Vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk par to izmantošanu un iestatījumu mainīšanu. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat izmantot sīkdatnes saskaņā ar Jūsu pašreizējiem pārlūka iestatījumiem. Vairāk informācijas mūsu privātuma politikā
  1. Atpakaļ
  2. Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Definīcijas

1.1. Pārzinis Inter Cars S.A., reģistrēts Varšavā (Warsaw), 64 Powsińska Street, 02-903 Warsaw.

1.2. Personas dati – jebkura informācija par fizisku personu, kas identificēta vai identificējama pēc viena vai vairākiem faktoriem, kas nosaka tās fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, psihisko, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti, tostarp ierīces IP, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru un informāciju, kas apkopota, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas.

1.3. Politika – šī Privātuma politika.

1.4. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

1.5. Tīmekļa vietne – tiešsaistes pakalpojums, kuru Pārzinis īsteno vietnē www.motointegrator.com.

1.6. Lietotājs – jebkura fiziska persona, kas apmeklē Tīmekļa vietni vai izmanto vienu vai vairākus Politikā minētos pakalpojumus vai funkcijas.

2. Datu apstrāde saistībā ar vietnes izmantošanu

2.1. Saistībā ar to, kā Lietotājs izmanto vietni, Pārzinis apkopo datus tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sniegtu attiecīgos pakalpojumus, un apkopo informāciju par Lietotāja darbību Vietnē. Turpmāk ir plašāk izklāstīti to personas datu apstrādes noteikumi un mērķi, kas tiek apkopoti, Lietotājam izmantojot Tīmekļa vietni.

3. Datu apstrādes mērķis Tīmekļa vietnē un juridiskais pamatojums

TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANA

3.1. Pārzinis apstrādā visu to personu, kuras izmanto Tīmekļa vietni, personas datus (tostarp IP adresi vai citus identifikatorus un informāciju, kas apkopota, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas), kuras nav reģistrēti lietotāji (t.i., personas, kurām Tīmekļa vietnē nav izveidots profils):

3.1.1. lai sniegtu pakalpojumus elektroniski, lai lietotājiem nodrošinātu piekļuvi Tīmekļa vietnē apkopotajam saturam – šajā gadījumā apstrādes juridiskais pamatojums ir līguma izpildei nepieciešamā datu apstrāde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

3.1.2. analītiskiem un statistikas mērķiem – šajā gadījumā apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) analizēt Lietotāju darbības un viņu vēlamie iestatījumi, lai uzlabotu izmantotās funkcijas un sniegtos pakalpojumus;

3.1.3. lai noteiktu un īstenotu iespējamās prasības vai lai nodrošinātu aizstāvību pret prasījumiem – apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) aizsargāt savas tiesības;

3.1.4. Pārziņa un citu subjektu mārketinga mērķiem, un īpaši tiem, kas saistīti ar uz uzvedību balstītu reklāmu pielāgošanu – mārketinga nolūkos īstenotās personas datu apstrādes noteikumi ir norādīti sadaļā “MĀRKETINGS”.

3.2. Lietotāja darbības Tīmekļa vietnē, tostarp viņa/viņas personas dati, tiek reģistrēti sistēmas žurnālos (ko īsteno īpaša datorprogramma hronoloģiska informācijas ieraksta glabāšanai par notikumiem un darbībām, kas attiecas uz IT sistēmu, kuru Pārzinis izmanto pakalpojumu sniegšanai). Žurnālos apkopotā informācija tiek apstrādāta galvenokārt ar pakalpojumu sniegšanu saistītos nolūkos. Pārzinis arī apstrādā informāciju tehniskiem un administratīviem nolūkiem, lai nodrošinātu IT sistēmas drošību un lai pārvaldītu sistēmu, kā arī analītiskiem un statistikas mērķiem – šajā ziņā apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa īstenotās likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

REĢISTRĀCIJA TĪMEKĻA VIETNĒ

3.3. Personas, kuras reģistrējas Tīmekļa vietnē, tiek lūgtas sniegt datus, kas nepieciešami konta izveidošanai un uzturēšanai. Datu, kas atzīmēti kā obligāti norādāmi, sniegšana ir nepieciešama, lai izveidotu un uzturētu kontu, un, ja tie netiek sniegti, konta izveidošana nav iespējama.

