаря маслото, е VW 505 01. Това изискване се изпълнява от маслото Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40. Стандартът 507 00 съдържа в себе си стандарта VW 505 01, така че действителност може да бъде използвано и масло Castrol EDGE 5W-30.

17. Етикетите на маслата – как да ги четем?


Въпреки че означенията на етикетите на моторното масло може да изглеждат сложни, всъщност не е трудно да бъдат разбрани. Човек трябва само да знае как да ги чете.
Първият параметър, на който трябва да се обърне внимание, е вискозитетът. Колкото е по-нисък този параметър, толкова по-малко е съпротивлението на маслото и двигателя по време на запалване и работа. Маслата с нисък вискозитет имат означения от типа на 0W-30, 5W-30, 0W-40 и притежават изключителни защитни способности при ниски температури. 5W-40 представлява компромис, т.е. масла с вискозитет на средно ниво. С 10W-40, 15W-40 се обозначава висок вискозитет и по-високо съпротивление при движение.
С 20W-50 се означава много висок вискозитет и високо съпротивление, както и по-добра защита на двигателя при високи температури. На етикета може също така да е поместен и видът масло – минерално, синтетично или полусинтетично. Пореден въпрос е качеството на маслото. Класовете по качеството могат да бъдат описани според стандартите на ACEA (Асоциация на европейските автомобилни производители) или на API (Американския петролен институт). Съгласно първите маслата се делят на такива, предназначени за бензинови двигатели (обозначени с А), и такива, предназначени за дизелови двигатели (обозначени с буква B), както и такива, предназначени за бензинови двигатели с катализатори и дизелови двигатели с филтър DPF (буква C).

След буквата се изписва цифра от 1 до 5, като колкото по-голяма е цифрата в обхвата 1-3, толкова по-високо е качеството. Цифрата 4 е запазена за масла, предназначени за автомобили с директно впръсване на гориво, а 5 – за масла, които позволяват удължаване на пробега между смените (бензинови двигатели – А5) и намаляват разхода на гориво (дизели – В5). В случай на класифициране на качеството съгласно API маслата за бензинови двигатели се означават с буква S и поредна буква от латинската азбука, напр. SJ (колкото по-далече от началото на азбуката е буквата, толкова по-високо е качеството).

Подобно е и с маслата за дизелови двигатели, тяхното означаване започва с буква C и завършва с друга буква, напр. CG. Днес най-високите класове според API са SN и CI. Много производители на превозни средства въвеждат свои стандарти, основани на тестове, извършени в тестови бази или при реални пътни условия. Такъв тип стандарти имат например Volkswagen, MAN, Renault или Scania.

Ако на опаковката има одобрение на производител, това означава, че дадено масло е преминало през стрес тестове, проверяващи свойствата му. На опаковката може да има и информация за препоръки на производители. Castrol от години си сътрудничи с автомобилните производители и именно маслата на тази марка са препоръчвани за двигателите на такива марки като BMW, Ford, Seat, Volvo, Volkswagen, Audi, Honda или Jaguar, което може да се види не само на опаковката на маслото, а дори на капачката за маслото на тези коли.

18. Сезоните и изборът на моторно масло. Трябва ли за зимата да се използва масло, различно от това за лятото?


Есента е сезон, през който собствениците на автомобили започват да подготвят своите превозни средства за тежките условия на работа през зимата. Тогава трябва да се извърши преглед на състоянието на зимните гуми, перата на чистачките, както и на въздушните филтри на двигателя и купето. Особено заплашени от ниските температури са експлоатационните течности, като например лятната течност за чистачки или охлаждащата течност.

Един от главните елементи, за които също трябва да се положат грижи, е моторното масло. Първото, което трябва да направим, е да проверим дали не наближава срокът за смяна на маслото. Ако той предстои в средата на зимата, по-добре е са сменим маслото още наесен и да не се безпокоим повече за защитата на двигателя. По време на експлоатацията маслото в двигателя губи свойствата си и може да се окаже, че те няма да са на необходимото ниво по време на големи температурни колебания или при висока влажност през зимата.

