Zašto klima sistem treba redovno pregledavati? Koliko to košta? Možemo li sami obaviti pregled? Je li klima štetna za naše zdravlje? Može li se sistem klime naknadno ugraditi u automobil? Koja je razlika između rashladnih plinova R134a i R1234yf?
Proizveden 50-ih godina prošlog stoljeća, luksuzni američki automobil Chrysler Imperial Airtemp bio je prvi serijski proizveden automobil opremljen klimom. Danas se klima uređaji serijski ugrađuju u sve vrste gradskih automobila.

Gotovo 80% vozila korištenih i proizvedenih nakon 2008. godine posjeduje klima uređaje. Klima ima mnoge prednosti – koristi se u proljeće i ljeti, kada osigurava optimalnu temperaturu u unutrašnjosti kabine, te ujesen i zimi, kada brzo suši unutrašnjost automobila, a da pritom ne zamagljuje prozore. Kao i svaki dio automobila i klima zahtijeva održavanje – redovno servisiranje i rad sistema od najmanje 15 minuta sedmično. To omogućuje podmazivanje kompresora mineralnim uljem, koje kruži sistemom zajedno sa rashladnom tekućinom.

Naravno, postoje i minusi. Klimatizacija će povećati troškove korištenja automobila jer je potrebno plaćati njezino servisiranje, popravke i zamjene filtera. U slučaju novog plina R1243a, trošak punjenja klima sistema je vrlo visok. Upaljena klima također povećava i potrošnju goriva za nekoliko posto.

Zapuštena klima može biti izvor virusa, bakterija i neugodnih mirisa koji dolaze iz otvora sistema. Popravak može biti vrlo skup.

Može li se klima naknadno ugraditi u automobil?

Za većinu automobila moguće je kupiti sve elemente ili komponente klime i ugraditi ih ali to zahtijeva puno posla. Mehaničari moraju ugraditi sve uređaje, instalacije i upravljačke konzole u unutrašnjosti kabine. Potrebno je i zadirati u električni sistem vozila (kako bi se osiguralo pokretanje), u ventilacijski sistem (da bi se ugradio isparivač) te montirati novi kanalni remen za pokretanje kompresora.

Koliko košta naknadno opremanje automobila klimom? U slučaju tipičnih klima sistema, trošak ugradnje ne bi smio prelaziti 900 KM, a ugradnja ne bi trebala trajati duže od dva dana.

Je li klima u automobilima zdrava?

Niti jedan predstavnik medicinskih krugova nije se negativno izrazio u slučaju sistema klime u automobilima. Ne postoje nikakva istraživanja koja dokazuju da je klima nezdrava ili štetna.Siguran je isključivo ispravni klima sistem!

Zapušteni sistem, koji nije redovno održavan i čišćen, postaje leglo bakterija, gljivica i plijesni, koje mogu izazvati alergijske reakcije, prehlade i glavobolje. Najčešće leglo spomenutih nametnika je vlažan isparivač.

Klima ima isušujuće djelovanje i isušuje oči, stoga je vrlo neugodna za osobe koje koriste kontaktne leće. Iz tog je razloga potrebno dodatno navlažiti oči odgovarajućim kapima.

Klima često može biti i uzročnik prehlade.

Doktori preporučuju da temperatura u automobilu bude niža od vanjske temperature za maksimalno 6-7˚C. U praksi to izgleda drugačije, a razlika od samo nekoliko ˚C izaziva termički šok i prehladu.

Klima sistem ima djelovanje koje korisno utiče na naše zdravlje.

Vozač i putnici koji se nalaze u rashlađenom prostoru tokom vrućih ljetnih dana manje su nervozni i mnogo su smireniji. Hladniji zrak omogućuje smirivanje pulsa i rast koncentracije, što dodatno utiče na sigurnost u vožnji. Na mir vozača i putnika također utiče tišina, jer tokom vožnje nije potrebno otvarati prozore kako bi se rashladila unutrašnjost automobila.

Zašto je potrebno obaviti provjeru sistema klime?

Kao prvo, da bi se iz njega uklonile bakterije, gljivice i plijesan.

Kao drugo, da bi se osigurala potpuna produktivnost sistema. Klima sistem koji curi izaziva dodatnu potrošnju goriva i ne pruža ugodnu rashlađenost prostora. Što je veća količina plina u sistemu, to je veće opterećenje kompresora i potrošnja goriva.

Kao treće, za sprečavanje kvara. Rano otkrivanje propusnosti, kvara, nedostatak rashladnog plina i mineralnog ulja, kao i oštećenje isparivača, koji mogu oštetiti kompresor omogućavaju izbjegavanje visokih troškova popravka u budućnosti.

Koliko često je potrebno pregledavati sistem klime

Stručnjaci preporučuju da se servis klime obavlja jednom godišnje – najbolje na proljeće.

Koliko košta pregled sistema klime?

Cijene ovise o firmi, količini obavljenog posla te vremenu utrošenom za popravak.

