Termeni și condiții | Motointegrator.com
Site-ul utilizează cookie-uri. Aflați mai multe despre cum să le utilizați și să le modificați setările. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord să utilizați modulele cookie în conformitate cu setările dvs. curente ale browserului. Mai multe informații în Poliitica de confidentialitate
  1. Acasa
  2. Termeni si Conditii

Termeni și condiții

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

1.1. Termenii de mai jos au fost transmiși și sunt utilizați de societatea Inter Cars S.A., cu sediul social în Varșovia (adresa: 02-903 Varșovia, ul. Powsińska 64), Polonia, înregistrată la Registrul Antreprenorilor din cadrul Registrului Comerțului Național de pe lângă Judecătoria pentru capitala Varșovia din Varșovia, Secția Comerț XIII sub numărul: 0000008734, CUI (număr de identificare al contribuabilului): 1181452946, număr de înregistrare REGON: 014992887, e-mail: info@intercars.com.pl și site web http://www.intercars.com.pl/.

1.2. Utilizatorul și orice altă persoană pot contacta Prestatorul de Servicii utilizând datele de contact prevăzute la punctul 1.1 de mai sus și, de asemenea, utilizând următoarele date de contact:

1.2.1. adresa de e-mail: kontakt@mi.eu

1.2.2. site web: https://mi.eu/pl/pl/s/kontakt,

1.2.3. telefon: +48 801 980 980,

1.2.4. telefon: +48 22 714 11 11.

1.3. Sfera de aplicare, în care acești termeni reglementează prestarea de servicii în format electronic, constituie termenii și condițiile descrise la articolul 8 din actul legislativ din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii informatice (Monitorul Oficial 2007, punctul 1219, astfel cum a fost modificat).

1.4. Oricine poate obține și citi conținutul acestor termeni, gratuit.

2. DEFINIȚII

Următoarele nume, scrise cu inițială majusculă, utilizate în acești termeni, vor avea următoarele semnificații:

2.1. „Grup de capital” – înseamnă Inter Cars S.A. și toate celelalte societăți în raport cu care Inter Cars S.A. este, în sensul legii contabilității din 29 septembrie 1994 (Monitorul Oficial 2018, punctul 395, astfel cum a fost modificat): (i) o entitate care exercită controlul, direct sau indirect (prin intermediul altor filiale directe), (ii) o filială, (iii) o entitate afiliată, (iv) o entitate subordonată.

2.2. „Linie de asistență telefonică” – centrul de contact telefonic operațional și utilizat de Prestatorul de Servicii, inclusiv o echipă de oameni și infrastructura tehnică. Utilizatorul poate apela linia de asistență telefonică la următoarele numere de telefon: 0364 404 328. Scopul principal al liniei de asistență telefonică este contactul cu utilizatorul în ceea ce privește prestarea serviciului de rezervare (de exemplu, pentru a conveni asupra datei și orei vizitei Utilizatorului la un Atelier de Reparații Auto)

2.3. „Recenzie” – înseamnă informații (comentarii) transmise de Utilizator catre Sistemul IT, utilizând functionalitatile Serviciului MI, în conformitate cu punctul 3.10 din Termeni. După ce a fost acceptată de Prestatorul de Servicii, recenzia este afișată în Serviciul MI, sub Atelierul de Reparații Auto căruia i se aplică, în secțiunea „Recenzii” - opțional, cu răspunsul Atelierului de Reparații Auto. Pentru a putea transmite o Recenzie în Serviciul MI, utilizatorul este obligat să-și dea numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, marca și modelul vehiculului și data vizitei la Atelierul de Reparații Auto.

2.4. „Consumator” - înseamnă un consumator prin definițiae prevazuta de articolul 221 din legea din 23 aprilie 1964 privind Codul civil (Monitorul Oficial 2017, punctul 459, astfel cum a fost modificat).

2.5. „Termeni”, „Termeni și Condiții” – înseamnă acești termeni redactați și utilizați de Prestatorul de Servicii.

2.6. „Serviciu MI” – înseamnă un serviciu electronic care funcționează pe baza unui sistem IT, cu funcția de motor de căutare pentru atelierele de reparații auto, gestionat și disponibil online la o adresă de domeniu: https://motointegrator.com/ro/ro/ .

2.7. „Sistem IT” – este un sistem bazat pe tehnologia informației și comunicațiilor al Prestatorului de Servicii, utilizat pentru prestarea de Servicii, inclusiv interfețele grafice ale Serviciului MI, în mod particular.

2.8. „Contract” – este un acord privind prestarea Serviciilor, încheiat între Prestatorul de Servicii și Utilizator, în conformitate cu Termenii. În cazul în care Contractul este încheiat de Prestatorul de Servicii cu un Utilizator care este un consumator, contractul are forma și valoarea unui contract la distanță, așa cum este descris în Legea privind Drepturile Consumatorilor.

2.9. „Serviciu” – este un serviciu din cadrul Serviciului MI specificat la punctul 3.1 din Termeni, prestat de Prestatorul de Servicii utilizând Sistemul IT.

2.10. „Servicii atelier de reparații auto” – sunt serviciile care, în conformitate cu cunoștințele Prestatorului de Servicii, sunt oferite de un anumit Atelier de Reparații Auto și pot fi efectuate pentru Utilizator, iar informațiile cu privire la acestea sunt prezentate în Serviciul MI. Informațiile privind Serviciile de Reparații Auto care sunt prezentate în cadrul Serviciului MI nu constituie o ofertă în conformitate cu Codul Civil (Monitorul Oficial 2017, punctul 459, astfel cum a fost modificat).

