Táto stránka používa súbory cookie. Prečítajte si viac informácií o tom, ako ich používať a ako meniť nastavenia. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s vašim aktuálnym nastavením prehliadača. Viac informácií v našom zásady ochrany osobných údajov
 1. Domov
 2. Kontakt

Zostaňte s nami v kontakte


alebo

Vyplňte formulár

Ak nás chcete kontaktovať alebo poslať svoje návrhy týkajúce sa fungovania našich webových stránok - vyplňte nasledujúci formulár.
  Povinné polia*

  Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, Poland, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu, ktorá je k dispozícii na adrese iod@intercars.eu.

  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je potrebné na poskytnutie odpovede na zaslaný dopyt. Ak neposkytnete svoje osobné údaje, poskytnutie odpovede nebude možné.

  Údaje sa spracúvajú na účely poskytnutia odpovede na zaslaný dopyt (právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa).

  Údaje sa uchovávajú až do poskytnutia odpovede na zaslaný dopyt a do skončenia premlčacej doby pre akékoľvek nároky.

  Každá osoba je oprávnená požadovať prístup k svojim osobným údajom, dať ich opraviť, vymazať a obmedziť ich spracúvanie a prenos. Každá osoba je oprávnená namietať proti spracovaniu svojich údajov, podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne.

  Každá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

  ...