Kompletan pregled automobila s tzv. starim plinom R134a, koji podrazumijeva provjeru rada sistema, kontrolu zabrtvljenosti te nadopunu rashladnim plinom i uljem te dezinfekciju, košta otprilike od 90 KM. Ako je sistem ispravan i nije potrebna nadopuna rashladnim plinom, trošak može biti gotovo upola manji.

U najnovijim automobilima, u čijim se klima sistemima nalazi novi plin R1243yf, trošak nadopunjavanja može iznositi od 400 – 700 KM. Ukupna cijena zavisi od kapaciteta klima sistema. Novi rashladni plin je vrlo skup.

Koje procese obuhvata kompletan servis klime?

Za servis klime koristi se stanica za održavanje klima sistema.

Takve stanice za održavanje sistema klime posjeduju LCD ekran i bazu podataka (ažuriranu), koja sadrži sve podatke koji se odnose na klimatizacijske sisteme u raznim modelima vozila. To omogućava precizan odabir količine rashladne tekućine i ulja. Stanice imaju mogućnost stvaranja vakuma, punjenja rashladnim plinom i uljem, ispitivanje nepropusnosti, kao i uklanjanje i skladištenje starog rashladnog plina i ulja. Većina stanica radi u automatskom modu, čime se uklanja i najmanja mogućnost greške.

Servis sistema klime započinje spajanjem stanice za održavanje na servisne ventile klimatizacije u automobilu, pomoću servisnih kablova.

Osnova svega je provjera nepropusnosti sistema. Postoji nekoliko metoda provjere nepropusnosti.

Najčešće se koristi metoda sa dušikom (najjeftinija metoda). Stanica za održavanje klime u sistem unosi dušik. Mehaničar pjenom pokriva instalaciju. Ako u sistemu postoje otvori dušik će početi izlaziti, izazivajući pritom pjenjenje nanesene pjene. Propuštanje se najčešće javlja na cijevima.

Stručnjaci koriste elektroničke detektore za istjecanje, koji pomoću fleksibilnih sondi otkrivaju koncentraciju rashladnog plina u zraku. Za svaki rashladni plin – stari i novi – potreban je posebni detektor. To se može pojednostaviti koristeći jedan detektor za otkrivanje vodika. Tada se u sistem unosi mješavina od 5% vodika i 95% dušika. Metoda za otkrivanje propusnosti zavisi od autoservisa.

Ako je sistem dobro zabrtvljen – prelazi se na sljedeći korak pregleda klimatizacije. Ako sistem propušta – potrebno ga je popraviti. Najčešće se mijenjaju oštećene (propusne) cijevi klimatizacije.

Nakon toga stanica za održavanje kontroliše razinu rashladnog plina i mineralnog ulja.

Tokom rada u ispravnom klima sistemu razina rashladnog plina se smanji za 10%. Također se smanjuje nivo ulja, koji je namijenjen za podmazivanje kompresora klime. Stanica nadopunjuje razinu rashladnog plina i ulja do odgovarajućeg nivoa.

Nakon toga serviseri provjeravaju stanje filtera. Filter kabine se mijenja jednom godišnje. Njegova cijena ovisi o materijalu od kojeg je filter izrađen. Najjeftiniji filter košta oko 10 KM, dok najskuplji s aktivnim ugljenom stoji oko 30 KM.

Sljedeći korak je provjera stanja isušivača klime (filter klime) koji štiti kompresor od vlage. Taj filter najčešće ima oblik valjka sa kućištem od folije, metala ili drugog materijala u kojem se nalazi apsorpcijsko sredstvo koje upija vlagu. U ispravnom nepropusnom sistemu isušivač klime se mijenja jednom u dvije godine. Isušivač također treba mijenjati prilikom svakog popravka hladnjaka, kompresora ili isparivača, te isto tako po pronalasku propusnosti ili kada je automobil učestvovao u nesreći. Filter u prosjeku košta od 30 – 70 KM. Isušivač se prodaje u nepropusnom pakovanju. Dopušteno ga je raspakovati neposredno prije same montaže. Ako filter nije ugrađen unutar 30 minuta od raspakiravanja iz ambalaže, postaje neupotrebljiv.

Nakon toga serviseri provjeravaju odvod vode iz isparivača. Provjera obuhvata propusnost gumene cijevi koja odvodi vodu iz isparivača, iz donjeg dijela prednje pregrade. Začepljena cijev je uzrok izlijevanja vode na pod automobila.

Sljedeći korak je pokretanje sistema klime i provjera temperature na ventilacijskim rešetkama. Temperatura sistema klime se uspoređuje sa servisnim podacima. Ne smije biti ni previsoka ni preniska u odnosu na zadane parametre.

Na samom kraju potrebno je provesti dezinfekciju cijelog sistema. Njegova zadaća je uklanjanje bakterija, gljiva i plijesni. Stručnjaci primjenjuju ozonizaciju ili hemijsko sredstvo koje se distribuira pomoću ultrazvuka. Najčešće se primjenjuje ozonizacija. U unutrašnjosti kabine se postavlja uređaj koji stvara ozon. Nakon toga se pokreće motor automobila, uključuje se klima i podešava se recirkulacija zraka.