2.11. „Prestator de servicii” sau „ Societatea” – înseamnă societatea: Inter Cars S.A. cu sediul social în Varșovia (adresa: 02-903 Varșovia, ul. Powsińska 64), Polonia, înregistrată la Registrul Antreprenorilor din cadrul Registrului Comerțului Național de pe lângă Judecătoria pentru capitala Varșovia din Varșovia, Secția Comerț XIII sub numărul: 0000008734, CUI (număr de identificare al contribuabilului): 1181452946, număr de înregistrare REGON: 014992887, e-mail: info@intercars.com.pl și site web http://www.intercars.com.pl/ .

2.12. „Legea privind drepturile consumatorilor” – este actul legislativ din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Monitorul Oficial 2017, punctul 683, astfel cum a fost modificat).

2.13. „GDPR” – înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

2.14. „Utilizator”- înseamnă entitatea care, în sensul și în conformitate cu reglementările legale, are dreptul să încheie un Contract, o entitate care utilizează Serviciul MI în orice mod și, în special, entitatea care afișează (vizitează) site-ul web al Serviciului MI. Pentru evitarea neclarităților, se înțelege că „Utilizator” înseamnă în principal persoana care a încheiat cu Prestatorul de Servicii un Contract de prestări Servicii.

2.15. „Atelier de Reparații Auto” – înseamnă o terță parte, care administrează un garaj de reparații auto sau prestează servicii auto (de exemplu, reparații auto), care colaboreaza cu Prestatorul de Servicii sau cu o entitate din Grupul de Capital în baza unui acord separat. O listă (registru) valabilă a Atelierelor de Reparații Auto și adresele acestora este disponibilă în Serviciul MI la adresa: https://motointegrator.com/ro/ro/ .

2.16. „ Portofoliul Comercial al Atelierului de Reparații Auto” – înseamnă o colecție de date și informații despre Atelierul de Reparații Auto (inclusiv adresa Atelierului de Reparații Auto, datele de contact și informațiile privind tarifele pentru anumite Servicii ale Atelierului de Reparații Auto, care, conform celor mai bune cunoștințe ale Prestatorului de Servicii, sunt efectuate de Atelierul de Reparații Auto, în cazul în care Utilizatorul intenționează să utilizeze Serviciile Atelierului de Reparații Auto), prezentate în cadrul Serviciului MI. Portofoliul Comercial al Atelierului de Reparații Auto nu constituie o ofertă, în conformitate cu reglementările Codului Civil (Monitorul Oficial 2017, punctul 459, astfel cum a fost modificat).

3. DISPOZIȚII GENERALE (TIPURI ȘI SFERA DE APLICARE A SERVICIILOR)

3.1. Prestatorul de Servicii prestează următoarele servicii în cadrul Serviciului MI:

3.1.1. Serviciu Web – un serviciu care va furniza, la cererea individuală a unui Utilizator, date și informații disponibile pe site-ul web disponibil în mod obișnuit al Serviciului MI, prin afișarea unui site web al Serviciului MI la o adresă URL specificată și oferind posibilitatea de a adăuga Recenzii și de a utiliza mecanismul IT al Serviciului MI (caracteristici ale Serviciului MI). Serviciul web acoperă, în special, următoarele functionalitati:

a) căutarea și navigarea în sub-paginile disponibile în mod obișnuit ale Serviciului MI (adică sub-paginile Serviciului MI, care nu necesită înregistrare și autentificare),

b) vizualizarea Portofoliilor Comerciale ale Atelierului de Reparații Auto, care sunt disponibile în sub-paginile disponibile în mod obișnuit ale Serviciului MI;

c) furnizarea mecanismelor IT ale Serviciului MI utilizate pentru comandarea Serviciilor de Rezervare (formulare electronice etc.),

d) consultarea Recenziilor publicate în Serviciul MI,

e) adăugarea de Recenzii utilizând functionalitatile Serviciului MI, pentru a le afișa în Serviciul MI în conformitate cu regulile descrise la punctul 3.10 de mai jos,

3.1.2. Serviciu de Rezervare – un serviciu care include inițierea de acțiuni reale de către Prestatorul de Servicii pentru a rezerva o vizită a Utilizatorului la Atelierul de Reparații Auto (adică efectuarea de către Utilizator a unei vizite la sediul Atelierului de Reparații Auto), în special pentru a permite Utilizatorului să obțină un Serviciu ales la Atelierul de Reparații Auto.

3.1.3. Sectiunea de "PROMOȚII" - optiunea care pune la dispoziția partenerilor terți un spațiu online dedicat în cadrul aplicației, care poate fi utilizat pentru publicarea de promoții organizate de ei înșiși sau în cooperare cu furnizorul de servicii.

3.2. Prin utilizarea Serviciului MI și/sau a Serviciilor, confirmați existența unei Politici de Confidențialitate disponibile la adresa https://motointegrator.com/ro/ro/politica-de-confidentialitate , care guvernează și reglementează utilizarea, prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal de către Prestatorul de Servicii.

