Termenii si Conditiile Promotiilor
Site-ul utilizează cookie-uri. Aflați mai multe despre cum să le utilizați și să le modificați setările. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să utilizați modulele cookie în conformitate cu setările dvs. curente ale browserului. Mai multe informații în Poliitica de confidentialitate
  1. Acasa
  2. Termenii si Conditiile Promotiilor

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PROMOTIILOR

1. VALABILITATE

1.1. Termenii și condițiile aplicabile „PROMOTIILOR” se aplică acordurilor încheiate de Inter Cars S.A., având sediul social la Varșovia la ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, înscrisă în Registrul societăților al Registrului Curții naționale ținut de Tribunalul Districtual pentru capitala Varșovia, Varșovia, XIII Departamentul comercial al Registrului Curții naționale, cu următorul număr: 0000008734, număr de identificare fiscală: 1181452946, număr de înregistrare Regon național de afaceri: 014992887, număr de înregistrare BDO: 000012313, capital social de: 28,336,200,00 PLN, plătit integral), denumit în continuare „Inter Cars”, în calitate de furnizor de servicii, cu părți terțe cărora li se furnizează serviciile de „PROMOTII”.

1.2. Orice abatere de la acești Termeni de utilizare poate rezulta numai din legislația aplicabilă sau din acordurile încheiate de părți.

1.3. Acesti termeni si conditii nu ar trebui sa fie aplicabili acordurilor dintre Inter Cars si consumatorii, in sensul art. 22 Codul Civil al Romaniei.

2. DEFINIȚII

În sensul acestor Termeni si Conditii,următorii termeni trebuie să aibă următorul înțeles:

2.1.Inițiator de promotie” – un terț profesionist care operează, în special în industria auto, sau care furnizează servicii proprietarilor de vehicule, interesați de utilizarea Serviciului. Pentru a evita orice îndoială, se presupune că inițiatorul promoției este în special entitatea care a publicat promoția.

2.2.Motointegrator” – un site care funcționează pe baza sistemului IT, având în special funcționalitatea unui motor de căutare pentru ateliere auto, gestionat și pus la dispoziție pe internet la adresa de domeniu: https://motointegrator.com/ro

2.3.Ofertă” – oferta furnizorului de servicii de a încheia un contract de furnizare a promotiei , transmise inițiatorului de promotie, ca răspuns la cererea de promotie trimisă, împreună cu toate informațiile care permit furnizarea Serviciului. Oferta conține, în special, informații despre timpul în care urmează să fie furnizat Serviciul, detalii de plată și alte condiții legate de furnizarea Serviciului.

2.4.Termeni de utilizare (ToS”) - termenii și condițiile de furnizare a serviciilor specificate aici, care sunt utilizate de furnizorul de servicii în legătură cu acordul.

2.5.Site de promotie” – un site care functioneaza pe baza sistemului IT, folosit pentru a afisa informatii despre promotii pentru utilizatori, gestionat si pus la dispozitie pe Internet la adresa de domeniu: https://motointegrator.com/ro/ro/promotii

2.6. Părți” – părțile din Acordul de furnizare a serviciilor de promotii, inclusiv Inter Cars, ca furnizor de servicii și o terță entitate ca Client.

2.7.SISTEM IT” – Sistemul TIC al furnizorului de servicii utilizat pentru furnizarea serviciului, inclusiv în special interfețele grafice ale site-ului.

2.8. Serviciul de promotii” - un serviciu care constă în furnizarea de terțe părți cu un spațiu publicitar pe site-ul Motointegrator, la sectiunea „PROMOTII”, prin afișarea de informații despre promoțiile organizate de entitățile menționate în mod independent sau în cooperare cu furnizorul de servicii în Conformitatea cu acești Termeni de utilizare și o ofertă. Utilizatorul va avea acces gratuit la Sectiunea „Promotii”în orice moment.

2.9.Acord” - un acord de furnizare a Serviciului încheiat între prestatorul de servicii și beneficiarul de servicii în conformitate cu acești Termeni de utilizare și o ofertă.

2.10.Beneficiar de servicii” – o a treia entitate profesională care operează în special în industria automobilelor sau care furnizează servicii proprietarilor de vehicule; Care îndeplinește cerințele specificate în acești Termeni de utilizare și cu care furnizorul de servicii a convenit asupra condițiilor de publicare a unei promoții într-o ofertă și în cazul în care acești termeni au fost acceptați de ambele părți.