Затова е добре да се използват масла с възможно най-високо качество, най-добре изцяло синтетични масла. Тези масла понасят по-лесно голямата температурна амплитуда и по-дълго запазват свойствата си, дължащи се на богатия пакет от присадки. Синтетичните масла се произвеждат и с по-нисък вискозитет, което има значение при запалване на студен двигател при много ниски температури.

Ако решим да сменим маслото, трябва да проверим както препоръчва производителят на превозното средство специално за нашия двигател. Изискванията относно вискозитета и качеството могат да бъдат намерени в инструкцията за употреба или в оторизираното представителство на дадена марка. Използването на масло в съответствие с тези препоръки осигурява най-добрата защита на двигателя, освен това позволява да се запази гаранцията в случай на нов автомобил.
Вискозитетът на маслото най-често се изразява с помощта на спецификацията SAE и може да се види на предния етикет на бутилката с масло, напр. 5W-30. Първата част от означението („5W”) означава вискозитет при ниски температури, втората – при високи. Колкото по-ниска е стойността при символа „W”, толкова по-нисък е вискозитетът на маслото при ниски температури. Същевременно има и по ниска температура на втечняване, т.е. температура, при която смазващите свойства на маслото изчезват. Благодарение на по-ниския вискозитет маслото предпазва по-добре двигателя през зимата. Ниският вискозитет при ниски температури има особено важно значение за запалването на двигателя през зимата..

Заради това повечето производители на масла създават универсални моторни масла, подходящи както за летни, така и за зимни условия. От това има практическа полза, тъй като не се налага да се сменя маслото при всяка смяна на климата. Вискозитетът при ниски и при високи температури е така подбран, че маслото да предпазва двигателя идеално при всякакви условия. Пример за масло, което чудесно понася ниски температури, е Castrol EDGE 0W-40, което издържа и при много ниски температури от -60°. Такива параметри могат да гарантират съответния маслен филм дори при най-екстремните температури.

Универсалните моторни масла имат и по-висок индекс на вискозитет в сравнение със сезонните масла. Това означава, че зависимостта на вискозитета от околната температура е по-малка, а маслото предпазва двигателя по-дълго и по-добре. В момента се произвеждат моторни масла с индекс на вискозитет от порядъка на 160-170, докато при сезонните масла той е около 100. Високият индекс на вискозитет при синтетичните масла позволява използването им в режим на удължен пробег между смените. В зависимост от препоръките на производителя такова масло може да се сменя дори на всеки 30 хиляди километра или на 2 години, без значение от атмосферните условия.
Въпреки ширещото се мнение енергоспестяващите масла с нисък вискозитет, напр. SAE 0W-20, идеално предпазват двигателя дори и при високи температури. Това е благодарение на синтетичното базово масло и старателно подбраните присадки, които създават съответния маслен филм, дори и в топъл климат. Качеството на маслото от друга страна, може да се види в спецификациите, на които то отговаря.

Те са разположени най-често на задния етикет на бутилката с масло. Трите най-често използвани типа спецификации са: американската спецификация API, европейската спецификация ACEA, както и многобройни спецификации на отделните производители на двигатели. Изискванията на автомобилните производители относно качеството най-често се основават на някоя от тези трите типа спецификации и е най-добре да се използват масла, притежаващи най-високо качество. Но в същото време никоя спецификация относно качеството не дели маслата според климата, в който се кара автомобилът.
Посочените по-горе характеристики и свойства на моторните масла показват, че към момента те се произвеждат за универсално приложение. От друга страна, качеството на защита при смесени, и при това екстремни условия, силно зависи от качеството на използваното масло. И затова ако знаем, че маслото може и да не издържи на зимните условия, е добре да го сменим преди настъпването на зимата.

Подобни статии