3.3. Serviciul web este disponibil pentru oricine, fără a fi necesară înregistrarea în Serviciul MI. Fiecare Utilizator poate naviga în paginile web disponibile în mod obișnuit ale Serviciului MI.

3.4. Serviciul de Rezervare este disponibil pentru oricine, fără a fi necesară înregistrarea în Serviciul MI, sub rezerva punctului 3.11 din acești Termeni.

3.5. Contractul web de servicii este in vigoare și se derulează din momentul publicării unei interogări URL care returnează rezultate pozitive pentru Utilizator în fereastra sa de browser web, din oricare dintre paginile disponibile ale Serviciului MI sau când Utilizatorul da click pe un hiperlink care direcționează către oricare dintre paginile disponibile în mod obișnuit ale site-ului web al Serviciului MI (adică vizitarea Serviciului MI). Contractul web de servicii inceteaza în momentul în care Utilizatorul părăsește Serviciul MI.

3.6. Contractul de Prestări Servicii pentru Serviciile de Rezervare poate fi încheiat și incetat în conformitate cu regulile descrise la punctul 7 din acești Termeni.

3.7. Serviciile sunt furnizate Utilizatorului fără taxe obligatorii datorate in favoarea Prestatorului de Servicii. Utilizatorul va suporta costurile pentru conexiunea la internet, în conformitate cu contractul încheiat între Utilizator și compania de telecomunicații (furnizorul de internet).

3.8. Prestatorul de Servicii informează că nu percepe Utilizatorului niciun avans și nici nu solicită Utilizatorului nicio garanție financiară.

3.9. Prestatorul de Servicii informează că Serviciul MI nu are nicio caracteristică de magazin online, iar Prestatorul de Servicii nu vinde niciun fel de mărfuri prin intermediul Serviciului MI. În panoul „Vizitează magazinul” este vizibil doar un hyperlink către un serviciu extern. Achiziționarea de bunuri într-un astfel de magazin terț se efectuează pe baza unui acord separat încheiat între entitatea care administrează magazinul terț respectiv și Utilizatorul acestuia, fără nicio participare a Prestatorului de Servicii la executarea acordului respectiv. Prestatorul de Servicii nu va fi tras la răspundere pentru nicio informație și activitate a magazinului online terț menționat mai sus.

3.10. Ca parte a serviciului web, Utilizatorul poate trimite o Recenzie despre un anumit Atelier de Reparații Auto, utilizând functionalitatile Serviciului MI (un formular care se află în Portofoliul Comercial al Atelierului de Reparații Auto, în secțiunea „Recenzii”).

3.10.1. Pentru a trimite o Recenzie la Serviciul MI, Utilizatorul este obligat:

a) să completeze un formular de Recenzie cu datele personale, inclusiv: numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, marca și modelul vehiculului și data vizitei la Atelierul de Reparații Auto,

b) să accepte Termenii.

3.10.2. Recenziile transmise de un Utilizator sunt verificate (acceptate) de Prestatorul de Servicii. Prestatorul de Servicii informează că nu interferează cu conținutul Recenziilor, însă își rezervă dreptul de a refuza publicarea unei Recenzii în cazul în care conținutul acesteia contravine legislatiei în vigoare, este contrar uzanței stabilite sau atunci când încalcă Termenii. În special, Prestatorul de Servicii poate refuza să publice un conținut care:

a) este în orice fel contrar eticii societății și/sau legilor și/sau regulamentelor.

b) promovează discriminarea bazată pe etnie, religie (credință) sau conține materiale legate de fascism, pornografie sau considerate în mod obișnuit ca fiind vulgare sau violente;

c) aduce insulte convingerilor religioase sau incalca cerințele prevăzute la punctul 4.1 din Termeni;

d) conține conținut publicitar sau alte materiale comerciale;

e) conține linkuri către alte site-uri web, în special către servicii competitive;

f) conține date cu caracter personal, date de contact sau adrese către alte entități;

g) nu are legătură cu Atelierul de Reparații Auto care face obiectul Recenziei;

h) este un spam (comunicare comercială nesolicitată);

i) este scris într-o manieră care intră deliberat în contradicție cu regulile gramaticale și ortografice sau într-o formă explicit ilizibilă.

j) Numărul de recenzii pentru fiecare vizită la atelierul auto este limitat la o singură recenzie. Orice recenzie ulterioară depusă pentru aceeași vizită la atelier va fi considerată nevalabilă.

3.10.3. Pentru verificarea Recenziei, Prestatorul de Servicii poate contacta Utilizatorul utilizând adresa de e-mail sau numărul de telefon al Utilizatorului menționat de acesta în formularul Recenziei.

3.10.4. În ceea ce privește oricare comunicare inițiată de Prestatorul de Servicii în conformitate cu acesti Termeni și Condiții, Utilizatorul și Consumatorul, în calitate de Utilizator, își dau consimțământul pentru primirea de astfel de comunicări, așa cum este prevazut în Termeni și Condiții. Consumatorul poate retrage consimțământul furnizat în acest articol prin intermediul info.ro@motointegrator.com

3.10.5. În cazul verificării pozitive (acceptării) a unei anumite Recenzii de către Prestatorul de Servicii, aceasta va fi publicată în Serviciul MI, într-un Portofoliu Comercial al Atelierului de Reparații Auto (în secțiunea „Recenzii”).

