1. Strona główna
 2. Poradniki motoryzacyjne
 3. Życie kierowcy
 4. Ubezpieczenie AC – kompendium wiedzy
Życie kierowcy

Ubezpieczenie AC – kompendium wiedzy

O możliwości wykupienia ubezpieczenia AC wielu kierowców przypomina sobie dopiero wtedy, gdy już dojdzie do powstania szkody. Warto jednak pomyśleć o polisie wcześniej, by zabezpieczyć się na wypadek przykrych zdarzeń losowych. W wielu przypadkach roczne koszty autocasco okazują się niewspółmiernie małe, biorąc pod uwagę wartość samochodu lub koszt potencjalnych napraw. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu AC? Co obejmuje polisa? Kiedy odszkodowanie może nie zostać wypłacone? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Motointegrator.com
07/12/2022
Ubezpieczenie AC – kompendium wiedzy

Spis treści:

Mimo rosnącej z roku na rok ogólnej kwocie polis AC w Polsce, wielu kierowców nie decyduje się na wykup dodatkowego ubezpieczenia. W Polsce korzysta z niego jedynie ok. 27 proc. kierowców. Zabezpieczenie się przed nieszczęśliwymi wypadkami traktowane jest nieraz po macoszemu, jako niepotrzebny wydatek. Praktyka jednak pokazuje, że koszty związane z uszkodzeniem, kradzieżą czy zniszczeniem samochodu mogą być znacznie większe. Kupując nowy lub kilkuletni pojazd o wysokiej wartości, należy pomyśleć o nim, jak o pliku pieniędzy, który można stracić ciągu chwili. Kradzież samochodów to wciąż powszechny problem.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach AC? Przede wszystkim to, że oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą diametralnie różnić się między sobą, podobnie jak ma to miejsce w przypadku polis OC. Błędem jest więc nadmierne przywiązywanie się do jednego ubezpieczyciela z nadzieją, że zaoferuje on najkorzystniejsze warunki. Porównanie ofert kilku towarzystw pozwoli Ci wybrać najlepszą wersję ubezpieczenia i chodzi tu nie tylko o cenę. Bardzo ważne są też inne zapisy, np. zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności czy też sposoby likwidacji szkody.

Ubezpieczenie AC – co to jest?

Autocasco (AC) jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu mechanicznego, np. samochodu, skutera lub motocykla. Chroni przed skutkami finansowymi nieszczęśliwych wypadków, takich jak kradzieże, uszkodzenia, zniszczenia. Dotyczy samego pojazdu, ale też zgłoszonych w ubezpieczeniu akcesoriów. Polisa AC zabezpiecza pojazd przed szkodami, które nie są objęte ubezpieczeniem OC, czyli także niewynikającymi bezpośrednio z kolizji lub wypadku. Powodem mogą być zdarzenia losowe, a także te wywołane świadomie przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie AC

W niektórych przypadkach kierowca zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia AC, np. podczas wynajmu długoterminowego lub leasingowania samochodu. Jeśli jednak pojazd jest Twoją własnością, objęcie go polisą AC jest całkowicie dobrowolne. To dodatkowy koszt w wysokości kilku tysięcy złotych rocznie, dlatego większość kierowców rezygnuje z takiego zabezpieczenia. Jest to jednak jedyna pewna ochrona przed niektórymi zdarzeniami, które są niezależne od Twojej woli oraz dbałości o samochód. Zbagatelizowanie tych zagrożeń często się mści, zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych i gwałtownych zjawisk pogodowych. 

Warto podkreślić, że nie każdy pojazd może być objęty ubezpieczeniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze przyznają je autom starszym niż 15 lat. Jeśli już proponują polisę, to składki są zazwyczaj bardzo wysokie i niewspółmierne do wartości auta. Każdy przypadek powinien być więc rozpatrywany indywidualnie, aby oferta była przystępna i opłacalna finansowo. Niektóre towarzystwa oferują tzw. minicasco, czyli polisę AC o ograniczonych możliwościach, która jest swego rodzaju kompromisem dla właścicieli starszych pojazdów.

banner-slide-0
banner-slide-1

Czym różni się ubezpieczenie AC od OC?

Ubezpieczenia AC (autocasco) nie należy mylić z ubezpieczeniem OC, czyli obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. To drugie musi mieć każdy pojazd dopuszczony do ruchu, a pełna kara za brak OC to w przypadku aut osobowych to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Zadaniem polisy OC jest pokrycie szkody spowodowanej innej osobie, natomiast ubezpieczenie AC jest znacznie szersze i likwiduje również szkody własne. Dodatkowo zakres OC jest podobny we wszystkich towarzystwach, natomiast warunki AC mogą diametralnie się różnić. Co ważne, polisa autocasco nie jest alternatywą dla OC lub też jej bogatszą wersją. To dodatkowe ubezpieczenie, które można wykupić oprócz wymaganego OC.