3.4. Personas dati tiek apstrādāti:

3.4.1. lai sniegtu pakalpojumus, kas saistīti ar konta pārvaldību un uzturēšanu Tīmekļa vietnē – apstrādes juridiskais pamatojums ir apstrādes nepieciešamība līguma izpildei (apstrādes juridiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

3.4.2. analītiskiem un statistikas mērķiem – apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) analizēt Lietotāju Tīmekļa vietnēs veiktās darbības un to, kā Lietotāji izmanto savus kontus, kā arī kādi ir viņu vēlamie iestatījumi, lai uzlabotu izmantotās funkcijas;

3.4.3. lai noteiktu un īstenotu iespējamās prasības vai lai nodrošinātu aizstāvību pret prasījumiem – apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) aizsargāt savas tiesības;

3.4.4. Pārziņa un citu subjektu mārketinga mērķiem – mārketinga nolūkos īstenotās personas datu apstrādes noteikumi ir norādīti sadaļā “MĀRKETINGS”.

3.5. Ja Lietotājs Tīmekļa vietnē ievada jebkādus citu personu personas datus (tostarp viņu vārdus, adreses, tālruņa numurus vai e-pasta adreses), Lietotājs to drīkst darīt tikai ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj piemērojamos likumus vai šo personu personīgās tiesības.

ĢEOGRĀFISKĀ ATRAŠANĀS VIETA

3.6. Pārzinis Tīmekļa vietnē nodrošina Lietotāja ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīku. Šīs funkcijas izmantošana nav obligāta, un tā nav nepieciešama, lai Tīmekļa vietne funkcionētu pareizi. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati tiek apstrādāti tikai tāpēc, lai Lietotājs varētu atrast tuvāk esošos Pārziņa tīkla tirdzniecības punktus, un datu apstrādes juridiskais pamatojums ir lietotāja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Iepriekš minētie dati tiek apstrādāti vienu reizi, t.i., Pārzinis tos neapstrādā nepārtraukti.

KONTAKTFORMAS

3.7. Pārzinis nodrošina tehniskus risinājumus saziņai ar to, izmantojot elektroniskās saziņas kontaktformas. Lai izmantotu kontaktformu, jānorāda personas dati, kas nepieciešami, lai sazinātos ar Lietotāju un atbildētu uz Lietotāja pieprasījumu. Datu sniegšana ir nepieciešama, lai pieņemtu un apstrādātu pieprasījumu, un, ja tie netiek sniegti, to nav iespējams apstrādāt.

3.8. Personas dati tiek apstrādāti, lai identificētu sūtītāju un apstrādātu sūtītāja pieprasījumu, kas nosūtīts, izmantojot nodrošināto kontaktformu – apstrādes juridiskais pamatojums ir apstrādes nepieciešamība pakalpojumu sniegšanas līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

4. Mārketings

4.1. Pārzinis apstrādā Lietotāju personas datus, lai īstenotu mārketinga darbības, kas var ietvert:

4.1.1. Lietotāja mārketinga satura attēlošanu, kas nav pielāgots Lietotāja vēlmēm (kontekstuālā reklāma);

4.1.2. Lietotāja mārketinga satura attēlošanu, kas ir pielāgots Lietotāja interesēm (uzvedības reklāma);

4.1.3. e-pasta ziņojumu sūtīšanu par interesantiem piedāvājumiem vai saturu, kas noteiktos gadījumos var ietvert komerciālu informāciju (informatīvo biļetenu pakalpojums);

4.1.4. cita veida darbību veikšanu, kas saistītas ar preču un pakalpojumu tiešo mārketingu (komerciālas informācijas nosūtīšana elektroniski un telemārketinga aktivitātes).