În caz de verificare negativă (respingere) a unei anumite Recenzii, Prestatorul de Servicii va informa Utilizatorul cu privire la acest lucru, prin trimiterea unui e-mail la adresa menționată în formularul Recenziei, cu condiția ca Utilizatorul să nu fi renunțat la primirea unei astfel de comunicări. În cazul în care Utilizatorul renunță la primirea unei astfel de comunicări, Prestatorul de Servicii nu va avea nicio obligație de a informa Utilizatorul cu privire la verificarea negativă menționată mai sus, adică respingerea unei anumite Recenzii.

3.10.6. Prestatorul de Servicii permite Atelierului de Reparații Auto să răspundă Recenziei transmise de un Utilizator. În acest scop, conținutul Recenziei, înainte de publicare, este furnizat Atelierului de Reparații Auto care are legătură cu Recenzia.

3.10.7. Evaluarea Atelierului de Reparații Auto, vizibilă în Recenzie, este o valoare medie calculată pe baza evaluărilor furnizate de un Utilizator în formularul Recenziei. Media ia în considerare: impresia generală despre vizita într-un Atelier de Reparații Auto, calitatea serviciului, punctualitatea, conformitatea cu estimarea costurilor, curățenia și estetica.

3.10.8. Prestatorul de Servicii informează că Recenzia depusă în Serviciul MI va avea vizibilitate publică: numele și marca și modelul mașinii, furnizate de Utilizator în formularul Recenziei, data publicării și răspunsul Atelierului de Reparații Auto (dacă este cazul).

3.10.9. Prin trimiterea unei Recenzii, în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la adresa https://motointegrator.com/ro/ro/politica-de-confidentialitate și cu reglementările aplicabile, Utilizatorul își poate da consimțământul pentru:

a) punerea adresei de e-mail și a numărului de telefon la dispoziția altor companii din Grupul de Capital, în scopuri de marketing;

b) punerea adresei de e-mail și a numărului de telefon la dispoziția altor companii din Grupul de Capital, în scopuri de marketing ale entităților colaboratoare;

c) a primi la adresa sa de e-mail, de la Prestatorul de Servicii și de la alte entități din Grupul de Capital, informații comerciale legate de entitățile de mai sus și entitățile care colaborează cu Grupul de Capital;

d) a primi prin telefon, de la Prestatorul de Servicii și de la alte entități din Grupul de Capital, informații comerciale legate de entitățile de mai sus și entitățile care colaborează cu Grupul de Capital.

3.10.10. Prestatorul de Servicii informează prin prezenta că datele trimise în formularul Recenziei, inclusiv datele cu caracter personal, în sensul articolului 4 din GDPR, sunt prelucrate de Prestatorul de Servicii pentru a verifica autenticitatea acestora.

Aceste date, cu excepția datelor de contact furnizate, pot fi trimise unui Atelier de Reparații Auto în calitate de destinatar al datelor cu caracter personal, pentru a verifica dacă o Recenzie are cu adevărat legătură cu o vizită efectivă, în conformitate cu dispozițiile Politicii de Confidențialitate disponibile la adresa https://motointegrator.com/ro/ro/politica-de-confidentialitate .

3.11. Este posibil ca Serviciul de Rezervare și funcționalitatea trimiterii unei Recenzii să nu fie disponibile pentru Atelierele de Reparații Auto situate pe teritoriul unei anumite țări. Acești Termeni se aplică in cazul în care serviciile/funcționalitățile sunt oferite Utilizatorilor în legătură cu Atelierele de Reparații Auto situate pe teritoriul unei anumite țări.

4. INTERDICȚIA DE A TRIMITE CONȚINUT ILEGAL

4.1. În timpul utilizării Serviciilor, Utilizatorul nu poate trimite conținut ilegal, în special:

4.1.1. care încalcă drepturile altor persoane, în special drepturile de proprietate sau drepturile personale de autor, confidențialitatea comercială, drepturile de proprietate industrială, precum și drepturile personale ale altora,

4.1.2. care sprijină sau difuzează atitudini sociale radicale, în special toate tipurile de discriminare bazată pe gen, vârstă, handicap, rasă, religie, naționalitate, convingeri politice sau sociale, apartenență sindicală, origine etnică, credință sau sexualitate.

4.1.3. care incită la comiterea unei infracțiuni;

4.1.4. care încalcă reglementările legale în vigoare.

4.2. Utilizatorul care primește informații că un anumit conținut al Serviciului MI nu este în conformitate cu legislația în vigoare sau cu Termenii și Condițiile Serviciului, poate informa Prestatorul de Servicii despre acest lucru, în special prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail: info.ro@motointegrator.com.

4.3. În cazul primirii unei notificări oficiale sau al primirii de informații credibile cu privire la conținutul ilegal al unui mesaj, divulgate de Utilizator, Prestatorul de Servicii are dreptul să dezactiveze accesul la conținutul stipulat mai sus.

4.4. Utilizatorului îi este interzisă utilizarea Serviciului și Serviciilor MI într-un mod care poate duce la orice perturbări în funcționarea Sistemului IT sau a oricăruia dintre elementele acestuia.