2.11.Furnizor de servicii” – Inter Cars S.A., având sediul social în Varșovia (adresa: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64) a intrat în registrul întreprinzătorilor din Registrul Curții naționale ținut de instanța Districtuală pentru capitala Varșovia, Secția comercială XIII a Registrului Curții naționale, sub numărul: 0000008734, număr de identificare fiscală: 1181452946, REGON nr. (număr național de înregistrare în registrul comerțului): 014992887, următoarea adresă de e-mail: info@intercars.com.pl și site-ul web http://www.intercars.com.pl/

Utilizator”- orice entitate care vizualizează (vizitează) paginile de internet disponibile în mod obișnuit.

2.13. “Aplicatia in vederea obtinerii promotiei” - un formular care conține informații despre promoția organizată de inițiatorul promoției. Cererea de promotie este, în special, un set de informații specificate la punctul 4.1 care permit prezentarea ofertei și executarea serviciului.Depunerea unei cereri in vederea obtinerii unei promotii nu este echivalentă cu obligația furnizorului de servicii de a publica informațiile despre promoție pe site.

3. DISPOZIȚII GENERALE

3.1. Furnizorul de servicii permite inițiatorilor promoției să utilizeze oferta de promovare în conformitate cu acești Termeni de utilizare și cu o ofertă.

3.2. Serviciul este furnizat prin intermediul afișării către utilizatori la sectiunea „PROMOTII” a site-ului web Motointegrator, informații convenite de părți cu privire la promoțiile organizate de terți, în special cu privire la: beneficii limitate în timp sau în cantitate sau produse oferite la un preț mai mic sau în condiții preferențiale; reduceri, servicii suplimentare oferite gratuit sau cu discount sau cu o remunerație mai mică; produse gratuite adăugate la beneficiul principal.

3.3. Informațiile privind promoțiile sunt afișate pe site în ordinea în care sunt adăugate de furnizorul de servicii. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a afișa informațiile despre promoții ignorând ordinea specificată la alineatul (3.3) sau de a le include în categoriile evidențiate.

3.4. Serviciul poate fi plătit sau gratuit, în funcție de aranjamentele respective ale părților. Prețul pentru serviciu este propus de furnizorul de servicii într-o ofertă și este stabilit ulterior de părți sub forma unui document. Condițiile de plată pentru serviciu se stabilesc de fiecare dată de către părți printr-o ofertă. Furnizorul de servicii poate, în special în perioada inițială de implementare a serviciului, să limiteze sau chiar să demisioneze complet din propunerea de plată a serviciului.

3.5. Inițiatorul promoției furnizează, în mod gratuit, orice informații, inclusiv logo-urile menționate la alineatul (4.1).5, în scopul pregătirii unei oferte și al furnizării serviciului.

3.6. Informațiile puse la dispoziție ca parte a Serviciului includ date referitoare la promoțiile organizate de promotori, în special o descriere sumară a unei promoții pregătite de inițiatorul promoției, în conformitate cu cerințele tehnice ale site-ului internet de promovare.

3.7. Fiecare utilizator are acces liber la Consiliul de promovare în termenii generali de utilizare a Motointegrator, așa cum sunt prezentați în reglementările sale.

3.8. Serviciul este furnizat numai inițiatorilor promoției care au depus cererea de promovare, inclusiv orice informații necesare pentru a furniza serviciul în conformitate cu alineatul (4.1) și care au primit o ofertă din partea furnizorului de servicii; Pe care le-au acceptat ulterior sau, ca raspuns la oferta, au adus modificari la aceasta, pe care ambele parti le-au acceptat in cele din urma.

3.9. Acordurile de furnizare a serviciului de „Promotii”pot fi încheiate numai în limba română.

4. ACCESUL LA SERVICIU ȘI FURNIZAREA ACESTUIA

4.1. Înainte de a prezenta o ofertă și de a încheia un acord, prestatorul de servicii obține toate informațiile necesare pentru a furniza serviciul, care sunt furnizate de inițiatorul promoției în cererea de promovare, în special:

4.1.1. informații despre societate (nume, adresa sediului social, numerele de identificare ale societății)

4.1.2. Numărul de telefon și adresa de e-mail la care furnizorul de servicii trimite o ofertă;

4.1.3. Informații despre o promoție care urmează să fie organizată, permițând furnizorului de servicii să își citească termenii;