Korake u obavljanju Pregleda sistema klimatizacije, kao i detaljnije informacije o usluzi možete pronači na našim stranicama usluga.

Kako sami obaviti provjeru sistema klime i da to bude učinkovito?

Nije moguće samostalno izvesti pregled klimatizacije. Možda, ako kupite automatsku stanicu za održavane klimatizacije za vlastitu upotrebu (cijena do 2000 KM) i rashladni plin te ulje.

Vlasnik automobila može uticati samo na oštećenje klima sistema – na njenu nisku produktivnost, buku, uključivanje i isključivanje kompresora te neugodan miris iz ventilacijskog sistema.

Šta možete učiniti sami kako bi servis bio jeftiniji?

Samostalno možete kupiti i zamijeniti filter kabine – odabire se za određeni model i godište automobila. Kod većine automobila dovoljno je odvrnuti pretinac na suvozačevoj strani, ukloniti ga te na mjesto starog filtera montirati plastičnu kasetu u kojoj se nalazi novi filter kabine.

Možemo li sami provjeriti nepropusnost sistema? Neki korisnici upotrebljavaju vodu sa sapunom, kojom špricaju sve spojeve i cijevi klimatizacije. Na mjestu gdje se nalazi pukotina pojavit će se mjehurići.

Sami možemo dezinficirati klima sistem. Za to nam je potrebno sredstvo u spreju koje košta nešto manje od 20 KM. Sredstvo je potrebno postaviti iza prednjih sjedišta, na podu automobila, a sama sjedišta treba preklopiti. Zatim treba uključiti motor, pokrenuti klimatizaciju i postaviti recirkulaciju zraka i zatvoriti vrata vozila. Dezinfekcija traje od 15 do 30 minuta i veoma je učinkovita.

Na kraju, pogledajmo koje su razlike između starog i novog rashladnog plina.

Kako se razlikuju rashladna sredstva u klimatizaciji?

Rashladno sredstvo je termodinamička supstanca. Ponekad je u plinovitom stanju, a ponekad u tekućem. Sredstvo pod niskim pritiskom i pri niskoj temperaturi uzima toplinu, a pod djelovanjem visokog tlaka i pri visokoj temperaturi otapa se i predaje temperaturu.

Kompresor osigurava cirkulaciju sredstva i komprimira ga. Povećanje pritiska sredstva zbog kompresije izaziva njegovo zagrijavanje. U hladnjaku klimatizacije (kondenzatoru) rashladno sredstvo predaje svoju toplinu i otapa se te prelazi u tekuće stanje. U kontrolnom ventilu sredstvo podliježe širenju, što izaziva njegovo hlađenje. Nakon toga, ono prelazi u tekuće stanje. U isparivaču (smještenom ispod nadzorne ploče) sredstvo se širi, apsorbira toplinu iz kabine i prelazi u kompresor. U unutrašnjost kabine, kroz isparivač se tlači rashlađeni zrak.

Do 1995. godine u klima sistemima automobila ulogu rashladnog sredstva imao je freon – diklorodifluorometan (R12). Primjenjivao se do 1995. godine. Njegova proizvodnja je prekinuta zbog štetnog uticaja na ozonski omotač.

Freon je zamijenjen s R134a(1,1,1,2 – tetrafluoroetan), koji se pojavio već početkom devedesetih godina. Od 1. januara 2017. odlukom EU, u svim novim automobilima primjenjuje se plin R1234 yf– (2,3,3,3-tetrafluoropropen).

Koje su razlike među rashladnim sredstvima?

R1234yf je ekološki prihvatljiviji i ima manji utjecaj na globalno zatopljenje. Istovremeno je nekoliko puta skuplji (samim time je cijena punjenja klimatizacije nekoliko puta veća). Također je manje učinkovit (cca 10% u odnosu na svog prethodnika), što znači da klima sistem troši više goriva (za oko 5%).

Sredstva imaju slične karakteristike – temperatura vrenja, pritisak itd. Problem također predstavlja zapaljivost novog rashladnog sredstva. Temperatura samozapaljenja R1234yf je 405 ℃ dok je za stari R134a ona bila 707 ℃. Zbog toga prilikom požara R1234yf proizvodi veće količine spojeva fluora.

Sistem klime je vrlo koristan element u automobilskoj opremi. O njemu treba brinuti i troškove njegova korištenja snositi bez oklijevanja.

Gdje se može obaviti pregled klimatizacije?

Iskoristite Motointegrator tražilicui pronađite autoservis, u blizini, koji u svojoj ponudi ima pregled sistema klimatizacije.


Dodatne informacije!

Informacije o popravcima klimatizacijskog sistema, kao i popis svih usluga vezanih uz klimatizacijski sistem možete pronaći na našoj stranici s uslugama.

Sve usluge na popisu su detaljno opisane, te sadrže korake u obavljanju usluga.

Motointegratorpruža jedinstvenu bazusvih usluga koje autoservisi mogu ponuditi u svojim radionicama.

Povezani članci