5. CONDIȚII TEHNICE ȘI RISCURI

5.1. Utilizarea Serviciilor, inclusiv utilizarea Serviciului MI în sine, este posibilă numai cu o conexiune la internet funcțională și cu un sistem IT care îndeplinește următoarele cerințe tehnice minime:

5.1.1. browser web configurat corespunzător, conform cu versiunea standard Microsoft Internet Explorer cel puțin 8.0, versiunea Firefox cel puțin 26, versiunea Chrome cel puțin 27 sau versiunea Mac OS X Safari cel puțin 8.0.,

5.1.2. dispozitivul trebuie aibă activată opțiunea de acceptare a modulelor cookie și interpretul activ al limbajului Java Script.

5.2. Prevederile de la punctul 5.1 stipulează parametrii tehnici necesari pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului IT utilizat de Prestatorul de Servicii.

5.3. Prestatorul de Servicii informează că, în cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește cerințele tehnice minime descrise mai sus, utilizarea Serviciilor poate fi imposibilă, obstrucționată sau Serviciul MI poate funcționa în mod necorespunzător sau nu funcționează deloc.

5.4. Fișierele de tip cookie vor fi instalate în computerul Utilizatorului atunci când se utilizează Serviciile platformei. Acest lucru va avea loc numai după un consimțământ expres al Utilizatorului, exprimat clar prin setări adecvate în browser-ul propriu.

5.5. Mai multe informații privind fișierele de tip cookie utilizate în Serviciul MI pot fi găsite la adresa: https://motointegrator.com/ro/ro/politica-de-confidentialitate .

5.6. În scopul verificării Contractului de Prestări Servicii, datele sunt stocate într-o bază de date pe serverele Prestatorului de Servicii, împreună cu informații privind acceptarea Termenilor.

5.7. Prestatorul de Servicii utilizează următoarele metode și mijloace tehnice pentru detectarea erorilor în datele incluse in formularul de contact, descris la punctul 7.4 din Termeni (adică încheierea de Contracte privind Prestarea Serviciilor de Rezervare):

5.7.1. verificarea datelor introduse,

5.7.2. mecanismul de completare automată a datelor.

5.8. Confirmarea, protecția și furnizarea conținutului Contractului de prestări Servicii încheiat, se face de către:

5.8.1. prezentarea conținutului contractului în Serviciul MI, la adresa: https://motointegrator.com/ro/ro/termeni-si-conditii .

5.8.2. verificarea citirii Termenilor de către Utilizator.

5.9. Prestatorul de Servicii informează că utilizarea Serviciilor suportă riscul și posibilitatea de a găsi o slăbiciune a sistemului criptografic și de a deschide un sistem IT protejat pentru a obține detalii personale sau alte informații.

6. RENUNȚAREA LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII

6.1. Utilizatorul, în calitate de Consumator, are dreptul de a renunța la Contractul de prestări Servicii privind Serviciile web și Serviciile de Rezervare în termen de 14 zile de la incheierea contractului, fără a fi nevoie să indice un motiv. Pentru ca termenul să fie respectat, este suficient să trimită o declarație corespunzătoare înainte de termenul limită.

6.2. Termenul limită este stabilit în momentul încheierii Contractului de prestări Servicii web sau a Contractului de prestări Servicii de Rezervare - paisprezece zile de la data încheierii acestuia.

6.3. Pentru a executa renunțarea, Utilizatorul este obligat să informeze Prestatorul de Servicii cu privire la decizia sa de renunțare la contract sub forma unei declarații exprese (de exemplu, sub forma unei declarații trimise prin e-mail sau poștă).

6.4. Prestatorul de Servicii poate da o declarație privind renunțarea la Contract în ceea ce privește Contractul de prestări Servicii web sau Contractul de prestări Servicii de Rezervare în forma prevăzuta in Anexa nr. 2 la Legea privind Drepturile Consumatorilor.

6.5. În cazul în care Utilizatorul trimite, în format electronic, o declarație de renunțare la Contract în ceea ce privește Contractul de prestări Servicii web sau Contractul de prestări Servicii de Rezervare, Prestatorul de Servicii va trimite imediat Utilizatorului un e-mail de confirmare a primirii acesteia.

6.6. În cazul renunțării la Contract în ceea ce privește Contractul de prestări Servicii web sau Contractul de prestări Servicii de Rezervare, se va considera că acest contract nu a fost încheiat.

6.7. Prevederile de la punctele 6.1 - 6.6 de mai sus, sunt aplicabile numai pentru Utilizatorii care au încheiat un Contract de prestări Servicii web sau Contract de prestări Servicii de Rezervare, în calitate de consumator (adică pentru utilizatorii care sunt consumatori).

7. SERVICIU DE REZERVARE

7.1. Lista actualizată a Atelierelor de Reparații Auto este disponibilă la adresa https://motointegrator.com/ro/ro/

7.2. Beneficiind de Servicii web, Utilizatorul poate naviga prin Portofoliile Comerciale ale Atelierului de Reparații Auto.

7.3. Ca parte a Contractului de Prestări Servicii de Rezervare, Utilizatorul poate face o Rezervare în conformitate cu regulile descrise mai jos pentru Serviciile de Reparații Auto.