4.2. Noteiktos gadījumos Pārzinis mārketinga aktivitāšu īstenošanai izmanto profilēšanu. Tas nozīmē, ka automātiskās datu apstrādes nolūkā Pārzinis izveido Lietotāja profilu un, pamatojoties uz apkopoto informāciju, novērtē atlasītos faktorus, kas attiecas uz Lietotājiem (piemēram, e-pasta adresi, ierīces veidu, izmantoto tehnoloģiju, apmeklējumu biežumu un transportlīdzekļa modeli), lai analizētu Lietotāju, kā pircēju, uzvedību un sagatavotu pirkumu nākotnes prognozi. Tas ļauj labāk pielāgot attēloto saturu Lietotāja vēlmēm un interesēm.

KONTEKSTUĀLĀ REKLĀMA

4.3. Pārzinis apstrādā Lietotāju personas datus mārketinga nolūkos saistībā ar kontekstuālo reklāmu, kas vērsta uz Lietotājiem (t.i., reklāma, kas nav pielāgota Lietotāja vēlmēm). Šādos gadījumos Personas dati tiek apstrādāti Pārziņa likumīgo interešu īstenošanas nolūkā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

UZVEDĪBAS REKLĀMA

4.4. Pārzinis un tā uzticamie partneri apstrādā Lietotāju personas datus, tostarp Lietotāju personas datus, kas apkopti, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, mārketinga nolūkos saistībā ar Lietotājiem adresētu uzvedības reklāmu (t.i., reklāma, kas pielāgota Lietotāja vēlmēm), tostarp Personalizētai atkārtotai mērķauditorijas atlasei (RTB). Šajos gadījumos personas datu apstrāde ietver arī Lietotāju profilēšanu.

4.5. Uzticamo Pārziņa partneru saraksts pieejams šeit [hyperlink]

INFORMATĪVAIS BIĻETENS

4.6. Pārzinis, pamatojoties uz noteikumiem un nosacījumiem, nodrošina informatīvo biļetenu pakalpojumu personām, kuras šim nolūkam atklājušas savu e-pasta adresi. Datu sniegšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu informatīvo biļetenu pakalpojumu, un, ja tie netiek sniegti, informatīvo biļetenu nav iespējams nosūtīt. Šis saziņas veids ar Lietotāju var ietvert profilēšanu. Tas nozīmē, ka automātiskās datu apstrādes nolūkā Pārzinis izveido Lietotāja profilu un, pamatojoties uz apkopoto informāciju, novērtē atlasītos faktorus, kas attiecas uz Lietotājiem (piemēram, e-pasta adresi, ierīces veidu, izmantoto tehnoloģiju, apmeklējumu biežumu un transportlīdzekļa modeli), lai analizētu Lietotāju, kā pircēju, uzvedību un sagatavotu pirkumu nākotnes prognozi. Tas ļauj labāk pielāgot saturu Lietotāja vēlmēm un interesēm.

4.7. Personas dati tiek apstrādāti:

4.7.1. lai nodrošinātu informatīvo biļetenu sūtīšanas pakalpojumu – apstrādes juridiskais pamatojums ir līguma izpildes nepieciešamība (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

4.7.2. kad mārketinga saturs tiek nosūtīts Lietotājam informatīvā biļetena formātā – apstrādes, tostarp profilēšanas juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) saistībā ar piekrišanu saņemt informatīvo biļetenu;

4.7.3. analītiskiem un statistikas mērķiem – apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) analizēt Lietotāju Tīmekļa vietnēs veiktās darbības, lai uzlabotu izmantotās funkcijas;

4.7.4. lai noteiktu un īstenotu iespējamās prasības vai lai nodrošinātu aizstāvību pret prasījumiem – apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

TIEŠAIS MĀRKETINGS

4.8. Lietotāja personas datus Pārzinis var izmantot arī, lai nosūtītu Lietotājam mārketinga saturu, izmantojot dažādus kanālus, t.i., pa e-pastu, īsziņās/multiziņās vai pa tālruni.
Šādas darbības Pārzinis veic tikai tad, ja Lietotājs ir devis tām savu piekrišanu, ar nosacījumu, ka piekrišanu jebkurā laikā iespējams atsaukt.