4.1.4. O scurtă descriere a promoției, care constituie conținutul mesajului final afișat utilizatorilor pe site-ul de promovare, în conformitate cu cerințele tehnice ale site-ului de promovare;

4.1.5. Grafice care urmează să fie afișate pe site-ul de promovare pe pagina dedicată sectiunii de „PROMOTII” în formatul și dimensiunea specificate de furnizorul de servicii;

4.1.6. opțional: un link care constituie un hyperlink către o promoție sau un cod de promoție, care urmează să fie afișat persoanelor interesate de participarea la o promoție;

4.1.7. Orice alte informații care rezultă din natura sectiunii „Promotii”sau a site-ului de promovare pe care părțile le consideră necesare.

4.2. Ca răspuns la cererea de promovare, furnizorul de servicii poate pregăti și trimite inițiatorului promoției o ofertă de înscriere într-un acord. Oferta este valabilă pe o perioadă de 30 de zile de la data trimiterii.

4.3. Ca răspuns la oferta furnizorului de servicii, pentru a utiliza sectiunea „Promotii”în termenii specificati in oferta trimisa,, inițiatorul promoției ar trebui, în termenul specificat, sa trimitao declarație de acceptare răspunzând la e-mailul de la care a fost trimisă o ofertă sau trebuie să indice o ofertă modificată. O ofertă modificată este valabilă pe o perioadă de 30 de zile. În cazul în care o ofertă modificată este acceptată ulterior, sub rezerva modificărilor ulterioare, de către oricare dintre părți, dispozițiile prezentilor Termeni de utilizare referitoare la procedura de încheiere a unui acord se aplică până când părțile acceptă oferta (sau oferta sub rezerva modificărilor ulterioare) Direct sau respinge oferta. Acceptarea tacită a unei oferte (sau a unei oferte modificate sub rezerva unor modificări) de către oricare dintre părți este scutită.

4.4. Persoana care acceptă o ofertă depune o declarație, sub rezerva unor sancțiuni legale, în care se precizează că este autorizată să acționeze în numele inițiatorului promoției sau în mod independent ca inițiator al promoției sau ca avocat al inițiatorului promoției; reprezentant sau partener într-un parteneriat sau un organism al unei societăți de capital sau al unei alte entități juridice. Persoana care acceptă o ofertă trebuie să aibă răspunderea de a furniza o declarație falsă și de a obține despăgubiri pentru bunurile furnizorului de servicii care rezultă din furnizarea unei astfel de declarații false.

4.5. La confirmarea acceptării unei oferte (sau a unei oferte modificate a unei oferte care face obiectul unor modificări ulterioare), un acord pentru furnizarea unui serviciu al Consiliului de promovare se încheie în conformitate cu prezentele condiții de furnizare a serviciilor și cu oferta. Informațiile privind promovarea se publică în Consiliul de promovare în termenul indicat în ofertă. În fiecare etapă de prestare a Serviciului, inițiatorul promoției și destinatarul Serviciului actualizează/corectează imediat informațiile legate de promoție. Furnizorul de servicii poate corecta informațiile. În absența oricăror alte dispoziții, notificarea privind necesitatea de a corecta informațiile se trimite la adresa de e-mail a furnizorului de servicii.

4.6. Indiferent de aranjamentele făcute în ofertă, destinatarul serviciului se angajează să nu ofere promoții sau materiale în temeiul acordului, iar furnizorul de servicii are dreptul de a elimina promovarea din Consiliul de promovare în cazul în care există o presupunere rezonabilă că:

4.6.1. Este o practică de piață neloială,

4.6.2. Conține informații false despre o promoție,

4.6.3. Afectează utilizatorii sau consumatorii,

4.6.4. Este contrar principiilor acceptate,

4.6.5. Afectează furnizorul de servicii sau compromite reputația acestora,

4.6.6. Conține termeni (expresii) considerați a fi nelegali sau utilizați care ar supune destinatarul serviciului sau prestatorul de servicii unei răspunderi legale, inclusiv cei care pot discrimina părți terțe sau pot încălca drepturile lor personale.