7.4. Încheierea unui Contract privind prestarea Serviciilor de Rezervare între Prestator și Utilizator are loc în conformitate cu următoarele proceduri:

7.4.1. atunci când Utilizatorul dorește să utilizeze Serviciile de Rezervare pentru a comanda un Serviciu al Atelierului de Reparații Auto (de exemplu, să rezerve o vizită într-un Atelier de Reparații Auto pentru prestarea de Servicii de către Atelierul de Reparații Auto):

a) Utilizatorul va accesa sub-pagina Serviciului MI care conține un buton „Rezervați o Vizită” și, după ce da click pe aceasta, începe procedura de Rezervare a Serviciilor de Reparații Auto (adică procedura de încheiere a Contractului privind Serviciile de Rezervare),

b) în cadrul functionalitatilor Serviciului MI (în alte sub-pagini), Utilizatorul:

i. alege un Serviciu al Atelierului de Reparații Auto care dorește să fie efectuat într-un Atelier de Reparații Auto ales sau informează despre necesitatea diagnosticării unei probleme,

ii. alege un Atelier de Reparații Auto (în special locația Atelierului de Reparații Auto), unde urmează să fie efectuată vizita,

iii. furnizează datele de contact, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon,

iv. opțional: furnizează marca și modelul, data de producție a vehiculului și ora și data vizitei sugerate (convenabile pentru Utilizator), când Utilizatorul ar dori să vină la Atelierul de Reparații Auto, numele și prenumele și observații suplimentare,

c) Utilizatorul își poate da consimțământul pentru:

i. punerea adresei de e-mail și a numărului de telefon la dispoziția altor companii din Grupul de Capital, în scopuri de marketing;

ii. punerea adresei de e-mail și a numărului de telefon la dispoziția altor companii din Grupul de Capital, în scopuri de marketing ale entităților colaboratoare;

iii. a primi la adresa sa de e-mail, de la Prestatorul Serviciului și de la alte entități din Grupul de Capital, informații comerciale legate de entitățile de mai sus și entitățile care colaborează cu Grupul de Capital;

iv. a primi prin telefon, de la Prestatorul Serviciului și de la alte entități din Grupul de Capital, informații comerciale legate de entitățile de mai sus și entitățile care colaborează cu Grupul de Capital.

d) Utilizatorul confirmă citirea și luarea la cunostinta Termenilor și își dă acordul pentru conținutul Termenilor, prin bifarea unei casete de selectare în sub-pagina Serviciului MI. Lipsa consimțământului Utilizatorului are ca rezultat imposibilitatea continuării Serviciilor de Rezervare și a încheierii unui Contract valabil pentru Servicii de Rezervare.

e) Utilizatorul trimite un formular de contact printr-un click pe un butoncorespunzator. Prin trimiterea unui formular de contact Prestatorului de Servicii, Utilizatorul comandă prestarea Serviciilor de Rezervare în conformitate cu Termenii. Momentul trimiterii unui formular de contact către Prestator declanșează încheierea unui Contract de prestări Servicii de Rezervare între Prestator și Utilizator.

7.5. De fiecare dată obiectul Contractului de Rezervare, inclusiv sfera de aplicare a anumitor activități efectuate de Prestatorul de Servicii, în cazul în care Utilizatorul înregistrează necesitatea de a rezerva un Serviciu al Atelierului de Reparații Auto (adică intentia de a efectua o vizită într-un anumit Atelier de Reparații Auto pentru a putea beneficia de un anumit Serviciu al Atelierului de Reparații Auto) include activități reale care vizează efectuarea unei vizite a Utilizatorului în incinta Atelierului de Reparații Auto, alese de Utilizator. În special, în cadrul acestor activități, Prestatorul de Servicii trimite datele de contact și datele personale ale Utilizatorului la Atelierul de Reparații Auto, date furnizate de Utilizator într-un formular pentru Serviciile de Rezervare, inclusiv detaliile personale în sensul Legii privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Prestatorul de Servicii trimite datele personale ale Utilizatorului la Atelierul de Reparații Auto în conformitate cu regulile descrise în Politica de Confidențialitate, care pot fi găsite la adresa: https://motointegrator.com/ro/ro/termeni-si-conditii .

7.6. Ca parte a efectuării Serviciului de Rezervare, Linia de Asistență Telefonică poate contacta Utilizatorul, iar Utilizatorul poate contacta Linia de Asistență Telefonică pentru a transmite informații sau observații (de exemplu, confirmarea orei și datei vizitei etc.).

7.7. Prestatorul de Servicii informează că:

7.8.1. nu garantează că un Atelier de Reparații Auto ales furnizează de fapt Serviciile alese, iar Utilizatorul va avea posibilitatea să-i fie efectuate astfel de Servicii în Atelierul de Reparații Auto în condițiile prezentate în Serviciul MI (inclusiv prețul Serviciilor Atelierului de Reparații Auto menționat în Serviciul MI),

7.8.2. nu își asumă niciun angajament în numele Atelierului de Reparații Auto, nu încheie niciun Contract în numele Atelierului de Reparații Auto și nici nu garantează Utilizatorului că Atelierul de Reparații Auto va presta Servicii în beneficiul Utilizatorului.

7.8. Prestatorul de Servicii informează că nu va fi tras la răspundere pentru nicio activitate sau renunțare de către Atelierul de Reparații Auto și nici pentru faptul că Atelierul de Reparații Auto nu a prestat un Serviciu.

7.9. Prestatorul de Servicii nu garantează că Utilizatorul va avea posibilitatea să-i fie prestate Serviciile alese în Atelierul de Reparații Auto, în condițiile prezentate în Serviciul MI (inclusiv prețul Serviciilor Atelierului de Reparații Auto menționat în Serviciul MI). Prestatorul de Servicii se obliga să dea dovadă de cea mai mare grijă profesională pentru a se asigura că informațiile prezentate în Serviciul MI cu privire la Serviciile Atelierului de Reparații Auto sunt actualizate și exacte.

