Savjeti za održavanje Stranica
od 4

slika 7.jpg
Buka kočnice jedan je od glavnih razloga da vozač posjeti radionicu, a često stvara nezadovoljstvo kod inače zadovoljnih klijenata. To može biti složeno pitanje, a često je i teško za rješavanje. Ferodo omogućava seriju biltena o kočionoj buci i daje korisne savjete o dijagnosticiranju problema, na koje simptome treba pripaziti osim same pločice, te savjete za demontažu i sastavljanje kako biste izbjegli buku kod kočnica u budućnosti. 
Pročitajte više