4.9. Noteiktos gadījumos Pārzinis var īstenot tiešās mārketinga darbības, izmantojot pasta pakalpojumus. Lietotājam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi attiecībā uz šāda veida mārketingu.

5. Sociālie plašsaziņas līdzekļi

5.1. Pārzinis apstrādā to Lietotāju personas datus, kuri apmeklē Pārziņa profilus sociālajos plašsaziņas līdzekļos (Facebook, YouTube). Dati tiek apstrādāti tikai saistībā ar profila uzturēšanu, arī lai informētu Lietotājus par Pārziņa darbību un reklamētu dažādus pasākumus, pakalpojumus un produktus. Pārziņa veikto personas datu apstrādes juridiskais pamatojums iepriekš minētajam nolūkam ir Pārziņa likumīgās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) popularizēt savu zīmolu.

6. Komentāru publicēšana

6.1. Pārzinis nodrošina iespēju Tīmekļa vietnē publicēt komentārus. Personas datu sniegšana laukos, kas atzīmēti kā “obligātie lauki”, ir izvēles iespēja, taču, ja dati netiek sniegti, komentāru publicēšana nav iespējama. Dati, ko redz visi Lietotāji, ir: darbnīcas novērtējums, komentārs un darbnīcas apmeklējuma datums. Citu obligāto datu sniegšana ir nepieciešama, lai pārbaudītu iesniegto viedokli. Citu datu, kas atzīmēti kā brīvi norādāmi, sniegšana ir brīvprātīga.

6.2. Personas dati tiek apstrādāti, lai publicētu komentāru Pārziņa pieejamajās funkcijās – apstrādes juridiskais pamatojums ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un attiecībā uz izvēles datu sniegšanu – apstrādes juridiskais pamatojums ir piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

7. Sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas

7.1. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek instalēti Lietotāja, kurš pārlūko Tīmekļa vietni, ierīcē. Sīkdatnes apkopo informāciju, lai atvieglotu Tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, atceroties Lietotāja apmeklējumus Tīmekļa vietnē un Lietotāja veiktās darbības.

“PAKALPOJUMA” SĪKDATNES

7.2. Pārzinis izmanto tā sauktās “pakalpojuma” sīkdatnes, galvenokārt lai nodrošinātu Lietotājam pakalpojumus elektroniski un uzlabotu šo pakalpojumu kvalitāti. Attiecīgi Pārzinis un citas struktūras, kas tā vārdā sniedz analītiskus un statistikas pakalpojumus, uzglabā informāciju vai piekļūst informācijai, kas jau tiek glabāta Lietotāja gala telekomunikāciju iekārtās (datorā, tālrunī, planšetdatorā utt.). Iepriekšminētajam mērķim izmantotās sīkdatnes ietver:

7.2.1. lietotāja ievades sīkdatnes (sesijas identifikatorus), kas tiek glabātas sesijas periodā (angļu val. user input cookies);

7.2.2. autentifikācijas sīkdatnes, kas tiek izmantotas pakalpojumiem, kuriem nepieciešama autentifikācija sesijas laikā (angļu val. authentication cookies);

7.2.3. uz lietotāju vērstas drošības sīkdatnes, piemēram, izmantotas, lai atklātu pārkāpumus saistībā ar autentifikāciju (angļu val. user centric security cookies);

7.2.4. multivides atskaņotāja sesijas sīkdatnes (piemēram, flash atskaņotāja sīkdatnes) sesijas laikā (angļu val. multimedia player session cookies);

7.2.5. pastāvīgas lietotāja saskarnes pielāgošanas sīkdatnes sesijas laikā vai nedaudz ilgāk (angļu val. user interface customization cookies).

“MĀRKETINGA” SĪKDATNES

7.3. Pārzinis un tā uzticamie partneri izmanto sīkdatnes arī mārketinga nolūkos, piemēram, saistībā ar uzvedības reklāmas nosūtīšanu lietotājiem. Šim nolūkam Pārzinis un tā uzticamie partneri glabā informāciju vai piekļūst informācijai, kas jau tiek glabāta Lietotāja gala telekomunikāciju iekārtās (datorā, tālrunī, planšetdatorā utt.).