7.10. În cazul în care Utilizatorul utilizează Serviciile de Rezervare, acest lucru nu va duce la încheierea unui Contract de prestări Servicii ale Atelierului de Reparații Auto între Utilizator și Atelierul de Reparații Auto sau Prestatorul de Servicii (de exemplu, Contractul privind Serviciile enumerate de Utilizator în formularul de contact).

7.11. În cazul în care Utilizatorul utilizează Serviciile de Rezervare (efectuarea unei vizite într-un Atelier de Reparații Auto), Utilizatorul nu va fi obligat să achiziționeze servicii prestate de Atelierul de Reparații Auto și nici să încheie Contracte cu Atelierul de Reparații Auto.

7.12. Serviciile Atelierului de Reparații Auto sunt oferite de un anumit Atelier de Reparații Auto, în baza unui acord separat între Atelierul de Reparații Auto și Utilizator.

8. RECLAMAȚII PRIVIND PRESTAREA DE SERVICII

8.1. Utilizatorul are dreptul să emită reclamații cu privire la Serviciile prestate de Prestatorul de Servicii.

8.2. Reclamația poate fi trimisă Prestatorului de Servicii în orice formă, inclusiv:

8.2.1. trimisă la adresa de e-mail a Prestatorului de Servicii, menționată la punctul 1.2.1 din Termeni,

8.2.2. livrată Prestatorului de Servicii într-o formă scrisă, de exemplu prin trimiterea prin curier sau prin poștă la adresa de livrare a Prestatorului de Servicii prevăzută în Termeni sau livrată personal la sediul Prestatorului de Servicii, prevăzut la punctul 1.1 din Termeni.

8.3. Reclamația trebuie să conțină cel puțin: numele complet al persoanei care emite reclamația și descrierea motivului reclamației.

8.4. Prestatorul de Servicii va analiza reclamația în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea acesteia.

8.5. Prestatorul de Servicii va furniza Utilizatorului un răspuns la reclamație în cel mai scurt timp după analizarea reclamației, insa nu mai târziu de termenul prevăzut la punctul 8.4 de mai sus. Răspunsul va fi trimis la adresa de e-mail sau la o adresă pentru livrări menționată de Utilizator în reclamație. În cazul în care reclamația nu conține date care să permită trimiterea unui răspuns Utilizatorului la reclamație, aceasta va aștepta la sediul Prestatorului de Servicii să fie primită personal de Utilizator, la adresa menționată la punctul 1.1 din Termeni.

9. SERVICIU DE " PROMOȚII"

9.1. Domeniul de aplicare al serviciului de "PROMOȚII" include posibilitatea de a publica informații despre activitățile promoționale organizate de partenerii terți care furnizează bunuri și servicii legate de piața auto.

9.2. Furnizorul de servicii publică la serviciul său online informații legate de activitățile promoționale curente organizate de partenerii terți, în special ofertele care sunt:

9.2.1. limitate în timp sau în funcție de cantitatea de unități disponibile ale unui serviciu sau produs care sunt oferite la un preț redus sau în condiții preferențiale

9.2.2. reduceri de preț, oferite cu un serviciu gratuit suplimentar gratuit sau cu un serviciu la un preț redus

9.2.3. produse sau servicii gratuite oferite împreună cu serviciul sau produsul principal

9.3. Serviciul permite redirecționarea utilizatorului direct către site-ul web al unui partener terț (după cum se specifică în formularul de comandă al promoției) sau publică toate informațiile, cum ar fi codurile de reducere și termenii și condițiile direct în sectiunea "PROMOȚII".

9.4. În cazul în care există îndoieli cu privire la cine este partea organizatoare, se presupune că "Grupul de capital" nu este organizatorul sau co-organizatorul promoțiilor publicate la secțiunea de "PROMOȚII" și toate întrebările și reclamațiile trebuie adresate organizatorului promoției.

10. MODALITĂȚI EXTRAJUDICIARE DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

10.1. Utilizatorul care a încheiat un contract, în calitate de Consumator, are dreptul să inițieze modalități extrajudiciare de soluționare și derulare a reclamațiilor. Consumatorul poate utiliza medierea sau soluționarea pe cale amiabilă. Prestatorul de Servicii informează prin prezenta că Consumatorul poate trimite o cerere de soluționare pe cale amiabilă a unui litigiu către o instanță de protecție a Consumatorilor, care își desfășoară activitatea pe lângă Inspectoratul Regional de Inspecție Comercială sau poate depune o cerere pentru începerea medierii la Inspectoratul Regional de Inspecție Comercială. Procedurile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor utilizate de Inspectoratul Comercial Regional sunt disponibile la sediul social și pe site-urile web ale Inspectoratelor Regionale de Control al Comerțului. Mai multe informații despre posibilitățile de utilizare a modalităților extrajudiciare de soluționare a reclamațiilor pot fi găsite pe site-ul web al Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor ( www.uokik.gov.pl). În alte țări decât Republica Polonă, Consumatorul poate trimite o cerere de soluționare a unui litigiu către o autoritate competentă din această țară, care este o entitate de soluționare alternativă a litigiilor în sensul articolului 4 punctul 1 litera (h) din Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