5. RĂSPUNDEREA

5.1. Furnizorul de servicii are dreptul, dar nu are obligația de a verifica ipotezele, termenii, conținutul și formatul unui mesaj, informațiile sau promoția furnizate de inițiatorul promoției sau de furnizorul de servicii. Destinatarul serviciului verifică o promoție numai în ceea ce privește conformitatea cu legislația și practicile aplicabile înainte de acceptarea sa finală (chiar și în cazul modificărilor propuse de furnizorul de servicii). Prestatorul de servicii efectuează numai serviciile Consiliului de promovare (specificate în detaliu la alineatul (3) din acești Termeni de utilizare) și nu răspunde pentru:

5.1.1. gestionarea oricăror promoții sau a oricăror daune aduse participanților la promoție care rezultă din accesul la acestea;

5.1.2. Acuratețea și veridicitatea informațiilor referitoare la o promoție, astfel cum sunt furnizate de inițiatorul promoției;

5.1.3. Daune rezultate din utilizarea serviciului „Promotii”de către destinatarul serviciului, cu încălcarea acestor Termeni de utilizare sau a unei oferte;

5.1.4. daune survenite în legătură cu afișarea corectă a unei promoții pe baza datelor furnizate, în cazul în care această dată se dovedește incorectă, falsă sau incompletă;

5.1.5. Serviciul Consiliului de promovare utilizat de terți neautorizați, divulgarea datelor care permit utilizarea serviciului Consiliului de promovare;

5.1.6. Întreruperea funcționării site-ului de promotii din cauza unor circumstanțe independente de furnizorul de servicii.

5.2. Destinatarul serviciului este pe deplin răspunzător pentru consecințele juridice și despăgubește pe deplin prestatorul de servicii pentru orice litigiu, revendicări, proceduri, pierderi, costuri, cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu experții și avocații), decontări și cerințe care decurg direct sau indirect din, Sau în legătură cu orice cerere a unei părți terțe pentru executarea serviciuluide promotii, cauzată de executarea necorespunzătoare a acordului de către destinatarul serviciului (în special încălcarea obligației prevăzute la alineatul (4.6)).

5.3. Răspunderea prestatorului de servicii se limitează în fiecare caz la daunele reale și la o sumă care constituie de două ori remunerația furnizorului de servicii în temeiul acordului (sau suma de 100 RON în cazul în care părțile convin ca acordul să fie gratuit).

5.4. Limitarea răspunderii furnizorului de servicii prevăzută mai sus nu trebuie să se refere la daune intenționate cauzate unui utilizator sau unui destinatar al serviciului sau la alte cazuri în care, având în vedere legislația aplicabilă, limitarea răspunderii prestatorului de servicii nu este posibilă.

6. DURATA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI DE SERVICII DE PROMOVARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

6.1. La expirarea acordului sau, în cazul în care acordul încetează sau expiră înainte de această dată, la data încetării sau expirării acestuia, destinatarul serviciului încetează să se bucure de dreptul de a utiliza serviciulde promotii. În cazul în care acordul de furnizare a serviciului de promotiiîncetează sau expiră înainte de termenul prevăzut, prestatorul de servicii are dreptul la o remunerație (în cazul în care plata pentru acord este stabilită) proporțional cu perioada de realizare a acordului.

6.2. Acordul de servicii de promotiise încheie pentru perioada specificată într-o ofertă.

6.3. Prestatorul de servicii are dreptul să rezilieze Acordul privind de promotii cu efect imediat în cazul:

6.3.1. O încălcare de către destinatarul serviciului a acestor Termeni de utilizare, în special alineatul (4.6);

6.3.2. O încălcare de către destinatarul serviciului a unei dispoziții legale sau a drepturilor terților în legătură cu utilizarea serviciului de promotii;

6.3.3. Descoperirea de către furnizorul de servicii a faptului că destinatarul serviciului a utilizat serviciul de promotiicontrar normelor acceptate;

6.3.4. Descoperirea de către furnizorul de servicii a faptului că destinatarul serviciului a utilizat serviciul de promotiiîn mod contrar ipotezelor, scopurilor sau domeniului de aplicare al serviciului Consiliului de promovare;

6.3.5. Descoperirea de către furnizorul de servicii a faptului că destinatarul serviciului a fost implicat într-o activitate care compromite securitatea site-ului web al promoției sau a unei părți a acestuia.

6.4. Indiferent de prevederile subclauzei 6.3. De mai sus, Prestatorul de servicii are dreptul să rezilieze acordul de prestare de servicii cu un preaviz de 7 (șapte) zile în cazul anulării serviciului de promotiisau al întreruperii sau modificării domeniului de aplicare al serviciului de promotiicare împiedică furnizarea acestui serviciu În măsura convenită în ofertă.