8. Pārziņa partneru izmantotie analītiskie un mārketinga rīki

8.1. Pārzinis un tā uzticamie partneri izmanto arī dažādus risinājumus un rīkus analītisku un mārketinga mērķu īstenošanai. Zemāk norādīta pamatinformācija par šiem rīkiem. Detalizēta informācija par šiem rīkiem pieejama attiecīgo partneru privātuma politikā.

GOOGLE ANALYTICS

8.2. Google Analytics sīkdatnes izmanto uzņēmums Google, lai analizētu, kā Lietotājs izmanto Tīmekļa vietni, kā arī lai apkopotu statistiku un pārskatus par Tīmekļa vietnes darbību. Google neizmanto apkopotos datus, lai identificētu Lietotāju, kā arī neapvieno nekādus informācijas vienumus, lai šāda identifikācija kļūtu iespējama. Detalizēta informācija par datu apkopošanas apjomu un noteikumiem saistībā ar šo pakalpojumu ir pieejama vietnē https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .

GOOGLE ADS

8.3. Google Ads ir rīks, kas ļauj izmērīt Pārziņa īstenoto reklāmas kampaņu efektivitāti un ļauj analizēt tādus datus kā, piemēram, atslēgas vārdus vai unikālo lietotāju skaitu. Google Ads platforma ļauj attēlot mūsu reklāmas personām, kuras agrāk apmeklējušas Tīmekļa vietni. Informācija par Google veikto datu apstrādi iepriekš minētā pakalpojuma ietvaros ir pieejama vietnē: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lv .

FACEBOOK PIXELS

8.4. Facebook pixels ir rīks, kas ļauj izmērīt Pārziņa Facebook portālā īstenoto reklāmas kampaņu efektivitāti. Šis rīks nodrošina uzlabotu datu analīzi Pārziņa darbības optimizācijai, kā arī iespēju izmantot citusFacebook piedāvātos rīkus. Detalizētu informāciju par Facebook īstenoto datu apstrādi iespējams atrast vietnē: https://lv-lv.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content&cms_id=443357099140264 .

HOTJAR

8.5. Hotjar ir rīks, kas ļauj Pārzinim veikt Tīmekļa vietnes lietotāju darbību analīzi, piemēram, izmantojot anketas vai apmierinātības aptaujas, un anonīmi apkopot informāciju par klikšķiem konkrētās Tīmekļa vietnes sadaļās. Rīks neļauj identificēt Lietotāju. Detalizētu informāciju par datiem, kas tiek apkopoti, izmantojot Hotjar, un deaktivizācijas procesu iespējams atrast vietnē: https://www.hotjar.com/privacy .

GOOGLE TAG MANAGER

8.6. Google Tag Manager ir rīks, kas ļauj Pārzinim veikt Vietnes lietotāju darbību analīzi, ļaujot pārvaldīt citus Pārziņa izmantotos analīzes vai mārketinga rīkus.

9. SĪKDATŅU IESTATĪJUMU PĀRVALDĪBA

9.1. Lietotājs var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, kas apkopo datus, tostarp iegūt piekļuvi Lietotāja ierīcē saglabātajiem datiem.

9.2. Piekrišana nav nepieciešama tikai sīkdatņu gadījumā, kas nepieciešamas telekomunikāciju pakalpojumu nodrošināšanai (datu pārraide, lai attēlotu saturu).

9.3. Piekrišanu datu apstrādei iespējams atsaukt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Detalizēta informāciju par šo tematu ir pieejama turpmāk norādītajās saitēs:

9.3.1. Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies .

9.3.2. Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

9.3.3. Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

9.3.4. Opera : http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

9.3.5. Safari : https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

9.4. Lietotājs var pārbaudīt izmantoto pārlūkprogrammu pašreizējo privātuma iestatījumu statusu, izmantojot rīkus, kas norādīti šajās saitēs:

9.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

9.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

10. Personas datu apstrādes periods

10.1. Pārziņa veiktais datu apstrādes periods ir atkarīgs no sniegtā pakalpojuma veida un apstrādes mērķa. Pamatā dati tiek apstrādāti par visu pakalpojuma sniegšanas vai pirkuma pasūtījuma izpildes laiku līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim vai faktiska iebilduma iesniegšanai pret datu apstrādi gadījumos, kad apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses.