Ubezpieczenie AC – co obejmuje autocasco?

Ubezpieczenie autocasco znane jest jako zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem samochodu. Gdy jednak przyjrzysz się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia (OWU) prezentowanym przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe, możesz zauważyć wiele różnic. Niektóre z nich wyłączają poszczególne scenariusze lub też zawierają klauzule, które znoszą odpowiedzialność z tytułu AC. Wszystkie oferty łączy jednak to, że ubezpieczenie AC obejmuje także te zdarzenia, których winowajcami jesteśmy my lub też takie, w których nie udało się zidentyfikować sprawcy. Co może obejmować typowa polisa autocasco?

 • Kradzież samochodu – a także jego części, np. katalizatora, który pada częstym łupem złodziei ze względu na zawartość cennych metali szlachetnych.

 • Uszkodzenie przez osoby trzecie – nawet jeśli sprawca nie zostanie ustalony. Dotyczy to również zwierząt, np. przegryzienia kabli przez kunę.

 • Szkody powstałe po kolizji lub wypadku – nie tylko z innymi samochodami, ale również ze zwierzętami, rowerzystami, pieszymi czy innymi obiektami, np. z przydrożnym drzewem.

 • Pożar lub wybuch auta – to ważne zwłaszcza w przypadku tych modeli, którym zdarzał się samozapłon, np. Peugeot 307.

 • Skutki zjawisk atmosferycznych – kierowca otrzyma odszkodowanie po gradobiciu, powodzi, zalaniu samochodu podczas gwałtownej ulewy, uderzeniu pioruna, przejściu lawiny czy też silnego wiatru.

 • Dewastacja – ubezpieczenie AC obejmuje też celowe uszkodzenie auta, np. wybicie szyby, zarysowanie lakieru czy przebicie opon.

Ubezpieczenie AC

Sposoby usuwania szkody z autocasco

Podczas wyboru ubezpieczenia należy sprawdzić zapisy dotyczące sposobu usuwania szkody z autocasco. Wiele metod likwidacji szkód zwiększa elastyczność i pozwala wybrać najbardziej dogodną formę odszkodowania. Opcja naprawy samochodu w ASO, przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, może być w przypadku starszych samochodów nieopłacalna. Stąd też warto upewnić się, że polisie zawarte są trzy możliwości:

 • naprawa samochodu w ASO danej marki,

 • naprawa w niezależnym serwisie partnerskim, zaproponowanym przez ubezpieczyciela,

 • metoda kosztorysowa, czyli wyliczenie kosztów naprawy uszkodzenia przez rzeczoznawcę. W tym sposobie kierowca otrzymuje ustalone odszkodowanie i samodzielnie rozlicza się z wybranym warsztatem.

Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe może uzależniać kwotę odszkodowania od amortyzacji części, czyli stopnia jej zużycia. To mniej korzystne rozwiązanie, gdyż nie pozwoli uzyskać pełnej kwoty za naprawę. W wielu przypadkach lepszym wyborem będzie polisa dopuszczająca wykorzystanie nieoryginalnych części zamiennych, której składki będą wyraźnie niższe. Podobnie wygląda kwestia wartości samochodu. Niektóre ubezpieczalnie oferują polisę ze stałą sumą ubezpieczenia, czyli opartą na wartości pojazdu w dniu podpisania umowy, a nie w dniu powstania szkody. W pierwszych latach użytkowania samochody mocno tracą na wartości, dlatego warto wziąć to pod uwagę.

Warto podkreślić, że odszkodowanie z tytułu AC to nie jedyna rzecz, którą można uzyskać po nieszczęśliwym zdarzeniu. Dobrym rozwiązaniem bywa dokupienie pakietu Assistance, rozszerzającego zakres ochrony. W ramach Assistance można najczęściej uzyskać:

 • transport uszkodzonego samochodu do wskazanego warsztatu,

 • samochód zastępczy na czas usuwania szkód,

 • pomoc przy wymianie koła,

 • organizację pobytu w hotelu na czas naprawy pojazdu i pokrycie jego kosztów.

Analizując cenę AC, trzeba porównać cały zakres ubezpieczenia i wszystkie dodatki podnoszące komfort użytkowania samochodu.

Gdzie obowiązuje AC? Ubezpieczenie nie działa wszędzie

Zamierzasz używać samochodu za granicą? Sprawdź, jaki jest zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia. Niektóre polisy obejmują tylko te zdarzenia, które miały miejsce w Polsce, ewentualnie w krajach Unii Europejskiej. Wiele państw, zwłaszcza tych z grupy podwyższonego ryzyka, wyłączonych jest z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że jeśli dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży pojazdu na ich terenie, nie uda Ci się uzyskać odszkodowania z tytułu AC. Wyjazd do niektórych krajów wiąże się jedynie z ograniczeniem zakresu polisy, np. zniesieniem odszkodowania za kradzież czy dewastacje, przy zachowaniu wszelkich pozostałych punktów.