6.5. Dacă o împrejurare dată constituie o cauză importantă prevăzută la alin. 6.3. mai sus si in alin. 6.4 de mai sus, Furnizorul de servicii poate alege să rezilieze Acordul de furnizare a serviciilor în conformitate cu efect imediat, în conformitate cu alin. 6.3. de mai sus sau cu un termen de preaviz indicat la alin. 6.4. de mai sus.

6.6. Încetarea acordului de furnizare a serviciilor de către Furnizorul de servicii necesită ca Furnizorul de servicii să trimită o notificare de reziliere la adresa de e-mail a Destinatarului serviciului sau să o trimită în alt mod.

6.7. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a păstra datele Destinatarului serviciului obținute în timpul prestării Serviciului de panou de promovare pentru a garanta drepturile și potențialele revendicări, în special e-mailurile trimise în timpul prestării serviciului de panou de promovare.

7. DATE PERSONALE

7.1. Toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea Serviciului de promotiisunt furnizate în Politica de confidențialitate.

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții este considerată invalidă sau ineficientă prin lege, valabilitatea sau eficacitatea celeilalte prevederi, acești Termeni și condiții vor rămâne neafectate. Orice astfel de prevedere invalidă sau ineficientă va fi înlocuită cu o altă prevedere validă și efectivă corespunzătoare intenției acestor Termeni și condiții

8.2. Aceste Condiții de utilizare vor fi guvernate de legea poloneză. Orice dispută între Furnizorul de Servicii și Destinatarul Serviciului apărute în legătură cu furnizarea Serviciilor de promotiiva fi soluționată de o instanță competentă care are jurisdicție asupra sediului Furnizorului de Servicii.

8.3. Furnizorul de servicii va avea dreptul de a aduce modificări acestor Termeni și condiții în cazul oricăreia dintre următoarele cauze materiale:

8.3.1. Necesitatea adaptării acestor Termeni și condiții la prevederile legii legate de Serviciul de promotii furnizat,

8.3.2. Necesitatea adaptării activității Furnizorului de servicii la recomandările (ordine/verdicte/decizii/directii) și decizii ale unei autorități publice sau locale competente sau unei hotărâri judecătorești,

8.3.3. Extinderea sau modificarea funcționalitățiisectiunii de promotii, în special, introducerea de noi servicii sau o modificare a domeniului de aplicare a Serviciilorde promotii,

8.3.4. Modificări ale domeniului sau naturii activității Furnizorului de servicii,

8.3.5. Necesitatea de a adapta acești Termeni și condiții la cele mai bune practici legate de furnizarea Serviciilor, inclusiv cele mai bune practici în protecția Utilizatorilor,

8.3.6. Necesitatea de a corecta orice erori evidente de tastare din acești Termeni și condiții,

8.3.7. Apariția de noi riscuri sau amenințări legate de utilizarea Serviciului de promotiimodificări ale unui astfel de risc sau amenințări sau atenuarea riscului sau amenințărilor specifice legate de utilizarea Serviciului depromotii,

8.3.8. Modificări ale adreselor de e-mail, inclusiv hyperlink-uri incluse în acești Termeni și condiții,

8.3.9. O modificare a metodelor sau mijloacelor tehnice utilizate pentru a salva, securiza sau pune la dispoziția unui Utilizator conținutul Acordului de furnizare a serviciilor,

8.3.10. Modificări ale datelor Furnizorului de servicii indicate în acești Termeni și condiții, inclusiv nume, numere de telefon și adrese de e-mail.

8.4. Furnizorul de servicii va informa despre modificarea Termenilor și condițiilor, trimițând Destinatarului serviciului informații despre modificarea Termenilor și condițiilor împreună cu textul uniform al Termenilor și condițiilor prin e-mail la adresa de e-mail a Serviciului Destinatar. Se consideră că Destinatarul serviciului și-a dat acordul cu noul conținut al Termenilor și condițiilor, dacă nu a reziliat Acordul de furnizare a Serviciilor în termen de 14 (paisprezece) zile de la primirea informațiilor despre modificarea Termenilor și condițiilor de către e. -mail la care se face referire în teza anterioară.

8.5. Destinatarul serviciului nu are dreptul de a transfera creanțele în temeiul Acordului unei terțe părți fără acordul exprimat în scris al Furnizorului de servicii.