10.2. Datu apstrādes periodu iespējams pagarināt, ja apstrāde ir nepieciešama, lai noteiktu un īstenotu iespējamās sūdzības vai aizstāvētos pret sūdzībām, un pēc šī laika tikai tad, kad un ciktāl tas noteikts likumā. Pēc apstrādes perioda beigām dati tiek neatgriezeniski dzēsti un anonimizēti.

11. Lietotāja tiesības

11.1. Lietotājam ir tiesības: piekļūt datu saturam un pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, pieprasīt datu pārnesamību un iebilst pret datu apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību.

11.2. Ciktāl Lietotāja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt, sazinoties ar Pārzini vai izmantojot Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.

11.3. Lietotājam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi mārketinga nolūkos, ja apstrāde tiek veikta saistībā ar Pārziņa likumīgajām interesēm, kā arī citos gadījumos, kad datu apstrādes juridiskais pamatojums ir Pārziņa likumīgās intereses (piemēram, saistībā ar analītisko un statistikas mērķu izpildi). Mārketinga piekrišanu Tīmekļa vietnē iespējams pārvaldīt: https://gdpr.intercars.eu

11.4. Plašāka informācija par VDAR noteiktajām tiesībām ir atrodama šeit: https://intercars.com.pl/pl/faq-rodo/ .

12. Datu saņēmēji

12.1. Saistībā ar pakalpojumu sniegšanu personas dati tiek izpausti ārējām struktūrām, jo īpaši Autoservisa darbnīcām (pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā jomā, un it īpaši rezervāciju veikšanai).

12.2. Ja Tīmekļa vietnē tiek publicēts komentārs, Lietotāja personas dati, piemēram, atsauksme par autoservisa darbnīcu, darbnīcas apmeklējuma datums, kā arī citi pēc izvēles norādīti dati, ja tos ir norādījis Lietotājs, tiks publicēti kopā ar komentāra saturu.

13. Datu nosūtīšana ārpus EEZ

13.1. Personas datu aizsardzības līmenis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) atšķiras no Eiropas likumos garantētā līmeņa. Šī iemesla dēļ Pārzinis nosūta personas datus uz vietām ārpus EEZ tikai tad, kad tas ir nepieciešams un nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, galvenokārt:

13.1.1. sadarbojoties ar personas datu apstrādātājiem valstīs, attiecībā uz kurām ir izdots attiecīgs Eiropas Komisijas lēmums;

13.1.2. piemērojot Eiropas Komisijas standarta līgumā noteiktos punktus;

13.1.3. piemērojot saistošos korporatīvos principus, ko apstiprinājusi attiecīgā uzraudzības iestāde;

1.1.1. ja dati tiek pārsūtīti uz ASV – sadarbojoties ar organizācijām, kas piedalās Privātuma vairoga (angļu val. Privacy Shield) programmā, kas ir apstiprināta ar Eiropas Komisijas lēmumu.

13.2. Datu apkopošanas posmā Pārzinis vienmēr informē Lietotāju par nodomu pārsūtīt personas datus ārpus EEZ.

14. Kontaktinformācija

14.1. Ar Pārzini iespējams sazināties, sūtot e-pastu uz [email protected] vai nosūtīt vēstuli pa pastu uz adresi: Inter Cars S.A., Powsińska 64, 02-903, Warsaw.

14.2. Pārzinis ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru jebkurā jautājumā par personas datu apstrādi iespējams sazināties pa e-pastu [email protected].

15. Privātuma politikas grozījumi

15.1. Politika tiek pastāvīgi pārbaudīta un nepieciešamības gadījumā atjaunināta.

15.2. Pašreizējā Politikas versija ir apstiprināta un ir spēkā kopš 01.01.2021. g.