Ubezpieczenie AC

Kiedy polisa autocasco nie zostanie wypłacona?

Ochrona z tytułu polisy AC daje większy spokój ducha i jest w stanie wybawić z wielu sytuacji, ale nie jest nieograniczona. Nie zdejmuje też odpowiedzialności z właściciela pojazdu, który w dalszym ciągu musi dbać o samochód i chronić go przed uszkodzeniem. Istnieje wiele sytuacji, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Zrobi to, chociażby wtedy, gdy:

 • szkody zostały spowodowane pod wpływem alkoholu – ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy nawet wtedy, gdy sprawcą był inny kierowca;

 • wykryje, że szkody zostały dokonane umyślnie, w celu wymuszenia odszkodowania;

 • uzna, że właściciel auta nie dołożył wszelkich starań, by zabezpieczyć pojazd, np. pozostawił kluczyki w stacyjce, w wyniku czego samochód został skradziony;

 • samochód nie ma ważnego badania technicznego lub dowodu rejestracyjnego;

 • szkody powstały w wyniku niewłaściwej naprawy lub konserwacji samochodu;

 • uszkodzenia są wynikiem wady fabrycznej lub eksploatacji samochodu – polisie nie podlegają więc zużyte opony lub klocki hamulcowe;

 • kierowca uciekł z miejsca zdarzenia;

 • okoliczności zdarzenia okazały się inne niż te, które były wskazane w zgłoszeniu,

 • samochód został użyty do popełnienia przestępstwa,

 • kwota naprawy nie przekracza określonej sumy, np. 500 zł (dotyczy polis z franszyzą integralną).

Co wpływa na cenę ubezpieczenia AC?

Cena autocasco uzależniona jest od wielu czynników, zarówno tych dotyczących samego auta, zakresu polisy, jak i osoby wnioskującej o ubezpieczenie. Każda wycena samochodu do ubezpieczenia jest indywidualna, opracowana na podstawie różnego rodzaju programów. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę m.in.:

 • rok produkcji samochodu (większość ubezpieczycieli nie udziela polisy AC na auta starsze niż 15 lat),

 • wartość samochodu (określoną programem),

 • wiek kierowcy (im bardziej doświadczony kierowca, tym niższe składki),

 • wielkość miasta (im większe miasto, w którym użytkowany będzie samochód, tym większe ryzyko stłuczek i szkód),

 • wyposażenie wersji pojazdu (wpływa ono zarówno na wartość pojazdu, jak i ryzyko wypadku),

 • dodatkowe pakiety, np.:

  • stała suma ubezpieczenia,

  • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, czyli obniżenia kwoty po wypłacie odszkodowania,

  • zniesienie amortyzacji części,

  • udział własny użytkownika (franszyza redukcyjna),

  • ubezpieczenie dodatkowych akcesoriów.

 • zniżki AC (niektóre towarzystwa oferują także przeniesienie zniżek OC za bezszkodową jazdę).

Ubezpieczenie AC

Na tej podstawie ubezpieczyciel proponuje sumę ubezpieczenia oraz wynikającą z niej składkę roczną. Nie zawsze idzie to jednak ze sobą w parze – inne towarzystwo może zaoferować wszak wyższą podstawę ubezpieczenia, a jednocześnie niższą składkę. Z tego względu warto porównać przynajmniej kilka polis. Pełny zakres ubezpieczenia znajdziesz w OWU.

Czy warto wykupić autocasco? Jeśli masz nowy samochód o sporej wartości, jest to rozsądne zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi. Zwłaszcza jeżeli mieszkasz w miejscu, gdzie ryzyko kradzieży, dewastacji czy stłuczki jest większe. Dodatkowo z tytułu AC można po kolizji uzyskać odszkodowanie szybciej i w większej kwocie niż ze zwykłej polisy OC. Ciekawą alternatywą dla pełnego autocasco może być tzw. minicasco, czyli AC o zmniejszonym zakresie. Zazwyczaj obejmuje ono jedynie odszkodowanie po szkodzie całkowitej, kradzieży samochodu oraz po skutkach działania żywiołu. 

Zamierzasz usunąć szkodę, posiłkując się polisą AC? Sprawdź ofertę warsztatów z Twojej okolicy na Motointegrator.com i dowiedz się, który z nich jest serwisem partnerskim Twojego ubezpieczyciela.

Znajdź mechanika w Twoim mieście!

Rekomendowane przez Motointegrator.com

Zobacz wszystkie poradniki

Masz problem z samochodem? Zarezerwuj wizytę w najbliższym warsztacie

Zobacz wszystkie warsztaty