10.2. Toate litigiile dintre Utilizator, în calitate de Consumator, și Prestatorul de Servicii, în cazul în care acestea rezultă din utilizarea Serviciului MI, pot fi raportate de Utilizator pentru a deveni obiectul soluționării litigiilor utilizând platforma SOL (soluționarea online a litigiilor), disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link-ul către platforma SOL poate fi găsit în sub-paginile Serviciului MI). Utilizarea platformei SOL constituie un drept și nu o obligație a Utilizatorului, în calitate de Consumator, și are loc în conformitate cu reglementările legale din Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII PRESTATORULUI DE SERVICII FAȚĂ DE UN ANTREPRENOR

11.1. În cazul încheierii unui Contract de Prestări Servicii între Prestator și Utilizator, care acționează în cadrul unui Contract în calitate de antreprenor, răspunderea totală și completă a Prestatorului de Servicii cu privire la un anumit Contract va fi limitată la suma de 5.000 PLN (cinci mii PLN), cu excepția cazului în care anumite reglementări legale obligatorii dispun altfel.

11.2. Limitarea răspunderii Prestatorului de Servicii, prevăzută la punctul 10.1 de mai sus, nu se aplică prejudiciilor aduse Utilizatorului, considerat antreprenor, in mod intenționat și nici în alte cazuri, atunci când, din cauza reglementărilor legale implicit obligatorii, limitarea răspunderii nu este posibilă pentru Prestatorul de Servicii.

11.3. Pentru evitarea oricăror neclarități de interpretare, Prestatorul de Servicii informează prin prezenta că dispozițiile de la punctele 10.1 – 10.2 de mai sus, nu se aplică Contractelor de prestări Servicii încheiate între Prestator și Utilizator, în calitate de Consumator.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Termenii vor intra în vigoare la data de 18.05.2020.

12.2. Legea aplicabilă în temeiul acestor Termeni și Condiții este legea Republicii Polone, fără a aduce atingere articolului 6 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), în temeiul căruia desemnarea legii aplicabile nu poate avea ca rezultat privarea Consumatorului de protecția care îi este acordată prin dispoziții de la care nu se poate deroga prin acord în temeiul legislației țării în care Consumatorul își are reședința obișnuită, cu condiția ca profesionistul să își desfășoare sau să își direcționeze activitățile comerciale sau profesionale către această țară, iar Contractul să intre în sfera de aplicare a acestor activități.

12.3. În cazul unui litigiu care ia naștere în temeiul Contractelor încheiate conform acestor Termeni și Condiții, litigiul va fi soluționat de instanța competentă pentru sediul contractantului, fără a aduce atingere articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, în temeiul căruia Consumatorul poate, de asemenea, să introducă o acțiune împotriva celeilalte părți cu privire la un Contract la instanțele unde Consumatorul își are domiciliul.

12.4. Prestatorul de Servicii are dreptul de a aduce modificări Termenilor în cazul apariției oricăreia dintre cauzele importante enumerate mai jos:

12.4.1. necesitatea de a ajusta Termenii pentru a fi în conformitate cu legislația în vigoare care se aplică Serviciilor furnizate ca parte a activităților Serviciului MI,

12.4.2. necesitatea de a adapta activitatea comercială a Prestatorului de Servicii la recomandări (ordine, dispoziții, orientări) și decizii ale organelor autorizate ale administrației naționale, administrației locale sau instanțelor de judecată,

12.4.3. dezvoltarea sau modificarea funcționalității Serviciului MI, în special introducerea de noi servicii sau modificarea sferei de aplicare a celor existente,

12.4.4. introducerea tarifelor pentru Servicii;

12.4.5. modificări ale obiectului de activitate sau specificului activității comerciale a Prestatorului de Servicii,

12.4.6. modificări ale condițiilor tehnice pentru prestarea de Servicii, modificări ale cerințelor tehnice pentru sistemul IT pe care Utilizatorul trebuie să le aibă pentru a beneficia de Servicii,

12.4.7. necesitatea adaptării Termenilor la cele mai bune practici legate de prestarea Serviciilor, inclusiv cele mai bune practici privind protecția drepturilor Utilizatorilor,

12.4.8. necesitatea corectării erorilor evidente de scriere, care ar putea apărea în Termeni,

12.4.9. apariția de noi riscuri și amenințări legate de utilizarea Serviciilor, modificări ale acestor riscuri sau amenințări sau dispariția (eliminarea) riscurilor și amenințărilor legate de utilizarea Serviciilor,

12.4.10. modificări ale adreselor electronice, inclusiv hyperlink-uri incluse în Termeni,

12.4.11. modificări ale metodelor și mijloacelor tehnice descrise în Termeni, utilizate pentru detectarea erorilor în datele incluse in formularul de contact, descris la punctul 7.4 din Termeni (adică încheierea de Contracte privind prestarea Serviciilor de Rezervare),

12.4.12. modificări ale metodelor și modalităților tehnice de confirmare, protecție și furnizare a conținutului Contractului de prestări Servicii încheiat,

12.4.13. modificări ale datelor Prestatorului de Servicii prevăzute în Termeni, inclusiv numele, numerele de telefon, adresele de e-mail.

12.5. Prestatorul de Servicii va informa cu privire la modificările Termenilor pe site-ul său web.